“Umbre” – Marinella Dumitrescu & Anca Bentu @ Galeria Signum

Afis-Umbre-A3Ideea proiectului pornește de la semnificațiile semantice ale culorilor, semnificații exprimate pe cale simbolică și analogică. Prin intermediul culorii, ca semnal al unui posibil mesaj, se pot exprima sensuri, idei, sentimente, informații estetice și afective.

„Umbrele” sunt o metaforă care facilitează actul comunicării vizuale, în scopul exprimării artistice și al creării unui limbaj propriu.Pata de culoare sugerează forme pe care memoria le-a conservat într-o rezervă de imagini acumulate și care au un parcurs paralel cu spiritul de invenție și de observație,cu imaginile luate din viață, dobândind o personalitate distinctă,o identitate proprie.Tema este punctul de plecare de la concret,desfășurarea ulterioară căpătând cu totul alte direcții prin găsirea echivalentului cu care arta vizuală înlocuiește evenimentul cotidian pentru a deveni un element semantic și de reflecție.
Marinella-Dumitrescu-(1)
Pentru Marinella Dumitrescu, orice demers artistic reprezintă un univers privat care are un parcurs asociat cu reinterpretarea  vizuală.Proiectul propus este constituit din două cicluri.

Primul trimite la o tema deseori explorată în arta plastică,cea a zborului.Diferența constă în modul de percepție, de exprimare plastică a artistului, de raportare la epocă.Zbor spre nicăierieste un simbol filozofic,spiritual, al căutărilor.Poți atinge un ideal, poți ajunge la un sens căutat îndelung, sau nicăieri.Lucrările realizate în acril pe pânză sunt reprezentări nonfigurative care conduc spre nevoia de a imagina,de a umple mintea cu viziuni, într-o stare de calm, de angoasă sau de nepăsare melancolică.
Marinella-Dumitrescu-(2)
Al doilea ciclu numit Echivoc este compatibil cu primul.Lucrările sunt de mici dimensiuni, realizate în tehnică mixtă pe hârtie sau sugativă.Alternanța de forme cromatice și semne grafice dinamice se constituie într-o călătorie metaforică, permițândprivitorului să converseze cu imaginea, cu el însuși, cu libertatea de a găsi cuvintele potrivite.
Anca-Bentu-(1)
Anca Bentul-a luat aliat pe William Blake în respingerea unei „singure viziuni” reducționiste. „Această idee m-a călăuzit în demersul artistic propus în cadrul proiectului Umbre. Lucrările realizate fac parte din ciclul În umbra sacrului, iar punctul de pornire îl constituie tradiția bizantină, arta populară românească, icoana pe sticlă din inima Transilvaniei. Tehnica folosită este cea a uleiului pe pânză, dar și acrilic pe diverse suporturi”.
Anca-Bentu-(2)
Viziunea sa aparține trecutului în măsura în care artista a înțeles și a făcut inteligibile sensurile durabile ale valorilor tradiționale. Prin citatele bizantine, pictura sa aparține spațiului contemporan, într-o conversație despre oameni și viață.„Să fie viețile și iubirile noastre ecouri ale vieților și iubirilor îngerilor?” – Jonathan Black,Istoria Sacră.

Marinella-Dumitrescu-(1)
Marinella Dumitrescua absolvit Universitatea Națională de Arte din București, secția Pictură la clasa prof. Horea Paștină. Deține o diplomă de masterat în Arte vizuale și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici – Pictură. A organizat 8 expoziții personale, din care 2 în Germania, și a participat la 19 expoziții de grup, din care saloane municipale, Târgul de arte vizuale UNESCO, Bienala Enescu.

Anca Bentua absolvit Universitatea Națională de Arte din București, secția Pictură la clasa prof. Al. Chiru. A organizat 4 expoziții personale, din care una în Elveția, și a participat la 10 expoziții de grup.
Anca-Bentu-(3)
Speranța Ștefănescu(curator) este masterand la Universitatea Națională de Arte din București – secția Istoria Artei.

Galeria de artă contemporană SIGNUM este un proiect artistic dintr-o lungă serie de inițiative de susținere a artei, întreprinse de Academia de Studii Economice din București, de-a lungul primului său secol de existență. Deschisă într-un remarcabil spațiu de expunere la parterul clădirii Facultății de Cibernetică, din Calea Dorobanților nr. 13-15 și având un profil axat pe arta abstractă și conceptuală, Galeria găzduiește expoziții de pictură, grafică, sculptură, instalație, fotografie și video, precum și alte evenimente conexe.