Bienala Tinerilor Artiști – Bio-pass Art Ediția a 6-a @ Institute, The Café

unnamedFor English please scroll
Bienala Tinerilor Artiști – Bio-pass Art
Ediția a 6-a, București, octombrie 2014 – octombrie 2015
Emilio Mordini (Franța), Patrick Bours (Norvegia), Daria Parkhomenko (Rusia), Călin Dan (România), Liviana Dan (România), Mihaela Frunză (România), Bogdan Ghiu (România), Laura Grünberg (România), Ion Bogdan Lefter (România), Romelo Pervolovici (Romania)
(Program: http://www.artbiennial.ro/#!2014-opening/ccsz)
Fundația Culturală META, cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, organizează la București, în data de 20 octombrie 2014, Simpozionul teoretic internațional Bio-pass Art. Simpozionul se va desfășura la Institute, The Café (Știrbei Vodă 104 – 106), în intervalul 9:00 – 19:00.
Simpozionul teoretic Bio-pass Art deschide seria evenimentelor desfășurate în cadrul Bienalei Tinerilor Artiști – Bio-pass Art, ediția a 6-a, organizată în perioada octombrie 2014 – octombrie 2015 la București. Acesta se adresează cercetătorilor din orice domeniu care, prin proiectele lor, au abordat diferite aspecte și semnificații ale biotehnologiei, bioeticii, bioartei, biometriei, aspecte legate de infomedicină, identitate la interfață, condiție postumană, transumanism, spiritualism tehnologic, corp transgenic, ciberfeminism etc. Obiectivul principal este de a încuraja cercetarea interdisciplinară și dialogul între specialiști din diverse domenii prin intermediul unui discurs pluridisciplinar.
Propunând pentru fiecare ediție concepte inedite abordate din perspective pluridisciplinare ediția din 2014-2015 a Bienalei Tinerilor Artiști va păstra sloganul devenit simbol – „Arta este întotdeauna în altă parte”, ducându-l și de această dată înspre un alt nivel, înspre o nouă deschidere: relația dintre artist – opera acestuia și identificarea biometrică a vizitatorului. Biometria
reprezintă un subiect de maximă actualitate în contextul contemporan, atât românesc, cât și european. Mai mult decât o identitate care poate fi schimbată, ștearsă, uitată, identitatea biometrică reprezintă o permanență individuală, o serie de pattern-uri unice, o formă de gestionare a accesului de identitate. Felul în care artele contemporane relaționează cu biometria reprezintă tematica ce structurează ediția curentă a Bienalei Tinerilor Artiști în ansamblul său.
Pentru artist, arta lui poate reprezenta amprenta cu adevărat personală. Ea polarizează idealuri, concepte, gânduri, dincolo de propria sa identitate. Această „intimitate” este adesea expusă unui public necunoscut, impersonal – dintr-un spațiu de expoziție, o galerie sau un muzeu. Prin intermediul lucrării, vizitatorul poate interacționa în mod direct cu cele mai personale gânduri ale artistului. Dar cine este acest vizitator și de ce ar împărtăși artistul cu el o experiență atât de intimă, fără a oferi la rândul lui ceva similar?
Ar putea deveni trăsăturile tale biometrice „o monedă de schimb”, o formă personală de identificare față de artist și opera lui?
Radu Pervolovici
Director Bienala Tinerilor Artiști
Ediția a 6-a a Bienalei Tinerilor Artiști – Bio-pass Art își propune să creeze un dialog între artă și identificare biometrică. Bio-pass Art va cuprinde alte trei secțiuni/evenimente principale programate să se desfășoare în perioada mai – octombrie 2015 – Expoziția Bio-pass Art, Atelier de analiză de portofoliu, Workshop de critică de artă.
Proiect organizat de Fundația Culturală META
Proiect cultural finanțat de Institutul Cultural Român
Parteneri: Institute, The Café și Siqua Hotel
Biennial of Young Artists – Bio-pass Art
6th Edition, Bucharest, October 2014 – October 2015
Emilio Mordini (France), Patrick Bours (Norway), Daria Parkhomenko (Russia), Călin Dan (Romania), Liviana Dan (Romania), Mihaela Frunză (Romania), Bogdan Ghiu (Romania), Laura Grünberg (Romania), Ion Bogdan Lefter (Romania), Romelo Pervolovici (Romania)
(Program: http://www.artbiennial.ro/#!2014-opening/ccsz)
META Cultural Foundation, with financial support from the Romanian Cultural Institute, organises in Bucharest, on 20th of October 2014, the International Theoretical Symposium Bio-pass Art. The Symposium is going to take place at Institute, The Café (Știrbei Vodă 104 – 106), between 9:00 – 19:00.
The theoretical symposium Bio-pass Art is the first event from a series of four events which are going to be organised during the 6th edition of Biennial of Young Artists – Bio-pass Art, which is going to take place between October 2014 – October 2015 in Bucharest. The theoretical symposium aims to bring together researchers from various fields that proved to acknowledge the importance of biometrics in today’s society. This pluridisciplinary event will have side themes related to biometrics – biotechnology, bioethics, “bio-arts”, biometrics, info-medicine issues, identity interface, “post-human” condition, “trans-humanism”, technological spiritualism, transgenic body, “cyber-feminism” etc. The main objective is to encourage an international dialogue on different aspects of biometrics, thus familiarizing the audience with the main theme of the Bio-pass Art exhibition.
With every edition so far, The Biennial of Young Artists tackles new concepts, new approaches on the contemporary art phenomena. This year’s edition will take place under the same slogan used for every edition so far – `Art is always somewhere else`, taking it to a whole new level, advancing a new perspective: the relation between the artist – his/her artwork and the biometric identification of the visitor. Biometry represents a subject of major interest in both Romanian and European contemporary context. The biometric identification is not only an identity that cannot be changed, erased, forgotten, but an individual/particular permanence, a series of unique patterns, a form
of managing the access to identity. The way contemporary arts relate to biometry represents the main theme that structures this edition of the Biennial.
For an artist, his art is the most personal belonging. It represents his ideals, concepts, thoughts, something far beyond his identity. This intimacy is often exposed to the unknown public – in a space, a gallery or a museum. By looking at the artist’s work, the viewer can interact with the artist’s personal thoughts.
But who is this viewer for the artist and why does the artist share such a personal belonging without receiving in return a similar personal asset? These are the questions that arise in the Bio-pass Art Biennial.
Radu Pervolovici
Biennial of Young Artists Director
The 6th edition of Biennial of Young Artists – Bio-pass Art aims to generate and create a dialogue between art and biometric identification. Bio-pass Art will contain other three main events scheduled throughout May – October 2015 – Exhibition Bio-pass Art, Portfolio Review Workshop, Art Critique Workshop.
Cultural Project organised by META Cultural Foundation
With financial support of the Romanian Cultural Institute
Project Partners: Institute, The Café, Siqua Hotel