GEORGE LÖWENDAL: ,,Întâlnirile mele cu țăranii” – Expoziție de pictură și grafică @ Muzeul Național al Țăranului Român

afis lowendal 150GEORGE LÖWENDAL
,,Întâlnirile mele cu țăranii”

Expoziție de pictură și grafică,
Portrete unice în pictura românească modernă,
semnate de artistul GEORGE LÖWENDAL.

26 noiembrie 2014 – 8 ianuarie 2015

Muzeul Național al Țăranului Român
Sala Tancred Bănățeanu
Vernisaj 26 noiembrie 2014, ora 18.00
Recital de muzică tradițională românească susținut de artistul
Grigore Leșe (www.grigorelese.com)

Expoziția de pictură și grafică „George Löwendal – Întâlnirile mele cu țăranii” prezintă, în Sala Tancred Bănățeanu a Muzeului Național al Țăranului Român, în perioada 26 noiembrie 2014 – 8 ianuarie 2015, o galerie de portrete unice în pictura românească modernă. Realizate de-a lungul a trei decenii (1933-1963), aceste „chipuri” de țărănci și țărani sunt însoțite, pentru prima dată, de fragmente inedite din însemnările artistului. Împreună, imaginile și textele restituie dimensiunea unui pictor „etnograf”, care a documentat chipuri și vederi din țara sa de adopție, România. (Re)cunoscut și consacrat ca „pictor al țăranilor”, George baron Löwendal și-a asumat cu bună știință sarcina de a înregistra, în tablourile sale, fragmente ale unei istorii (stră)vechi, pe cale de a se pierde în zorii timpurilor moderne:
Ani de-a rândul am petrecut între țărani. Muncind alături de ei la câmp și în muncile casnice, m-am împrietenit cu sute dintre ei și poate că asta s-a oglindit și în nenumăratele cartoane și pânze ale mele. Am nădejdea că în multe chipuri de țărani ce am pictat am reușit să redau uneori și starea lor sufletească; dar firește că nu puteam să nu mă entuziasmez și de portul lor, păstrat nevătămat nu de secole, ci poate de milenii. Mi-am dat repede seama că marile descoperiri în domeniul tehnicii nu vor întârzia să modifice felul de trai și deci întreaga înfățișare a țăranilor și m-am simțit răspunzător, ca martor ocular, de a păstra ceea ce nu peste multă vreme va dispare cu desăvârșire.
(fragment din însemnările lui George Löwendal)
Expoziția, care prezintă peste 75 de lucrări aparținând Fundației Löwendal, încheie acum, la Muzeul Național al Țăranului Român, seria de manifestări ce au comemorat o jumătate de secol de la moartea artistului. Ea este totodată un omagiu adus muzeului însuși, ca loc al tradiției: aceeași tradiție pe care a documentat-o în tabourile sale și pictorul-baron, ajuns „din voia soartei“ pe meleagurile noastre. Și, așa cum scria în 1935 Alexandru Tzigara-Samurcaș, fondatorul muzeului, „pentru a fi făcut această minune, George Löwendal a preamărit țara unde și-a oprit pribegia și noi îi rămânem adânc recunoscători“.
Curatori: prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu și drd. Cristina Cojocaru
Organizator: Fundația Löwendal (www.lowendal.ro)
Co-organizator: Muzeul Național al Țăranului Român (www.muzeultaranuluiroman.ro)

Parteneri: Domeniul Manasia (www.domeniulmanasia.ro)
Artindex (www.artindex.ro)

GEORGE LÖWENDAL
Pictor, grafician, pedagog și maestru al primelor generații de artiști plastici din România postbelică, George baron Löwendal (1897, Sankt-Petersburg – 1964, București) a fost și un remarcabil om de teatru. Născut într-o familie danezo-rusă cu origini nobiliare, format în Rusia avangardelor artistice, s-a afirmat ca pictor decorator în Bucureștiul anilor ’20, devenind, ulterior, timp de aproape un deceniu, scenograful Teatrului Național din Cernăuți. În cosmopolitul oraș bucovinean, a creat decoruri de referință și a înființat, în 1928, primul teatru profesionist de marionete din România.

FUNDAŢIA LÖWENDAL
Fundaţia Löwendal are ca obiect principal de activitate valorificarea creaţiei pictorului și scenografului George Löwendal și producerea și organizarea de proiecte curatoriale, editoriale și educaționale în domeniile artelor vizuale și ale spectacolului.
Fundația Löwendal sprijină şi încurajează artele contemporane prin derularea de proiecte multidisciplinare în parteneriat cu organizații și instituții culturale din țară și străinătate.
¬¬Fundația Löwendal organizează anual Concursul Național de Scenografie „George Löwendal”, un proiect unic în România, destinat descoperii și promovării tinerilor scenografi.

Fundația Löwendal
P-ța Gheorghe Cantacuzino nr. 1
București
fundatia@lowendal.org
www.lowendal.ro
www.facebook.com/lowendalfoundation

Muzeul Național al Țăranului Român (MȚR)
Şoseaua Kiseleff 3, Sector 1, Bucureşti
info@muzeultaranuluiroman.ro
www.muzeultaranuluiroman.ro
www.facebook.com/MuzeulTaranului
PROGRAM DE VIZITARE (MȚR)
De marţi până duminică, între orele 10.00 şi 18.00.
Ultima intrare la ora 17.00
Luni este închis.