Expoziţia „Echinox” a artistei Victoria Cornelia Dedu la Elite Arte Gallery

Expoziţia „Echinox” a artistei Victoria Cornelia Dedu la Elite Arte Gallerydedu
Compoziţiile din expozitia „Echinox” au în comun expresivitatea culorii, accentuarea subiectului plastic în mase de pastă structurată într-o schemă de ansamblu construită stiinţific, care se desfaşoară de la zona analiticului, pană la suprafeţe sintetice, de respiraţie expresivă a câmpului imagistic. Proiectul vizual al Corneliei Victoria Dedu este legat de temele clasice ale picturii. Portretul, abordat in mod exceptional, natura statica, motiv de atelier, şi peisajul în plein-air, cea mai îndragită temă a sa, îşi află sursele stilistice în estetica interbelică. Spre deosebire de alte expuneri, structurate cromatic pe griuri colorate, lucrarile de la Elite Arte Gallery sunt peisaje şi flori în tonalitaţi vivante, în care sugestia culorii este imperativă, încorporând în sine energia emoţionala şi dinamismul mijloacelor de expresie accentuat prin amplitudinea alternanţelor recurente de armonii formale şi cromatice, asimetrii si echilibrări compoziţionale ce sugerează atmosfera specifică peisajului natural.
Cornelia Victoria Dedu își organizează spațiul vizual conform unor criterii pe care școala românească de pictură i le-a amprentat în memorie. Folosind perspectiva, atenta observare a motivului, contraste cromatice sau nuanțe exuberante, deseori expresioniste, așezate în gesturi directe, largi, care fac să respire spațiul compozițional și să aibă impact direct asupra privirii noastre, constatăm că artista preferă subiecte clasice, abordate într-o modernitate a stilului practicat, detectabil în pensulaţie, atmosfera de culoare, trăirea autentică în mijlocul naturii, simbioza cu aceasta. Spontaneitatea expresivă alternează cu analiza petelor cromatice, sensibilitatea exteriorizată în tușele largi  contracarează fragmentele materiei abundent aşezată, evidentă în lucrările cu flori apropiate de zona abstractului ca interpretare a motivului.
Peisajele sunt indisolubil relaționate cu habitatul uman. Misterul unei locuințe cu arhitectură arhaică este accentuat de un vas antic, de obicei o amforă („Amfora casei”) cu rol protector amintind de o lume conservată în datele ei tradiționale.
La un moment dat interpretarea figurativă devine mai liberă, accentul cade pe culoare în tot mai mare măsură. Florile se abstractizează, devin structuri de pastă picturală rezultată dintr-o materie suculentă, așezată cu generozitate în formaţiuni vibrante, ataşată de un climat afectiv, care să ne îmbie.
Compozițiile cu personaje sunt foarte diferit structurate. Atitudini diferite ale ființei feminine, treceri de la o stare la alta, de la melancolie şi latență, la așteptare şi apoi la o poziţionare frontală a „Autoportretului” neutralizat de sugestia unor elemente de o cromatică puternică aparținând naturii statice, care pun în evidență chipul și îl neutralizează. Figura, realizată pe tonalități de griuri, pare că se află în planul al doilea al imaginii, iar fructele levitează în jurul ei.
Peisajele evocă de cele mai multe ori așezarea umană, având ca centru de interes un detaliu al habitatului relevat în forma cubistă a unei case îşi schimbă direcţia de abordare şi prezintă o întreagă așezare privită din perspectivă plonjantă ori de jos în sus. Unghiurile de redare a imaginilor caută aspecte inedite ale zonelor rurale, panoramic studiate, concentrându-se deseori asupra unui amănunt pe care artista îl întoarce pe toate fețele formale, cromatice și luministice.
Victoria Cornelia Dedu are un anumit tip de pensulație. De la analiza tușei impresioniste până la cea  gestuală, expresionistă, ne transmite stări, idei, fără a distorsiona realitatea interpretată. Lucrarea „Castelul” ne demonstrează că ereditatea postciucurentistă este încă activă, dar pictoriţa ne propune o schimbare de direcţie stilistică păstrată în matca expresionismului, însă deosebită prin constrastele sidefate, suprafeţele de culoare foarte luminoase, printr-o  structurare condusă până în pragul subiectivismului ca interpretare, dar păstrată discret în nota stilizată a figurativului.
„Echinox” este o expoziţie unitară, gândită în datele ei tehnice astfel încât să ne convingă, încă o dată, că Victoria Cornelia Dedu îşi selectează cu multă atenţie lucrările, pentru a contura admirabil o simeză concepută a fi şi de sezon, dar şi cu date estetice remarcabile.

Ana Amelia Dincă