Revizitând arta contemporană (românească) în căutarea imaginii critice @ PAVILION

/for English please scroll down

BUCHAREST BIENNALE 7
lecture series

Ruxandra Demetrescu
Revizitând arta contemporană (românească) în căutarea imaginii critice

Joi 30 octombrie 2014, 19.00

@ PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
Str. C. A. Rosetti nr. 36 (intersecția str. C. A. Rosetti cu str. J.L. Calderon)

Pornesc de la definiția imaginii critice, așa cum a fost ea formulată de teoreticianul francez Geoges Didi-Huberman: “Ce este o imagine critică? O imagine în criză, criticând imaginea însăși, capabilă să declanșeze o reacție teoretică”.
Dacă acceptăm că “sursa imediată a operei de artă este capacitatea umană de a gândi” (Hannah Arendt) și că nu există o imagine dialectică fără intervenția critică a memoriei (Walter Benjamin) putem să ne constituim un “ghid” teoretic util în (re)vizitarea artei contemporane. Propun așadar o scurtă călătorie în lumea artelor vizuale românești, într-un parcurs – inevitabil – lacunar și asumat subiectiv, pentru a identifica un drum ce coboară din atelierul artistului clădit ca un turn de fildeș în “arena” spațiului public. Voi folosi nume și opere cu titlul de exemple, concentrându-mă asupra noilor medii, fără a le ocoli pe cele tradiționale.

Ruxandra Demetrescu (n. 1954), istoric de artă, profesor de istoria şi teoria artei în cadrul Departamentului de Studii doctorale al Universitǎții Naţionale de Arte din București, România. Rectorul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti (2006–2012) și primul director al Institutului Cultural Român din Berlin, Germania (1999–2003). Se ocupă de istoria teoriilor despre artǎ din spațiul germanofon (Konrad Fiedler, Alois Riegl, Aby Warburg, Walter Benjamin) şi de modernitatea artisticǎ româneasca interbelicǎ. A publicat numeroase texte critice în cataloagele de expoziție ale artiștilor vizuali români contemporani.

BUCHAREST BIENNALE 7 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art) va avea loc între 26 mai – 17 iulie 2016 și va fi curatoriată de Niels Van Tomme.
Despre BB7: www.bucharestbiennale.org

Parteneri media principali:
www.re-forma.ro
www.pavilionjournal.org
tudoran
Imagine: Andrei Tudoran, Car cu boi 1, painting, 2012.

BUCHAREST BIENNALE 7
lecture series

Ruxandra Demetrescu
Revisiting Romanian Contemporary Art in Search of the Critical Image

Thursday, October 30, 2014, 19.00 hours

@ PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
Str. C. A. Rosetti nr. 36 ((crossing str. C. A. Rosetti cu str. J.L. Calderon)

I begin with definition of the critical image, as formulated by the French theorist Georges Didi-Huberman: “What is a critical image? An image in crisis, critical of itself, capable of triggering a theoretical reaction”. If we are to accept that “the immediate source of an artwork is the human capacity of thought” (Hannah Arendt) and that there is no such thing as a dialectic image which does not involve the critical intervention of memory, (Walter Benjamin) we can establish a theoretical “guidebook” useful for revisiting contemporary art. Thus, I propose a short journey into the world of Romanian visual art, along an inevitably lacunar and subjective route, in order to identify a path that descends from the artist’s studio, which is built like an ivory tower in the “arena” of public place. I will use the names of artists and artworks as examples, focusing on new mediums of expression, without excluding traditional ones.

Ruxandra Demetrescu (born 1954) is an art historian and art history and theory professor at the Department of Doctoral Studies of the National University of Arts in Bucharest, Romania. She served as the rector of the National University of Arts in Bucharest (2006-2012) and as the first director of the Romanian Culture Institute of Berlin, Germany (1999-2003). She studies the history of art theory in the German-speaking world (Konrad Fiedler, Alois Riegl, Aby Warburg, Walter Benjamin) and that of the Romanian artistic modernism during Interbellum. She has published numerous critical texts in the exhibition catalogues of various Romanian contemporary visual artists.

Image: Andrei Tudoran, Car cu boi 1, painting, 2012.

The 7th BUCHAREST BIENNALE (Bucharest International Biennial for Contemporary Art) is set for May 26th – July 17th, 2016 under curatorship of Niels Van Tomme.
About BB7: www.bucharestbiennale.org