Nouă picturi de patrimoniu naţional restaurate @ Galeria Naţională a Muzeului de Artă Cluj

<<Muzeul de Artă Cluj-Napoca prezintă expoziţia temporară Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca restaurate în anul 2013, care se integrează în circuitul Galeriei Naţionale, potrivit unei dispuneri cronologice a exponatelor.
Restaurarea acestor piese au fost realizată în laboratoarele de specialitate din cadrul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu şi din cadrul S.C. IORUX TRADE S.R.L., cu sediul în Bucureşti.
Cele nouă lucrări de pictură din patrimoniul muzeului aparţin artiştilor Ács Ferenc, Octav Băncilă, Pericle Capidan, Sava Henţia, Tasso Marchini, Paul Miracovici, Camil Ressu şi Ziffer Sándor. Aceste piese cuprinse în planul de restaurare din anul 2013 sunt însoţite de material ilustrativ, texte explicative şi fotografii care surprind starea lor iniţială, diferitele faze, precum şi finalitatea procesului de restaurare. Panourile explicative se referă la demersul specific fiecărui artist, la caracteristicile stilistice ale lucrărilor şi la evoluţia restaurării fiecăreia dintre acestea.
Calitatea deosebită a creaţiilor întregeşte perspectiva asupra picturii moderne româneşti, asupra evoluţiei artei din Transilvania, în acelaşi timp, evidenţiind caracterul multicultural al spaţiului intracarpatic.
Expoziţia Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca restaurate în anul 2013 îşi propune să evidenţieze conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare ştiinţifică şi expoziţională a unora dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului naţional.>>

………………………………………………………………………………………………………

PROIECTUL DE RESTAURARE IORUX RESTORATIONS

Nouă picturi de patrimoniu naţional restaurate în cursul anului 2013 sunt acum expuse în Galeria Naţională a Muzeului de Artă Cluj şi prezintă publicului o parte mai puţin vizibilă, dar importantă aceea de conservare şi restaurare.
Ideea acestei expoziții a pornit de la faptul că demersul pe care îl face restauratorul pentru a conserva operele de artă, pentru a le pune în valoare și a le transmite viitorului în autenticitatea lor este necunoscut publicului iubitor de artă. Operele de artă sunt în mod obișnuit expuse pentru public ori înainte ori după restaurarea lor.
Atelierul de conservare-restaurare IORUX RESTORATIONS  participă  la a doua Expoziție de restaurare (prima s-a desfășurat în perioada 20 februarie -10 mai 2013 la MACN).  Atelierul IORUX RESTORATIONS s-a ocupat în anul 2013 de restaurarea a 3 tablouri din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca si anume: Octav Băncilă, “Cap de batrână” ulei/pânză, dimensiuni 44,5 x 40 cm; Pericle Capidan “Portret de femeie (Mama artistului)”,ulei/pânză, dimensiuni 107 x 92 cm; Tasso Marchini “Flori de toamnă”, ulei/pânză lipită pe carton, dimensiuni 50 x 57 cm. În expoziţie, fiecare tablou este sunt însoţit de material ilustrativ şi texte explicative care relevă o parte a intervențiilor întreprinse de către restauratori. Pericle Capidan Pericle Capidan 2 Pericle Capidan 3 Octav Bancila Octav Bancila 2 Octav Bancila 3 Tasso Marchini Tasso Marchini 2 Tasso Marchini 3