Un secol de sculptură românească – enciclopedie on-line (N – Z)

BannerFor English please scroll
Un secol de sculptură românească – enciclopedie on-line (N – Z)
Miercuri, 29 octombrie, ora 18:00, în Ceainăria Librăriei Cărturești Verona, Fundația Culturală META lansează cea de-a doua ediție a enciclopediei on-line de sculptură românească – Un secol de sculptură românească (N – Z).
Un secol de sculptură românească (A – Z) poate fi accesată la adresa www.sculpture.ro
Proiectul, inițiat de Fundația Culturală META, a fost demarat la începutul anilor 2000 sub forma unui dicționar tipărit, prima etapă materializându-se în 2001, odată cu apariția dicționarului Un secol de sculptură românească (A – D), publicat în Colecția „Sinteze”, Editura META. În anul 2013, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România și Universitatea Națională de Arte (UNArte), acesta a fost reluat în format electronic, prima ediție a enciclopediei on-line, denumită Un secol de sculptură românească (A – M), fiind lansată în toamna anului trecut. Cea de-a doua ediție a proiectului, desfășurată în 2014 cu sprijinul financiar al AFCN, cuprinde cea de-a doua parte a dicționarului – N – Z.Promo mic 2
Ediția on-line este prima enciclopedie bilingvă de artă românească cu acces liber dedicată sculptorilor români (sau de origine română) și reunește fișele a peste 800 de artiști, aflați în țară sau în străinătate, care activează sau care au activat în ultimii 100 de ani. Fenomenul sculpturii este abordat dintr-o perspectivă contemporană, dicționarul propunându-și să ofere o imagine largă a acestui termen. Discursurilor artiștilor absolvenți ai secțiilor de sculptură, care apelează în primul rând la materialele tradiționale (lemn, piatră, bronz ș.a.), li se alătură acum discursurile altor artiști, preocupați de problematica tridimensionalului, dar care folosesc tehnici dintre cele mai diverse, de la ceramică la instalații, și care, prin lucrările lor, abordează conceptul existenței obiectului în spațiu.
Enciclopedia nu va constitui numai un instrument de lucru realizat sub forma unei baze de date, util tuturor studenților, profesorilor, cercetătorilor, teoreticienilor, istoricilor și iubitorilor de artă, ci va cuprinde și un aparat critic, comentariile fiind semnate de un colectiv de critici și istorici de artă din care fac parte Alexandra Titu, Constantin Prut, Ioana Vlasiu, Mariana Tomozei Cocoș, Elena Mihuț, Alexandra Rus, Tudor Stavilă, Luiza Barcan, Aurelia Mocanu, Magda Predescu, Corina Teacă, Andreea Foanene, Maria Orosan-Telea, Raluca Băloiu, Mica Gherghescu, Igor Mocanu și Andra Miruna Stancu (coordonată de Mirela Dăuceanu).
Un secol de sculptură românească va rămâne un proiect deschis, sub forma unei platforme work in progress, care va putea fi permanent actualizată cu informații chiar și de către vizitatorii săi. Aceștia vor putea completa fișele accesând meniul „Contribuie” disponibil pentru fiecare pagină în parte, iar după verificarea informațiilor de către membrii echipei noastre, acestea vor fi introduse în enciclopedie.
Fundația Culturală META, înființată în 1995 la București, își propune să construiască un discurs cultural la nivel contemporan, inter- și pluridisciplinar, să promoveze arta contemporană românească pe plan național și european, să deschidă mediile culturale românești către schimbările ce au loc pe scena artistică actuală.Promo mic 3
Proiect organizat de Fundația Culturală META
Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiect desfășurat cu sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici din România, Universității Naționale de Arte din București, Librăriilor Cărturești, RFI România
Parteneri Media: 24 FUN, Agenția de Carte, Art Act Magazine, Art Out, Artindex, Cititor de proză, feeder.ro, Igloo, LaPunkt, Modernism, Radio România Cultural
A Century of Romanian Sculpture – on-line encyclopedia (N – Z)
Wednesday, October 29th, at 18:00, in the Tea Room of Cărturești Verona Bookstore, META Cultural Foundation launches the second part of the Romanian sculpture on-line encyclopedia – A Century of Romanian Sculpture (N – Z).
A Century of Romanian Sculpture (A – Z) can be accessed at www.sculpture.ro
The project, initiated by META Cultural Foundation, started at the beginning of 2000 and its first stage was released in 2001 with the publishing of the dictionary A Century of Romanian Sculpture (A – D), in the „Syntheses” collection of the META Publishing House. In 2013, with financial support from the Administration of the National Cultural Fund and in partnership with the Romanian Fine Arts Union and National University of Arts in Bucharest, META Cultural Foundation resumed the electronic first edition of the project, entitled A Century of Romanian Sculpture (A – M). The second edition of the project will be released this year with financial suport of the Administration of the National Cultural Fund.
The on-line project is a free-access encyclopedia of Romanian art dedicated to sculptors and today it comprises the files of over 800 artists, from the country or from abroad, who worked in the art field over the past 100 years. The sculpture phenomenon is viewed from a contemporary perspective and the dictionary aims at providing an ample image for this term. The discourses of artists who graduated sculpture departments in Fine Arts Academies and Universities and mainly work with traditional materials (wood, stone, bronze etc.) are now joined by the discourses of other artists, also interested in three-dimensionality, artists preoccupied by the object existence in space concept, who use various techniques, from ceramics to installations.
The encyclopedia will not only contain systematic information, becoming an useful working instrument
for students, professors, researchers, theorists, historians and art lovers alike, but will also have a critical apparatus signed by a collective of Romanian art critics and art historians, consisting of Alexandra Titu, Constantin Prut, Ioana Vlasiu, Mariana Tomozei Cocoș, Elena Mihuț, Alexandra Rus, Tudor Stavilă, Luiza
Barcan, Aurelia Mocanu, Magda Predescu, Corina Teacă, Andreea Foanene, Maria Orosan-Telea, Raluca Băloiu, Mica Gherghescu, Igor Mocanu și Andra Miruna Stancu (coordinated by Mirela Dăuceanu).
A Century of Romanian Sculpture will remain an open project, a work in progress platform that will be permanently updated with new information even by its visitors. They will be able to fill in the files accessing the “Contribute” menu available on every page. Afterwards, the members of our team will review the received information and will insert the data accordingly.
META Cultural Foundation, established in 1995 in Bucharest, aims at creating and promoting a contemporary cultural discourse, inter- and multidisciplinary, at promoting Romanian contemporary art on both local and European level, at opening the Romanian cultural environment to the evolutions and changes that are taking place on the contemporary art scene.
Project organised by META Cultural Foundation
Cultural project financed by Administration of National Cultural Fund
Project Partners: Romanian Fine Arts Union, National University of Arts in Bucharest, Cărturești Bookstores, RFI România
Media Partners: 24 FUN, Agenția de Carte, Art Act Magazine, Art Out, Artindex, Cititor de proză, feeder.ro, Igloo, LaPunkt, Modernism, Radio România Cultural