ANDREEA DOBRIN: „Ţică! A căzut Ceauşescu!” @ NAG Pop Up Gallery

10631141_879001852112865_8010442692526594109_o<for English, please scroll down>

ANDREEA DOBRIN: „Ţică! A căzut Ceauşescu!”
Curator: Ioana Ciocan. Arhitect: Attila Kim
23 august – 21 septembrie 2014

VERNISAJ: 23 august 2014, ora 19:00. Program expoziție: joi – duminică, 11:00-19:00
LOCAȚIE: NAG Pop Up Gallery @ Magheru One, etaj 7, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 1, București

În parteneriat cu Magheru One și R77, NAG Pop Up Gallery debutează proiectul „După 25 de ani”, curator Ioana Ciocan, prin prezentarea în perioada 23 august – 21 septembrie a expoziției Andreei Dobrin „Ţică! A căzut Ceauşescu!”. Demersul Andreei Dobrin nu este neapărat despre Revoluția Română din 1989, ci despre sfârșitul unei epoci și mai ales despre cei prinși în contextul sfârșitului de comunism. Analiza vizuală a Andreei Dobrin este grafic-afectivă, nu documentară. Andreea Dobrin (n. 1981), absolventă a Universității Naționale de Arte din București, departamentul Grafică, promoția 2014, se află la prima sa expoziție personală. Vernisajul va avea loc în 23 august 2014, ora 19:00, program de vizitare joi-duminică, 11:00-19:00.

În spațiul expoziției va exista un Salon de repaos cu numeroase cărți de ficțiune și non-ficțiune ale căror inspirație sau referințe se regăsesc în perioada comunistă.

Prin proiectul „După 25 de ani”, curator Ioana Ciocan, ne propunem să marcăm în spațiul NAG Pop Up Gallery cei 25 de ani post decembrie 1989. Prin expozițiile și performance-urile tinerilor artiști născuți înainte de ’89 și crescuți după ’89, acest sfert de veac va fi împărțit în subcapitole alese într-un mod care marchează un posibil traseu de înțelegere a schimbării: memoria locurilor pierdute, memoria Revoluției povestite și nu trăite, identitatea comunistă vs. capitalistă, memoria momentelor „perfecte” din comunism și a utopiilor cincinale nerealizate. Proiectul va continua în lunile octombrie-noiembrie cu un performance al Gabrielei Mateescu & Marinei Oprea despre sistemul de învățământ românesc și expoziția „Negru auriu”, de Radu Mocanu.

Proiectul se va desfășura în clădirea Magheru One – un simbol al arhitecturii interbelice românești -, construită în 1936-’37, după proiectul întocmit de arhitectul Rudolf Fraenkel şi Eugen Shimsy, primul – autor şi al imobilului Scala (care adăposteşte şi cinematograful) amplasat vis-à-vis, faţă de axul bulevardului Magheru. A fost cunoscută în perioada interbelică sub denumirea JAWOL, datorită reclamei amplasate pe acoperișul acesteia. Clădirea a fost construită de Dr. Constantin C. Angelescu (fost ministru de stat şi preşedinte al Ateneului vreme de 24 de ani), în continuarea Hotelului Lido, construit tot de Dr. Angelescu, primul hotel din Europa dotat cu o piscină cu valuri. În aprilie 1950 clădirea a fost naționalizată și a trecut în administrarea statului, după care a dispărut sigla JAWOL de pe clădire, aceasta fiind înlocuită cu CEC în anii ’60-’70. La sfârșitul erei comuniste clădirea era în administrația companiei de stat S.C. SIMCO S.A., fiind numit și blocul SIMCO. În anii ’90 moștenitorii Dr. Constantin C. Angelescu au revendicat imobilul și l-au dobândit definitiv și irevocabil în 2003. La 3-4 ani după, cladirea închiriată în întregime a fost cumpărată de S+B Gruppe, proprietarul actual, cu intenția de reabilitare. A urmat un proces amplu de verificare a structurii de rezistență, proiectare și autorizare sub îndrumarea arhitectei Luminița Machedon. Cu toate că imobilul nu este monument istoric, se află într-o zonă protejată, astfel procesul de proiectare și autorizare a durat mult mai mult decât în cazul unor construcții noi. Consolidarea mai amplă a început în anul 2010 și s-a finalizat la sfârșitul anului 2012. Cu ocazia deschiderii, clădirea a primit numele de Magheru One, dat fiind faptul că se situează pe Bd. Magheru Nr. 1-3, la Kilometrul zero a Bucureștiului.

NAG Pop Up Gallery este un proiect al Asociației Ephemair. Parteneri: Magheru One, R77, MNAC, Crama Liliac, Zăganu, Fundația OBOS, Consulting Business Alliance.
Mai multe detalii în curând noapteagaleriilor.ro, facebook.com/pages/Noaptea-Alba-a-Galeriilor. Contact: noaptealba@gmail.com

Echipă proiect: Ioana Ciocan, Suzana Dan, Attila Kim, Silvia Rogozea.10494428_880088182004232_1002667549042205355_o

<English>

ANDREEA DOBRIN: „Ţică! Ceauşescu has fallen!”
Curator: Ioana Ciocan. Architect: Attila Kim
August 23 – September 21, 2014

OPENING: August 23 2014, 19h:00. Exhibition opening hours: THU – SUN, 11h:00-19h:00
LOCATION: NAG Pop Up Gallery @ Magheru One, 7th floor, 1 Gen. Gheorghe Magheru Blvd., Bucharest

In partnership with Magheru One and R77, NAG Pop Up Gallery debuts „25 Years After”, a project curated by Ioana Ciocan, with Andreea Dobrin’s exhibition „Ţică! Ceauşescu has fallen!”, open to the public from August 23 to September 21, 2014. Andreea Dobrin’s approach does not necessarily relate to the 1989 Romanian Revolution, but to the end of an era and mostly to those caught in the context of the communist ending period in Romania. Andreea’s visual analysis is more of a graphic-affective one, rather than documentary. Andreea Dobrin’s (b. 1981) first solo show, a 2014 graduate of the National Arts University Bucharest, Graphics Department, will open on August 23, 19h:00, with exhibition opening hours from Thursday to Sunday, 11h:00-19h:00.

The exhibition visitors can also enjoy a Seating Area, where numerous fiction and non-fiction books related to the communist era will be made available for study.

„25 Years After”, curated by Ioana Ciocan, proposes in the NAG Pop Up Gallery space a marking of the 25 years post December 89. Through exhibitions and performances of young artists born before 1989 and raised after 1989, the 25 years period will be reflected in chapters depicting a possible way for understanding the change: lost places memory; memory of a recounted Revolution, rather than an experienced Revolution; communist vs. capitalist identity; “perfect communist moments” memory and unrealized five year plans utopias. The project will go on in the months of October-November, with Gabriela Mateescu & Marina Oprea’s performance on the Romanian education system, as well as Radu Mocanu’s exhibition „Golden Black”.

The project is hosted by Magheru One – a symbolic building of inter-bellum Romania architecture -, built in 1936-37, architects Rudolf Fraenkel and Eugen Shimsy, the first being the architect of Scala building, located in front of Magheru One. At that times, the building was known JAWOL Building, after the name of the advertising panel on its roof. The building was built by Dr. Constantin C. Angelescu (State Minister and President of the Athenaeum for 24 years), alongside of the Lido Hotel, the first European hotel provided with a water waves pool. In April 1950 the building was nationalized and became state owned, the JAWOL advertising being replaced in the 60s and 70s with CEC signing. By the end of the communist period, the building was administrated by SIMCO, thus being known as the SIMCO building. At the beginning of the 90s, Dr. Constantin C. Angelescu’s heirs have reclaimed it and given back definitively and irrevocably in 2003. Three-four years later, the building was bought by S+B Gruppe, present owner, with the intention of rehabilitating it. A complex process of structural verifications, architectural planning and authorization process followed, under the surveillance of architect Luminița Machedon. Although it isn’t a Historical Monument, the building is located within an architectural protected area, thus making the process longer than the usual construction processes. Its consolidation began in 2010 and ended in 2012. On the occasion of the re-opening, the building was named Magheru One, taking into consideration its address 1-3 Magheru Bd., at Bucharest 0 Kilometer marking point.

NAG Pop Up Gallery is a cultural project of Ephemair Association. Partners: Magheru One, R77, MNAC, Crama Liliac, Zăganu, Fundația OBOS, Consulting Business Alliance. More details noapteagaleriilor.ro, facebook.com/pages/Noaptea-Alba-a-Galeriilor. Contact: noaptealba@gmail.com

Project Team: Ioana Ciocan, Suzana Dan, Attila Kim, Silvia Rogozea.