ARTE ÎN BUCUREŞTI 2014 EDIŢIA a V-a | 1 septembrie – 29 septembrie 2014

Banner-Arte-in-BucurestiARTE ÎN BUCUREŞTI 2014 EDIŢIA a V- a

ORGANIZATOR
Uniunea Artiştilor Plastici din România

DESCRIERE PROIECT
Proiectul cultural “Arte în Bucureşti”, aflat la a V-a editie este organizat de UAP şi are ca scop promovarea artelor vizuale, ca valori culturale şi patrimoniale. “Arte în Bucureşti” va face accesibile publicului bucureştean cele mai noi creaţii ale artiştilor vizuali profesionişti. Evenimentul cuprinde expoziţii cu lucrări din domeniile: pictură, sculptură, grafică, arte decorative şi multimedia. Noutatea proiectului din acest an constă în apropierea publicului de artă prin manifestări artistice în spaţii neconvenţionale.
Acest eveniment expoziţional dedicat artelor vizuale contemporane se va finaliza prin realizarea unui catalog de artă şi acordarea, în urma jurizării, a următoarelor 6 premii pe domenii:
Pictură, Sculptură, Grafică, Arte Decorative, Multimedia, Premiul pentru Tineret.

PERIOADA
1 septembrie – 29 septembrie 2014.

GALERII PARTICIPANTE
Evenimentul are loc în galeriile Simeza, Orizont, Centrul Artelor Vizuale (Căminul Artei), Galateea, Tipografia, OAR şi în spatii neconvenţionale.

TEMA EDIŢIEI – EXPLORĂRI URBANE
Tema Explorări Urbane, propusă pentru proiectul “Arte în Bucureşti 2014”, are drept principală ţintă ieşirea artistului în întâmpinarea publicului. Într-o perioadă în care informaţia despre evenimente tinde a transcende conţinutul acestora, este important pentru creatorul din domeniul artelor vizuale să găsească nivelul optim de comunicare cu privitorul, eventual cumpărătorul de artă, care nu poate fi acuzat de carenţe culturale, cel puţin atâta vreme cât interfaţa dintre artist, artă contemporană şi receptor nu este la nivelul prezentului.
În ideea enunţată, Explorările Urbane îşi propun să se adreseze în primul rând publicului din România sau din afara ţării, interesat de Bucureştiul anului 2014. Manifestările propuse vor trăi în spaţii neconvenţionale de expunere, în tandem sau în asociere unele cu altele, iar discursul de susţinere va implica latura de antropologie culturală, sau, altfel spus, va constitui un argument cultural al celor expuse. Componenta socială, indicatorii perioadei istorice şi artistice, amprenta locului vor fi punctele forte ale platformei-proiect “Arte în Bucureşti”.
Tema urbană este departe de a-şi fi epuizat ipostazele de rostire. Fie că este vorba despre Street Art, despre subiectul citadin clasic sau despre Happening, Performance sau Environmental Art, Design & Arhitecture, artiştii şi curatorii evenimentului propus se vor racorda la ideile de contemporaneitate, de experiment şi de transcendere a graniţelor existente, indiferent de mediul în care se exprimă profesional. Publicul posibil trebuie, înainte de toate, să fie informat şi cultivat. Nu există artă nouă sau veche, ci doar modalităţi şi strategii de comunicare care să le pună într-o anumită lumină.

PARTICIPANŢII
Membrii U.A.P din Bucureşti şi absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

LUCRĂRILE
Sunt acceptate maxim 3 lucrări recente (2012 – 2014) care nu au mai participat la alte
evenimente. Nu există restricţii pentru dimensiuni şi materiale. Lucrările vor fi prezentate în formă digitală pentru preselecţie.
Juriul îşi asumă răspunderea unei selecţii finale a lucrărilor înainte de a fi expuse.

CRITERII DE SELECŢIE
Lucrarea să se încadreze în tema dată.
Juriul va ţine cont de originalitate şi limbaj personal, aspect estetic, creativitate, interpretare a temei cât mai liber.

Artiştii vor prezenta pentru preselecţie:
1. fotografii digitale ale lucrărilor, format jpg, rezoluţie 300 dpi.
2. fişa de înscriere, care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării sau lucrărilor, tehnică, dimensiuni, anul realizării lucrării şi datele de contact ale artistului.
3. un text de maxim 5 randuri, în format doc., care va descrie motivaţia lucrărilor de artă prezentate, raportată la tema propusă.

PREZENTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările în format digital şi fişa de înscriere / preselecţie vor fi trimise pe adresa e-mail: comunicare@uap.ro,
până la data de 20 august 2014, cu menţiunea ARTE ÎN BUCUREŞTI (secţiunea pictură), ARTE ÎN BUCUREŞTI (secţiunea arte decorative), ARTE ÎN BUCUREŞTI (secţiunea sculptură), ARTE ÎN BUCUREŞTI (sectiunea grafică), ARTE ÎN BUCUREŞTI (secţiunea multimedia).
Lucrările vor fi selecţionate de juriu după fotografiile digitale, iar rezultatul selecţiei va fi comunicat pe data de 27 august 2014, pe site-ul UAP.
Lucrările selectate se vor preda personal la galerii între 28 august – 29 august 2014. Locaţia se va anunţa dupa jurizare.
Artiştii selectionaţi vor completa la galerie, în momentul predării lucrărilor, o fişă / proces verbal de predare-primire (în dublu exemplar).

REGULI
1. Fişa de înscriere, completată cu atenţie, trebuie trimisă împreună cu imaginile digitale şi textul explicativ pe adresa de e-mail: comunicare@uap.ro
2. Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţiei.
Artistul îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.
3. În momentul predării lucrărilor în galerie, membrii UAP vor face dovada achitării cotizaţiei de membru U.A.P. pentru anul 2014, precum şi a restanţelor pentru studiourile de creaţie.
4. Organizatorii au dreptul de a reproduce imagini după lucrările expuse, fără să plătească drepturile patrimoniale de autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei, catalog, afiş, invitaţie, în scop de informare, marketing şi educaţional.
5. Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive. Pentru o mai bună organizare nu se acceptă lucrări după data de înscriere.
6. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului.
7. Informaţiile referitoare la selecţie vor fi postate, în timp util, pe Site UAP: www.uap.ro
8. Pe întreaga durată a expoziţiei, artiştii nu îşi pot retrage lucrările.
9. După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările în zilele de 29 – 30 septembrie între orele 11.00 şi 19.00.

COORDONATORI
BETI VERVEGA, MARIUS BURHAN