Muzeul Gheorghe Tattarescu – repertoriul de pictură – Lansarea albumului

afis TattarescuMuzeul Gheorghe Tattarescu – repertoriul de pictură

Lansarea albumului, apărut la editura Muzeului Municipiului București, autor Aura Popescu, va avea loc joi, 22 ianuarie 2015, ora 12:00 la Palatul Suțu din București.

Prezintă dr. Adrian-Silvan Ionescu directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, criticul de artă Marian Constantin, Aura Popescu și Vasile Dobre.

„Muzeul Gheorghe Tattarescu se află situat pe strada Domniţa Anastasia, fostă Belvedere, din Mahalaua Gorganilor, în inima Bucureştilor, într-o zonă încărcată de un farmec specific tuturor acelor case a căror istorie începe de pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Clădirea cu aspect de han, printre rarele care mai există în Capitală, din perioada amintită, adăposteşte o mare parte a operei pictorului Gheorghe Tattarescu (1818 – 1894) şi a altor artişti cu care autorul a intrat în contact într-un moment sau altul al vieţii sale.
Atmosfera deosebită, sugerată de unele obiecte ce i-au aparţinut artistului, a fost păstrată cu multă grijă de-a lungul vremii de familie şi apoi, timp îndelungat, de specialiştii muzeului, ca semn de recunoştinţă faţă de cel care era denumit, pe drept cuvânt, precursor şi reprezentant de frunte al academismului românesc, creaţia sa fiind până la un punct similară cu însăşi evoluţia spre modernitate a artei plastice autohtone.

Patrimoniul Muzeului Gheorghe Tattarescu este constituit, în prezent, din 1294 de piese, fiind structurat în lucrări de pictură (155), grafică (613), sculptură şi artă decorativă (160), fotografii, documente şi cărţi (366).
Trebuie să remarcăm faptul că o bună parte a patrimoniului de pictură a fost restaurată în Laboratorul de restaurare pictură al Muzeului Municipiului Bucureşti de specialiştii în domeniu, iar alte lucrări, unele într-o stare precară de conservare, vor suporta acest proces în anii viitori. Din acest motiv reproducerile din prezentul volum, sunt redate fără retuşuri.

Ne-am dori ca acest Repertoriu de pictură să fie un instrument util de lucru şi un reper de care, sperăm, se vor folosi generaţii întregi de cercetători, în vederea elaborării unor studii ştiinţifice viitoare.”
Aura Popescu