Licitatie – Goldart Ghildush – Luni, 6 aprilie

CASA DE LICITATII GOLDART-Ghildush
Licitația 142

„Priveliști și personaje”

Luni 6 aprilie, ora 19
Galeria Goldart, Intr. I. L. Caragiale nr. 1

Structurată pe cele două segmente definitorii, artă decorativă și artă plastică, licitația 142 se remarcă și de această dată prin diversitatea și calitatea operelor de artă oferite publicului.

Din gama obiectelor cu rol funcțional – piese executate în metal, sticlă, ceramică, fildeș, etc. se disting cele definitorii pentru stilurile Art Nouveau și Art Deco: vase Emil Gallé, sfeșnice, tăvi și casete WMF, un elegant suport pentru umbrele prevăzut cu oglindă și două lămpi dar și piese emailate provenite din ateliere rusești.

Nume de referință ale artei contemporane se regăsesc în lucrările semnate de Ștefan Pelmuș, Petre Velicu, Gil Nicolescu, Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlția, ș.a.

Lucrările unor Dan Erceanu, Marcel Chirnoagă, Vasile Grigore, Maria Brateș Pillat, H.H. Catargi, Lucia Dem Bălăcescu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza ori Ștefan Popescu compun un univers atractiv al graficii moderne și contemporane românești.

Genurile consacrate ale picturii sunt și de astă dată consistent ilustrate: peisaje semnate de: Iosif Steurer, Bogdan Pietriș, Virgil Almășanu, Sorin Ionescu, Ion Musceleanu, Adam Bălțatu, Kimon Loghi, Ion Pacea, Mariu Bunescu, naturi statice de Nicolae Tonitza, Samuel Mützner, Ion Musceleanu, Sever Burada, Hrandt Avachian, sau portrete de o mare expresivitate semnate de :  Liviu Cornescu, Ioan Stătescu, Theodor Cateliu, Dimitrie Mihăilescu, Jean Nițescu, George Ștefănescu sau Traian Brădean.

70-1
Lucrare din perioada de început a lui Nicolae Tonitza, ”Natură statică cu cărți, lămâie și flori” vădește solida stăpânire a limbajului plastic în care se împletesc armonios raporturile între volume, alternanța planurilor, efectele de perspectivă, regimul umbrelor și al luminii; culoarea se integrează unui sistem estetic consecvent ce va fi prepetuat în opera artistului într-o manieră inconfundabilă.

”Sămănători” de Camil Ressu este o lucrare definitorie pentru compoziția tematică cu suflu epic în care lumina și decorativismul, trăsături proprii unui segment al școlii românești, și-au găsit un loc statornic în creația marelui pictor. Orientarea lui Ressu către tematica țărănească denotă în egală măsură opoziția sa față de imaginea edulcorată transmisă în epocă de epigonii lui Nicolae Grigorescu.

Descoperim în cele două desene ale lui Ștefan Popescu ” Casa din livadă” și  ”Copaci pe malul apei” virtuțile ordonatoare ale desenului care conferă imaginilor o monumentalitate sobră, echilibrată; oricât de segmentate ar fi ”vedutele” sale, elementele vegetale conținute capătă înfățișarea mișcărilor ample ale naturii, forța perenității.

Expozitia este deschisa in fiecare zi intre orele 09.00-17.00, sambata 4 aprilie intre 11.00-15.00 iar luni 6 aprilie intre 09.00-19.00 la sediul galeriei.

60-1

Samuel Muztner

61-1

Adam Baltatu
71-1
Ion Musceleanu

 

66-1
Ion Pacea