RĂZVAN ANTON: MNEMONICS & ŞTEFAN BOTEZ BETWEEN THE FOREST AND THE SEA @ EASTWARDS PROSPECTUS

Raluca Şoaita şi Andrei Breahnă vă aşteaptă miercuri, 21 ianuarie 2015, ora 19, la galeria din Str. Plantelor nr. 50, Bucureşti, la vernisajul noilor expoziţii EASTWARDS PROSPECTUS:

RĂZVAN ANTON
MNEMONICS
curator: Călin Vasilescu
unnssamed
Răzvan Anton prezintă capacitatea de a se apropia de subiectele izolării și traumei contemporane cu atitudinea laborioasă și atentă a acelor artiști din trecut, care credeau cu tărie în calitățile curative ale actului lor artistic.
Expunerea lucrărilor se face prin orchestrarea simultană a mai multor medii grafice – de la desen în cărbune până la animație – într-un concert vizual dedicat unei teme care străbate toate mediile abordate: procesul prin care sunt captate și păstrate amintirile.

ŞTEFAN BOTEZ
BETWEEN THE FOREST AND THE SEA

Ma găsesc la intrarea în lungul hol de marmură. De fiecare parte blocurile de piatră ale ‘’Prizonierilor’’, ce încă încearcă să evadeze, conduc către sculptura gigantică scăldată în lumina atât artificială cât şi naturală. ‘’Locul ăsta este mai fascinant decât originalul’’, mi-am surprins un gând în timp ce mă îndreptam către adolescentul dezbrăcat, al cărui corp încordat era mângâiat de umbrele trecătoare ale norilor. Băiatul priveşte în golul de lângă mine, şi pot citi frica în privirea sa, în timp ce mâna stângă i se îndreaptă către praştie.
Un băiat căruia îi este frică să devină bărbat, un bărbat căruia îi este frică să devină rege.
unnassmed
EXPOZIŢIILE SUNT DESCHISE ÎN PERIOADA 21 IAN – 22 MAR
PROGRAM DE VIZITARE: JOI – SÂMBĂTĂ 11 – 19
DUMINICĂ – MIERCURI: CU PROGRAMARE
+40 311 016 942
Expoziţiile sunt organizate cu sprijinul Philips România.

Raluca Şoaita and Andrei Breahnă invite you on Wednesday, January 21 2015, 7 P.M. at the gallery located at 50 Plantelor Street, Bucharest, to the opening of the next exhibitions by EASTWARDS PROSPECTUS:

RĂZVAN ANTON
MNEMONICS
curator: Călin Vasilescu

The strong visual identity of Răzvan Anton’s exhibited works resides in his determination to develop and apply a methodical and personal practice in treating the graphic medium. Rather than letting himself be influenced by a visual model for his practice, Răzvan Anton seems to have a musical model. Though the visual motifs collected in his works reverberate the contemporary sound-track, he structures their development into a baroque score.

ŞTEFAN BOTEZ
BETWEEN THE FOREST AND THE SEA

I find myself at the entrance of the long marble hall. On each side the stone blocks of The Prisoners, still trying to escape, lead towards the giant sculpture bathed in both artificial and natural light.
“This place is better than the original.” I remember myself thinking, while walking towards the naked adolescent whose strained body was caressed by the shadows of clouds passing by. The boy is staring into the void next to me, and I can read fear in his stare, as his left hand reaches for the slingshot.
A boy afraid of becoming a man, a man afraid of becoming a king.

THE EXHIBITIONS ARE OPEN BETWEEN JAN 21 – MAR 22
VISITING PROGRAM: THURSDAY – SATURDAY 11 – 19
SUNDAY – WEDNESDAY: BY APPOINTMENT
+40 311 016 942
The exhibitions are organized with the generous support of Philips Romania.