Centrul Artelor Vizuale – multimedia center vă invită la expoziția Missed Connections

Centrul Artelor Vizuale – multimedia center vă invită la  expoziției Missed Connections marți, 25 noiembrie 2014, ora 19.00.

În încercarea de a controla spațiul în care ne plasăm, cartografierea se înscrie tradiției de căutare a sensului, devenind un proces internalizat care recurge la recunoaștere. Momentul de rupere al legăturilor perceptive și senzoriale provoacă dezorientarea și introduce decontextualizarea sau, ceea ce Deleuze și Guattari numesc „deteritorializare”.
Centrul Artelor Vizuale propune un itinerariu în reconstrucția acestui spațiu destabilizat sau destabilizator, spațiul incert în care lucrurile uzuale sunt chestionate, un spațiu al vulnerabilității, insecurității și al judecăților suspendate. Procesul implică urmărirea asocierilor generate de aducerea laolaltă a elementelor disparate, heterogene, ieșirea din instanțele conflictuale și refacerea conexiunilor.
Fragmentările, pauzele, fisurile, realitățile care se întrepătrund sunt developate într-un imaginar al recuperării. Fiecare lucrare devine biografică, stabilind puncte de referință ce traversează socialul, temporalul, geograficul.

Artiști: Roberta Curcă, Marius Jurca, Manuela Marcovici și Paula Oneț, Livia Mateiaș, Kiki Mihuță.

Proiect coordonat de Gabriela Mateescu și Mihaela Sînt.

22 noiembrie 2014 – 10 ianuarie 2015
Centrul Artelor Vizuale – multimedia center
Str. Biserica Enei nr. 16
Program:
Marți – Vineri 15.00 – 19.00; Sâmbăta: 14.00 – 18.00
Missed Connections
________________________________________________________________

The Centre for Visual Arts – multimedia center invites you to the opening of the exhibition Missed Connections on Tuesday, 25 November, 7 pm.

While trying to control the space we occupy, the action of cartography is a traditional way of finding meaning and thus becoming an internalized process of recognition. Breaking the perceptual and sensorial links causes disorientation and introduces decontextualization or, what Deleuse and Guattari call “deterritorialization”.

The Center for Vizual Arts puts forward an itinerary in reconstructing this destabilized and destabilizing space, an uncertain place where ordinary things are questioned, a place of vulnerability, insecurity and of pending judgments. The process implies tracking the joinders that were generated by putting together disparate, heterogeneous elements, letting go of conflicts and remaking the bonds.

The fragmentations, pauses, cracks, realities that intertwined are developed in an imaginary of recovery. Every work is biographical, setting reference points that cross the social, temporal and geographical.

Artists: Roberta Curcă, Marius Jurca, Manuela Marcovici și Paula Oneț, Livia Mateiaș, Kiki Mihuță.

Project coordinated by Gabriela Mateescu and Mihaela Sînt.

Opening November 25, 7 pm

25 november 2014 – 10 January 2015

Street Biserica Enei number 16

Programm

Tuesday – Friday 3 pm – 7 pm;

Saturday 2 pm – 6 pm