Rus Ana

Ana Rus 1vAna Rus, Sculptor

Data naşterii:    12 aprile 1947, Batin-Unguraş, Jud. Cluj, România

Educaţie şi formare:    –    1968-1974 Studii Universitare, Institutul de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu” din Cluj, specializare Sculptură;
–    1961-1966 Studii medii, Liceul de Arte Plastice din Cluj;
Domeniu:    –    Sculptură
Apartenenţa la Instituţii Culturale:       –      2011 Membră a Academiei Central Europene de Ştiinţe Litere şi Arte
–      2007 Membră a Uniunii Artiştilor Sculptori din Ungaria;
–      2004 Membră a Clubului „UNESCO” din Bucureşti;
–      1996 Membră a Uniunii Artistilor Plastici din România;

Premii şi Diplome:    –    2012 Diploma si Grand Prix International ( Placheta de Aur)  „M.C.A.” 2- eme prix Cannes-Azur, Franţa;
–    2010 Diploma oficială şi Marea medalie de aur, Cannes-Azur, Franţa
–    2010 Diploma oficială şi Cupa oraşului Mandelieu la Napoule;
–    2009 Diploma si Grand Prix International ( Placheta de Aur) „M.C.A.” 2- eme prix Cannes-Azur, Franţa;
–    2009  Premiul publicului pentru sculptură Cannes-Azur, Franţa;
–    2008 Diploma şi Marea Medalie de aur Cannes-Azur, Franţa
–    2008  Medalia oraşului Cannes;
–    2007 Diploma şi Medalia de aur, Cannes-Azur, Franţa;
–    2004 Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, Preşedintele României,
–    2003 Diploma de onoare „Solidaritatea prin artă” şi promovarea atitudinii umaniste şi integrative, Guvernul României;
–    2002 Premiul şi Diploma de Onoare „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” , Muzeul Tehnicii „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, Bucureşti;
–    1996 Premiul pentru ceramică „Salonul Naţional de Artă Decorativă” , Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti;
fructul iubirii

Activitate Expoziţională / Expoziţii personale:
–     Sculptor
–    1993 – 2007 Muzeograf – Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, România
Studiul colecţiei de artă decorativă-Ceramică’’ şi Numismatică’’- medalii
şi plachete din patrimoniul muzeului
–    Organizarea şi participarea la colocvii şi sesiuni ştiinţifice, cu lucrări de specialitate-ceramică, monumente
–    Promovarea şi valorificarea artei decorative româneşti, prin organizarea ‚
’’ Saloanelor Naţionale de Artă Decorativă’’
–    Implicarea alături de alte Instituţii,Ambasade, Centre Culturale şi Asociaţii, în organizarea de alte expoziţii de artă plastică- pictură, sculptură, fotografie.
–    Implicarea alături de operatorii  pe calculatoare pentru realizarea materialelor promoţionale’’afişe, cataloage de expoziţii,invitaţii.
–    Promovarea imaginii muzeului  prin proiectarea şi executarea machetelor pentru medalii aniversare de 100 şi respectiv 10 ani
–    1986- 1993 Proiectant modele, Atelier ceramică-Centrala Sticlei  şi Ceramicii, Bucureşti
–    1979-1986 Pictor pe porţelan,’’ IRIS’’ Cluj
–    1975-1979 Pictor pe ceramică,’’UCECOM’’, secţia ceramică,Cluj
Adolescenta Ana Rus 2
–    2010- Expoziţie la Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti
–    2009- Expoziţie la Biblioteca Academiei Române
–    2007- Expoziţia de sculptură mică’’ Atelier ‚’’Muzeul de Artă , Cluj
–    2005-2006- Expoziţia de sculptură mică ‚’’Atelier’’, Căminul Artei -parter, Bucureşti
–    2005- Expoziţia de sculptură mică’’Atelier’’, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
–    1999- Expoziţia de sculptură – Biblioteca Ion Luca Caragiale,Bucureşti
–    1997- Expoziţia de sculptură – Căminul Artei- parter,Bucureşti
–    2013- Palatul Pallfy – Viena
–    1979- Expoziţia de sculptură mică – Galeriile’’FILO’’, Cluj
Expoziţii  în străinătate:
–    2013- Palatul Pallfy –Viena
–    2012- Expoziţia- Le Monde de la Culture et des Arts,Cannes, Franţa
–    2012-   Krems, Austria
–    2011- Expoziţie la Galeria Carpe Diem din Montpeyroux, Franţa
–    2010- Expoziţia- Le Monde de la Culture et des Arts,Cannes, Franţa
–    2010- Expoziţia la Galeria Carpe Diem din Montpeyroux,Franţa
–    2009- Expoziţia la Galeria Thuillier, Paris
–    2009- Expoziţia – Le Monde de la Culture et des Arts,Cannes, Franţa
–    2008- Expoziţia – Le Monde de la Culture et des Arts,Cannes, Franţa
–    2007- Expoziţia – Le Monde de la Culture et des Arts,Cannes, Franţa
–    2006- Expoziţia de sculptură mică – Galeria’’ERLIN’’, Budapesta, Ungaria
–    2006- Festivalul Femeilor Creatoare de la cele două mări,Mediterană şi Neagră -Salonic,Grecia
–    2006- Săptămâna Francofoniei’’Palatul Ştefania’’şi Institutul Cultural Francez din Budapesta,Ungaria
–    1997- Expoziţia de sculptură mică la Centrul Cultural Român din New York,SUA
–    1994- Expoziţia Societăţii Femeilor Interbalcanice la Belgrad

ispita 2

Lucrări publice:  26 de lucrări publice

Expoziţii în ţară:

–    2014- Salonul Internaţional de Artă ’’ TEMEIURI’’ – Heraldica  Lumini, la Palatul Parlamentului, sala C.-tin Brâncuşi
–    2013 – Salonul Artelor ’’TEMEIURI’’- Muzica elementelor primordiale,8 -31 Mai, Palatul Parlamentului,sala C-tin Brâncuşi
–    2013 – Salonul de sculptură mică – Galeria Simeza
–    2013 – Bienala  de sculptură ’’Vârsta de bronz’’, Muzeul de Artă ,Cluj
–    2012 – Salonul Artelor’’TEMEIURI’’- Heraldica Luminii, la Palatul Parlamentului, sala C-tin Brâncuşi
–    2012- Expoziţie de grup – Galeria de Artă din Alba Iulia
–    2011 – Bienala de sculptură ’’Vârsta de bronz’’, Muzeul de Artă ,Cluj
–    2011 – Salonul de Artă’’TEMEIURI’’ la Palatul Parlamentului, sala C-tin Brâncuşi
–    2011 – Expoziţie de grup la Râmnicul Vâlcea
–    2010 – Salonul de sculptură mică-Galeria Simeza,Bucureşti
–    2010 – Bienala de sculptură – Buzău
–    2009 – Salonul Naţional de Artă Decorativă – Muzeul Naţional Cotroceni
–    2009 – Salonul de sculptură mică  ,Galeria Apollo, Bucureşti

2008 – Salonul Internaţional de artă’’ Recviem pentru un Crăciun Însângerat,Sibiu
–    2007 – Salonul Internaţiona ’’Spiritualitatea românească în ipostaze plastice’’,  Alba Iulia
–    2007 – Omagiul eroilor revoluţionari – Galeriile Mitropoliei,Timişoara
–    2006 – Salonul de sculptură mică – Galeria Apollo, Bucureşti
–    2006 – Expoziţia de artă ‚”România- Brazilia „ la Muzeul de Istorie, Bucureşti
–    2006 – Salonul Naţional de Artă, Bucureşti
–    2006 – Bienala Artelor ’’Ion Andreescu’’, Buzău
–    2005 – Salonul Naţional de sculptură şi desene de sculptor – sala Artis-Galeria Apollo, Bucureşti
–    2005 – Salonul Naţional de sculptură mică Galrria Apollo, Bucureşti
–    2004 – Bienala’’Artele focului’’- Artis,Bucureşti
–    2003 – Expoziţia’’ Donaţii de Artă plastică’’ în colecţiile Muzeului Naţional Cotroceni
–    2002 – Salonul Municipal la Galeria Căminul Artei, Bucureşti
–    2002 – Salonul de sculptură mică – Galeria Orizont, Bucureşti
–    2001 – Salonul Naţional de Artă – Pavilion 12 TIB , Bucureşti
–    2001 – Salonul  Municipal  -Căminul Artei, Bucureşti
–    2001 – Expoziţia Universul lui Eminescu – Sala AGIR, Bucureşti
–    2001 – Salonul de sculptură mică – Galeria Orizont, Bucureşti
–    2000 – Salonul Municipal, Bucureşti
–    2000 – Salonul de sculptură mică – Galeria Orizont, Bucureşti
–    1996 – Salonul de Artă Decorativă – Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
–    1994 – Salonul de Artă Decorativă – Galeria Apollo, Bucureşti
–    1994 -1996 – Salonul Municipal, Bucureşti
–    1992 -1993 -1994 -1995 – Salonul Naţional de Artă Decorativă –Muzeul Naţional Cotroceni
–    1994 – Salonul de Grafică şi Artă Decorativă, Bucureşti
–    1989- 1994 -1995 – Salonul de sculptură mică – Galeria Orizont , Bucureşti
–    1988 -1989 – Salonul Sticlei şi Ceramicii , Bucureşti
–    1988 – Salonul de Toamnă al Artelor, Bucureşti
–    1981,1987,1988 – Expoziţia Republicană ,Bucureşti
–    1980 -1987 – Salonul de pictură şi sculptură, Bucureşti
–    1977 -1978 -1979,1980 – Expoziţiile Judeţene de pictură şi sculptură, din Cluj

geneza 3

Lucrări în colecţii din ţară şi   stăinătate:
–    Colecţii particulare şi Instituţii

–    Romania, Ungaria, S.U.A, Franţa, Belgia, Italia;

–    Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, Muzeul National de Istorie, Bucureşti , Muzeul Tehnicii „Prof.ing. Dimitrie Leonida”, Bucureşti , Biblioteca „Mihail Sadoveanu”, Bucureşti, „Amicii Alphonse Dupront”, Sorbona, Paris, Institutul Francez din Bucureşti, Institutul Român de Cultură din Budapesta, Ambasada României din Ungaria, Institutul Cultural Francez din Budapesta, Centrul Cultural al  Republicii Ungare din Bucureşti, Academia Română, Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Spitalul oraşului Cannes-Azur, Franţa; Centrul Cultural din Mandelieu, la Napoule, Franţa
Adolescenta Ana RusA sculpta – A mângâia materia
Ana Rus nu smulge materiei forme, nu siluieşte, nu forţează materialul, ea pare a medita şi a regăsi în materie formele conceptelor, stărilor cărora le identificăm cu adevărat, noutatea, originalitatea…Ana Rus adoptă o formulă mai mult sau mai puţin explicită, artistul – creator dovedindu-se un fel de oglindă care preia subiectul ca atare şi îl reflectă, îl proiectează în lucrările sale…. Ca fiecare dintre noi, cred, Ana Rus este purtătoarea unor tâlcuri, nu ştiu dacă mai multe sau mai puţine, însă ea pare a le şi pune în valoare în timp ce pentru mulţi ele sunt ca talanţii biblici, îngropaţi. Suntem puşi în situaţia să regăsim  asemenea tâlcuri în lucrările sale….. În ceea ce ne priveşte considerăm că, dincolo de cele de mai sus, există şi un altceva ce merită a fi subliniat. Este tinereţea trăirilor dezvăluite, identificate şi graţios mângâiate de Ana Rus în consistenţa materiei, comparabilă cu vibraţia armonică a particulelor, orânduite pe câmpul melodic al unui absolut, al eternităţii, căruia unii îi spun muzica sferelor. Acesta ar fi ritmul mângâierii.
Dr.Radu George Serafim – catalog – 2011

Consecvenţa năzuinţelor sale de a proslăvii fiinţa umană şi stăpânind îndeaproape meşteşugul, însuşit de-a lungul a două decenii, Ana Rus a realizat în ultimii ani lucrări în care omul şi trăirea lui spirituală sunt redate cu multă expresivitate artistică…….’’La deosebitul simţ al compoziţiei fiecărei sculpturi şi a potenţării expresivităţii ideii întruchipate, alăturăm folosirea adecvată a materialului în care au fost realizate de la caz la caz metal, gresie, teracotă, porţelan ş.a. La rândul său, portretul este cu asiduitate cultivat de artistă, obţinând realizări deosebit de valoroase…..’’. În ele se deosebeşte o portretistă de mare sensibilitate în evocarea psihologică a personajelor. Ana Rus se evidenţiază în plastica românească prin preocuparea consecventă pentru sculptura figurativă, unde evocă personalităţi culturale sau realizează metafore prin organizarea elementelor plastice care se referă la om şi realitate.
Petre Oprea  (1997, Bucureşti, Căminul Artei)

Formele sentimentului
Sculptura Anei Rus se oferă  privitorului , sub auspiciile reţinute ale unui debut îndelung meditat, propulsată mai degrabă  de viziuni intimist-poetice decât ca rezultatul intempestiv al aspiraţiilor monumentaliste; o reverie mai degrabă sentimentală decât o retorică excesivă, urmărind monumentalul programatic. Stăruie ca o provocare, o obsesie, guvernând gestul de început al acestei arte dorinţa de-a implica socialul, care rămâne încă o tentaţie rezumată finalmente în tentativa ambientării unui spaţiu intim, atât de mult dorit în căminul modern. Autoritatea figurativului fără a fi excesiv dominatoare fixează nucleul tematic generativ al acestei arte în reprezentarea omului – uneori în ipostaze încetăţenite de tradiţie, portretul, torsul,’’maternitatea’’ atât de mult uzitată de numeroşi artişti, dar aproape întotdeauna, depăşind platitudinea conjugării de canoanele genului, se înalţă fiorul unui sentiment; reveria şi reculegerea intimă reverberează în fiecare model care rămâne la urma urmei un pretext al exprimării sale poetice. Astfel ’’ impresionismul’’ unei asemenea gândiri nefiind unul de natură ‘’tactilă’’ şi cu atât mai puţin senzorială este un exemplu de reacţie spirituală şi de spontaneitate a emoţiei care face din această sculptură, amprenta unică şi individuală a unui spirit preocupat nu atât de ‘’exprimările’’ cât de ‘’trăirile’’ sale. Preferând astfel mai ales ambiguitatea formei, discreţia construcţiei, adjuvantul chromatic – înrudind plastica mică pe care o modelează cu alte genuri ale decorativului – artista nu caută nici minuţia meşteşugărească, discursul megaloman, sau cu atât mai puţin poleiala formală, preferând să rămână cu particulara discreţie la propriile ei sentimente, introspective şi reţinută, ceea ce face din sculptura ei ‘’urma’’unei stări de spirit, forma unui sentiment din care s-ar putea naşte eternitatea. O astfel de atitudine greu detectabilă printre sculptorii de azi, ne convinge să o urmărim cu încredere în viitor.
Radu Vasile,  Galeriile ’’Filo’’- Cluj, noiembrie 1979

Ana Rus 2