Atelier 35 este este evacuat din locația actuală pentru a face loc echipei Pavilion

unnamed(for English please scroll down)

Atelier 35 este este evacuat din locația actuală pentru a face loc echipei Pavilion.

Vă rugăm să ne oferiți sprijinul semnînd petița și distribuind-o către propriile rețele petiția:

http://www.petitieonline.com/atelier_35_evacuat_atelier_35_evacuated

Solicităm Uniunii Artiștilor Plastici din România să nu cedeze organizației Pavilion spațiul în care își desfășoară în prezent activitatea colectivul Atelier 35.

Actualul Atelier 35 se situează în continuarea unui concept apărut în 1969, dedicat experimentului și artiștilor aflați la început de carieră, numărul 35 sugerând limita convențională a tinereții. În ultimii ani Atelier 35 a constituit un bastion de rezistență pentru arta contemporană românească auto-gestionată. Mai multe despre Atelier 35 puteți afla accesând www.atelier35.eu.

În noiembrie 2014, conducerea U.A.P.R. a decis mutarea Atelier 35 în subsolul galeriei Orizont din București, invocând argumentul continuității istorice. Considerăm că acest argument nu este valabil și constituie un pretext pentru retrogradarea practicilor artistice contemporane.

Colectivul Atelier 35 nu a fost consultat sau informat în timp util asupra deciziei. Acest mod de a opera ignoră specificul activității unui spațiu de proiecte, în care programarea și discuțiile cu artiștii pot începe cu până la un an înainte.

Programarea din perioada următoare a Atelier 35 include proiecte site-specific care adresează procesul de gentrificare din Centrul Vechi, de acum compromise.

Considerăm că înlocuirea arbitrară a Atelier 35 cu Pavilion reprezintă un mod de a retrograda în mod simbolic arta care își asumă riscuri și pune întrebări, în favoarea culturii de vitrină.

______________________________

Atelier 35 is being evacuated from its current location in order to make room for the Pavilion team.

Please support us by signing the petition  and by sharing it in your own networks:
http://www.petitieonline.com/atelier_35_evacuat_atelier_35_evacuated

We appeal to the Romanian Union of Artists not to concede the space in which Atelier 35 is currently running their program to the Pavilion Organization.

The profile of the space can be traced back to a concept dating back to 1969, dedicated to experimental art and young artists. The figure 35 suggests what at the time would have been considered the conventional limit of youth. In the last years, Atelier 35 has represented one of the last halls of resistance for self-organized Romanian contemporary art. You can find out more about Atelier 35 visiting www.atelier35.eu.

November 2014, the board of the Romanian Artists’ Union decided on the displacement of Atelier 35 to the basement of Orizont Gallery in Bucharest, invoking the argument of historic historical continuity. Atelier 35 had actually functioned in this space from 1973 to 1993.

We think that the argument is not valid and is actually a pretext for the reduction of contemporary artistic practices.

The Atelier 35 collective was not consulted nor informed in due time about this  decision. Moreover, this way of operating ignores the specificity of an art space – where programing or discussions with artists may begin even one year in advance.

Atelier 35’s future programing includes site-specific projects which address the gentrification process in the old city center, by now compromised.

We consider that the substitution of Atelier 35 with Pavilion represents a minimization of artistic practices which assume risks and dare ask questions, in favor of showcase culture.