Dublă lansare de carte la Hanul Manuc by Muzeul Municipiului Bucureşti

carte2 carte1Dublă lansare de carte la Hanul Manuc:
“Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti”
şi
“Tiparul şi cartea din Ţară Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821)”

Muzeul Municipiului Bucureşti vă invită la o dublă lansare de carte: “Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti “, autor dr. Grina Mihaela Rafailă şi “Tiparul şi cartea din Ţară Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821)” autor dr. Daniela Lupu.

Evenimentul va avea loc joi, 5 februarie 2015, la ora 19:00 la Hanul Manuc, în sala Şerban Cantacuzino.

Prezintă prof. univ. dr. Panait I Panait si dr. Constantin Rezachievici

“Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti “,  se referă la documentele emise în răstimpul celor aproape 10 ani de şedere în tronul muntean a domnului cantacuzin, înscrisuri în număr de 188, originale şi copii. Ediţia conţine cu precădere zapise, adică acte de vânzare-cumpărare, la care se adaugă cărți de judecată și de hotărnicii ale ispravnicilor scaunului Bucureștilor sau ale marilor boieri, o diată (testament) și altele.

Volumul  “Tiparul şi cartea din Ţara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821)” demonstrează că în pofida criticilor aduse regimului fanariot, din perspectiva istoriei cărții și tiparului între epoca brâncovenească şi epoca domniilor fanariote nu există un hiatus, nici un conflict. Dimpotrivă, experienţele literare şi editoriale ale epocii brâncoveneşti, spiritul său cosmopolit şi tentaţia Occidentului vor fi împărtăşite şi luate ca model de domnitorii, cărturarii și tipografii din primele decenii ale epocii fanariote. invitatie Rafaila invitatie_Lupu