Cluj Art Weekend 12 – 14 septembrie 2014

unnamedCluj Art Weekend
12 – 14 septembrie 2014

În ultimii ani, Clujul a devenit unul dintre cele mai importante nuclee ale producției și promovării artei contemporane românesti, iar în acest an și-a propus să aducă împreună galeriile, spațiile de artă independente și instituțiile de artă locale într-un singur eveniment, de trei zile, deschis publicului între 12 și 14 septembrie 2014.

Cluj Art Weekend este un proiect comun, deschis, care își propune să reflecte stadiul actual al scenei artistice din Cluj și ideile care stau la baza fiecărei inițiative în parte. Premisa nu este de a arăta diversitatea scenei, dar nici de a accentua diferențele, funcționând mai degrabă ca o radiografie încă nedevelopată complet a diferitelor perspective din care arta contemporană poate fi abordată atât din exterior, cât și prin prisma  producției ei. Inițiativa este una născută din interiorul scenei de artă clujene, motivația împărtășită de organizatori fiind de a deschide accesul publicului clujean la un program intens de expoziții și întâlniri cu artiști și lucrările lor, creând contextul unei cartografieri a orașului, a spațiilor și a proiectelor pe care le găzduiește. Invitând la explorarea istoriei diferitelor locuri și a ofertelor culturale contemporane, Cluj Art Weekend are potențialul de a deveni un eveniment anual și o platformă constantă de dialog între artiști și public.

Programul evenimentului va fi anunțat în curând și va include vernisajele expozițiilor, vizite ghidate și întâlniri cu artiștii.

Fabrica de Pensule

Galeria Plan B
Printre rânduri
Artiști: Ion Bitzan, Rudolf Bone, Victor Ciato, Andreea Ciobîcă, Horia Damian, István Kancsura, Ioachim Nica, Mihai Olos, Miklós Onucsán, Mircea Spătaru, Sorin Vreme
12 septembrie – 7 noiembrie 2014

Lateral ArtSpace
Pale Blue Dot
Artiști: Dragoș Bădiță, Flaviu Cacoveanu, Cristina Curcan, Ana-Maria Huluban, Ioan Grosu, Lucian Indrei, Radu Oreian, Ștefan Pop, Lea Rasovszky, George Roșu
12 septembrie – 1 octombrie 2014

SPAȚIU INTACT
subREAL
Serving Art 1 (1997-1999)
Curator: Horea Avram
12 septembrie – 7 noiembrie 2014

: BARIL
kinema ikon
May I Have Your Attention
12 septembrie – 1 octombrie 2014

The Office

Mircea Cantor
Prag resemnat
12 septembrie 2014 – mai 2015

Prin ochiul colecționarului
Generația 2000 din Cluj în trei colecții românești
Artiști: Marius Bercea, Dan Beudean, Mihuț Boșcu Kafchin, Mircea Cantor, Radu Cioca, Radu Comșa, Oana Fărcaș, Adrian Ghenie, Simon Cantemir Hauși, István László, Maxim Liulca, Victor Man, Alex Mirutziu, Ciprian Mureșan, Vlad Olariu, Cristi Pogăcean, Victor Răcătău, Cristian Rusu, Șerban Savu, Mircea Suciu, Supernova, Gabriela Vanga
Colecții: Răzvan Bănescu, Mircea Pinte, Ovidiu Șandor
12 – 21 septembrie 2014

1.1.1. + Sigma1
Expoziție retrospectivă: Poetica spațiului. Utopie și cercetare
Curator: Ileana Pintilie
Organizatori: Galeria Jecza în colaborare cu Fundația Interart Triade, Galeria Johnen, : BARIL, Muzeul de Artă din Timișoara și Galeria Volker Diehl
12 – 21 septembrie 2014

Ateliere Conset / Casa Tranzit

Nita Mocanu
Jurnalul unei discuții despre educație și altele
Coordonator de proiect: Szilárd Miklós
26 august – 14 septembrie 2014

Dénes Miklósi
Napoca Hotel
Coordonator de proiect: Szilárd Miklós
1 iunie – 30 octombrie 2014

Casa Matei & IAGA International Art Gallery Angels

Francesco Arecco & Marco La Rosa
Gravity of Variations
Curatori: Ilaria Bignotti şi Walter Bonomi
Casa Matei: 13 septembrie – 15 octombrie 2014
IAGA International Art Gallery Angels: 13 septembrie – 31 octombrie 2014

Galeria Casa Matei / Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Fotografii de Constantin Brâncuși din colecția Universității de Artă și Design Cluj-Napoca
12 – 14 septembrie 2014

Ioan Sbârciu
Dincolo de Paradis
12 – 14 septembrie 2014

Galeria Quadro

László Tóth
Expoziție retrospectivă
18 august – 10 octombrie 2014

Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Ciprian Mureșan
Greutăți inerte
12 septembrie – 5 octombrie 2014

Galeria Studio Korunk

János Gyarmathy
Mituri moderne
12 – 14 septembrie 2014

Silvia’s Art Gallery

Nagy Endre
Pictură & instalație
Curator: Silvia Suciu
2 – 15 septembrie 2014

Cluj Art Weekend
September 12th – 14th, 2014

In the last years, Cluj has become one of the most important centers of Romanian contemporary art production and promotion, and this year it has set as a goal to bring together local galleries, independent art spaces and art institutions for a three-day event, open to the public between 12th and 14th of September 2014.

Cluj Art Weekend is an open collaborative project that aims to reflect the current stage of the Cluj art scene and the ideas behind each individual initiative. The point is not necessarily to replicate the diversity of the scene or to emphasize the differences, but to offer a radiography in progress of the various perspectives from which contemporary art can be approached both externally and through its production. This initiative comes from the local art scene, the shared motivation of the organizers being to open the public access to an intense program of exhibitions and meetings with the artists and their works, creating the context for mapping of the city, of galleries and projects it hosts. Cluj Art Weekend invites its audience to an exploration of the history behind various places and contemporary cultural initiatives, and has the potential of becoming a yearly event and a permanent platform for dialogue between artists and their public.

The schedule of the event will be announced soon and will include exhibition openings, guided tours, and meetings with the artists.

The Paintbrush Factory

Galeria Plan B
Between the Lines
Artists: Ion Bitzan, Rudolf Bone, Victor Ciato, Andreea Ciobîcă, Horia Damian, István Kancsura, Ioachim Nica, Mihai Olos, Miklós Onucsán, Mircea Spătaru, Sorin Vreme
September 12th – November 7th, 2014

Lateral ArtSpace
Pale Blue Dot
Artists: Dragoș Bădiță, Flaviu Cacoveanu, Cristina Curcan, Ana-Maria Huluban, Ioan Grosu, Lucian Indrei, Radu Oreian, Ștefan Pop, Lea Rasovszky, George Roșu
September 12th – October 1st, 2014

SPAȚIU INTACT
subREAL
Serving Art 1 (1997-1999)
Curator: Horea Avram
September 12th – November 7th, 2014

: BARIL
kinema ikon
May I Have Your Attention
September 12th – October 1st, 2014

The Office

Mircea Cantor
Threshold Resigned
September 12th, 2014 – May 2015

Through the Collector’s Eye
Works of the Generation 2000 from Cluj in Three Romanian Collections
Artists: Marius Bercea, Dan Beudean, Mihuț Boșcu Kafchin, Mircea Cantor, Radu Cioca, Radu Comșa, Oana Fărcaș, Adrian Ghenie, Simon Cantemir Hauși, István László, Maxim Liulca, Victor Man, Alex Mirutziu, Ciprian Mureșan, Vlad Olariu, Cristi Pogăcean, Victor Răcătău, Cristian Rusu, Șerban Savu, Mircea Suciu, Supernova, Gabriela Vanga
Collections: Răzvan Bănescu, Mircea Pinte, Ovidiu Șandor
September 12th – 21st, 2014

1.1.1. + Sigma1
Retrospective Exhibition: The poetics of Space. Utopia and Research
Curator: Ileana Pintilie
Organizers: Jecza Gallery in collaboration with Triade Interart Foundation, Johnen Gallery, : BARIL, Timișoara Art Museum and Volker Diehl Gallery
September 12th – 21st, 2014

Conset Studios / Tranzit House

Nita Mocanu
Diary of a Discussion About Education and Some Other Things
Project coordinator: Szilárd Miklós
August 26th – September 14th, 2014

Dénes Miklósi
Napoca Hotel
Project coordinator: Szilárd Miklós
June 1st – October 30th, 2014

Casa Matei & IAGA International Art Gallery Angels

Francesco Arecco & Marco La Rosa
Gravity of Variations
Curators: Ilaria Bignotti and Walter Bonomi
Casa Matei: September 13 – October 15th, 2014
IAGA International Art Gallery Angels: September 13 – October 31st, 2014

Casa Matei Gallery / The University of Art and Design Cluj-Napoca

Constantin Brâncuși’s Photographs from the Collection of the University of Art and Design Cluj-Napoca
September 12th – 14th, 2014

Ioan Sbârciu
Fall from Grace
September 12th – 14th, 2014

Quadro Gallery

László Tóth
A Retrospective
August 18th – October 10th, 2014

Cluj-Napoca Art Museum

Ciprian Mureșan
Dead Weights
September 12th – October 5th, 2014

Galeria Studio Korunk

János  Gyarmathy
Moderns Myths
September 12th – 14th, 2014

Silvia’s Art Gallery

Nagy Endre
Painting & Installation
Curator: Silvia Suciu
September 2nd – 15th, 2014