ICOM GLASS 2014 @ Muzeul Olteniei

ICOM GLASS 2014

Creat în 1946, Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) este organizaţia internaţională a muzeelor şi a profesioniştilor din domeniul muzeelor, care se angajează să conserve şi să asigure continuitatea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural mondial, actual şi viitor, material şi imaterial. ICOM se află într-o relaţie de asociere cu UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) şi se bucură de un statut special – consultativ – pe lângă Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC).
Activitatea ICOM se desfăşoară în comitete internaţionale, Comitetul Internaţional ICOM GLASS aniversând în acest an 55 de ani de activitate. Întâlnirile anuale ale comitetului au ca scop punerea în evidenţă a patrimoniului de sticlă dintr-o anumită ţară, pe baza proiectelor prezentate în faţa comitetului de unul dintre reprezentanţii ţărilor afiliate. Întâlnirea aniversară din anul 2014 va fi găzduită de Muzeul Olteniei în luna octombrie, având deschiderea oficială în data de 06 octombrie 2014.
Organizarea acestui eveniment cultural internaţional va cuprinde următoarele activităţi de promovare a patrimoniului din sticlă din ţara noastră: realizarea unor expoziţii temporare având ca temă sticla istorică şi contemporană, icoane pe sticlă; sesiune de comunicări; vizite documentare la ateliere ale artiştilor sticlari ş.a. Se vor deschide cu această ocazie expozițiile: Icoane pe sticlă, Sticla – memorie și artă și Artiști sticlari români.
Vor fi prezenți la Muzeul Olteniei membri ai Comitetului Internaţional ICOM GLASS condus de dl. Reino Liefkes (Victoria and Albert Museum, Londra) reprezentând următoarele țări: Brazilia, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii, Slovenia, Spania, Suedia, SUA.
Întregul program, înscris în demersul anual al Laboratorului de Restaurare şi Conservare al Muzeului Olteniei s-a putut înfăptui doar datorită suportului financiar al Consiliului Judeţean Dolj.