Bienala Internaţionala de Artă « Danubiana » @ Galeria de Artă, Ruse, Bulgaria

AFIS RUSECOMUNICAT DE PRESĂ

Prima etapa a Bienalei Internaţionale de Artă « Danubiana », Ruse – Silistra, Bulgaria 2014, a fost prezentată pentru prima dată în Galeria de Artă Silistra în perioada 28 august – 21 septembrie, cu o participare a 66 de artiști plastici prezenți pe simeze cu 154 de lucrări.

A doua etapă a acestui eveniment va fi organizată de Primăria Municipiului Ruse și Galeria de Artă Ruse, care sunt onorate să vă invite la vernisajul primei ediții a Bienalei Internaţionale de Artă « Danubiana », Ruse – Silistra, Bulgaria 2014, miercuri 24 august 2014, la ora 17.00, la Galeria de Artă Ruse, Str. Borisova, nr. 39, Ruse, Bulgaria.

Manifestarea a fost concepută ca un prilej de întâlnire pe simeze a artiştilor plastici din diferite generații, din diferite culturi şi cu un limbaj plastic variat, în vederea redării cât mai elocvente a tendințelor din arta plastică contemporană.

90 de artişti din România, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Grecia, Italia, Franța și Elvetia vor participa cu 185 de lucrări de pictură, sculptură, grafică, fotografie și artă decorativă.

Această expoziţie se doreşte a fi un sprijin acordat oraşului Ruse de a deveni Capitală Europeană Culturala cu spirit liber. Situat la frontieră, oraşul îşi depăşeşte graniţele şi planurile de viitor în contextul mai larg al parteneriatului transfrontalier cu Giurgiu şi Bucureşti. Ruse îşi întâmpină oaspeţii drept “capitala Dunării” din Bulgaria şi ca un oraş cu un spirit liber!

Această expoziție va fi deschisă iubitorilor de artă în perioada 24 septembrie – 13 octombrie 2014.

PRESS RELEASE

The first edition of the International Biennial of Art “Danubian”, Ruse – Silistra, Bulgaria 2014, was presented first in the Art Gallery Silistra in the period 28th of August – 21st of September, with a participate of 66 artists with 154 works.

The second stage of this event will be organized by the Municipality of Ruse and Ruse Art Gallery witch are pleased to invite you to the opening of the first edition of the International Biennial of Art “Danubiana”, Ruse – Silistra, Bulgaria 2014, on Wednesday, the 24th of August 2014, at 17:00 p.m. at Ruse Art Gallery, Borisova Av., No. 39, Ruse, Bulgaria.

The event was conceived as an opportunity for artists from different generations, different cultures and a different visual language to meet on the cymas in order to show to the public the most striking trends in contemporary art.

90 artists from Romania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Greece, Italy, France and Switzerland will participate in this exhibition with 185 works of painting, sculpture, graphics, photography and decorative arts.

This exhibition is intended as a support to the city of Ruse to become a cultural European free spirit city. Located at the border, the city exceeds its boundaries and future plans in the broader context of cross-border partnership between Giurgiu and Bucharest. Ruse welcomes guests as “the capital of Danube” in Bulgaria and as a city with a free spirit!

The exhibition will be open for art lovers between the 24th of September and the 13th of October 2014.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 24 септември 2014, сряда, от 17:00 часа в Художествена галерия – Русе се открива изложба от Първото издание на Международното биенале на изкуствата “Danubiana”, Русе – Силистра, България 2014.

Кураторът Дан Труйка представя  90 автора от Румъния, България, Македония, Сърбия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария с 185 произведения в областта на живописта, скулптурата, графиката, фотографията и декоративни изкуства.

Биеналето е замислено като възможност за творците от различни поколения, различни култури и работещи с различни визуални езици да се срещнат, превръщайки събитието в своеобразен калейдоскоп,  разкриващ най-ярките тенденции в съвременното изкуство.

„Тази изложба е предназначена да окаже подкрепа на град Русе в превъръщането и утвърждаването му като „град на свободния дух” в културната карта на Европа. Разположен на границата на България, Русе надхвърля собствените си граници и бъдещите планове в по-широкия контекст на трансгранично партньорство между Гюргево и Букурещ. Русе е отворен за гости като “столицата на Дунав” в България и като град със свободен дух!”

Изложбата ще бъде отворена за любителите на изкуствата между 24-ти септември и на 13 окт, 2014.