Jungwoon Kim | Stair away

invitatie online aiurart kimJungwoon Kim | Stair away
Curator: Erwin Kessler
Palatul Mogoşoaia, vernisaj: duminică 17 august, ora 17.00
Aiurart Contemporary Art Space, vernisaj: luni 18 august, ora 19.00

18 – 31 august 2014 | Spațiul Aiurart | București, Lirei 21 | luni – sâmbătă, 3-7 pm
Please visit our website for the English version: http://aiurart.ro/jungwoon-kimstair-away-2/
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1462139564056464/

Jungwoon Kim este o tînără artistă de origine coreană, absolventă a Academiei de Artă din Duesseldorf. Lucările ei se se constituie în ansambluri ambiţioase, riguroase, aparent solide şi orgolioase în abstractizarea lor inspirată din codurile culturale dominante, care asimilează idealul cu structura şi confortul cu asepticul. Ansamblurile sale sînt însă îmbinate manual, cu grijă şi minuţiozitate, din materiale profund contrastante cu rigoarea semeaţă a construcţiilor, realizate din mici plăci de carton, acel foam folosit curent pentru machete şi pentru susţinerea fotografiilor de mari dimensiuni în expoziţii. Ceea ce în mod curent este suport şi machetă devine la ea corpul unic al operei. Cartonul laminat devine surogatul fragil şi vulnerabil al unui „beton” generic, materialul solidităţii (presupuse) a marilor noastre edificii actuale, fie ele reale, apăsătoare, sau pur mentale, edificiile abstracte ale aspiraţiilor absolute sau ale visurilor nelimitate. Mai mult, pentru a accentua discrepanţa şi misterul trăirii în asemenea edificii abstracte, Jungwoon Kim, după ce îmbină cu acurateţe micile suprafeţe curate, albe, lasă să se scurgă peste ele paste colorate, asemenea unor creme ce îngălează cu culori vesele sau triste spaţiile imaginare, aseptice.
Contrastul dintre structura ambiţioasă dar vidă, şi materialul fragil al acesteia, la care se adaugă scurgerile neliniştitoare care le cuprind, mareea roz-bonbon a unor presupuse crime de bucurie, constituie cheia esenţialmente afectivă a seriei de lucrări expuse de Jungwoon Kim în cele două expoziţii succesive din seria Stair away, de la Palatul Mogoşoaia şi de la Galeria Aiurart. Obiectele sale nu sînt doar suspendate, ci indecidabilitatea ca atare este subiectul lor. Dincolo de mijloace şi de idei, axa lucrărilor sale este una direct şi explicit afectivă, emiterea insistentă a unui sentiment de incertitudine şi de insecuritate în chiar miezul unor edificii ideale fondate pe ideea şi pe practica certitudinii, a stabilităţii, a preciziei şi solidităţii. Lucările, fie ele obiecte concrete sau video, ţintesc spre starea de suspendare, cu începuturi şi încheieri puse între paranteze, în care este prinsă tocmai trecerea, pasajul melancolic dintre sigur şi nesigur, dintre bine şi rău, dintre perfect şi ruinat, dintre frumos şi urît, acea situaţie de suspendare ce relevă, în ultimă instanţă, caracterul deschis şi impredictibil al existenţei.

Parteneri: Editura Vellant, Asdesign95, Radio România Cultural, Zeppelin, Șapte Seri, Revista Arta, Senso TV Arte, Modernism, ArtClue, Vernisaje, Artindex, Agentiadecarte.ro, Metropotam, AR_chitecture TV, LiterNet.ro

Alte expoziții curente la Aiurart:
Ciprian Ciuclea > Interval deschis
Curatoare: Adriana Oprea | 26 iunie – 23 august 2014 | Spațiul Aiurart (Lirei 21) | luni-sâmbătă, 3-7 pm
Denisa Curte – Viitor Perfect, sculptură în plein air la Aiurart.
Curator: Ioana Ciocan | 7 mai – 20 septembrie 2014 | Spațiul Aiurart (Lirei 21) | luni-sâmbătă, 3-7 pm

Jungwoon Kim | Stair away
Curator: Erwin Kessler
Palatul Mogoşoaia, vernisaj: duminică 17 august, ora 17.00
Aiurart Contemporary Art Space, vernisaj: luni 18 august, ora 19.00
17 – 31 august 2014 | Palatul Mogoşoaia | marți – duminică, 10-18h
18 – 31 august 2014 | Spațiul Aiurart | București, Lirei 21 | luni – sâmbătă, 3-7 pm

Jungwoon Kim este o tînără absolventă a Academiei de Artă din Duesseldorf, bursieră la Palatul Mogoşoaia în cadrul schimbului de rezidenţe artistice dintre Centrul Cultural Palatul Mogoşaia şi Kulturamt Duesseldorf, aflat acum în cel de-al optulea an de derulare.
Jungwoon Kim este exemplară pentru artiştii tineri ai momentului actual: coreeană ca origine, educaţia ei este germană iar preocupările, curiozităţile şi practicile sale artistice sînt globale, actualmente fiind localizate în România, într-unul dintre cele idilice locuri, Palatul Mogoşoaia, aflat în proximitatea uneia dintre cele mai distopice metropole, Bucureştiul.
Nimic strict corean şi nimic strict german nu poate fi decelat în mijloacele, temele sau în aria emoţională descrisă de lucrările sale. Mai degrabă decît artist în sensul tradiţional al cuvîntului, ea este un producător de entităţi vizuale, fie ele obiecte concrete, substanţiale sau apariţii video, virtuale, animate. Asemenea congenerilor săi, Jungwoon Kim nu este un artist captiv unei tehnici, unui gen de artă anume, aşa cum nu este captivă unei opţiuni ideologice anume. Obiectele sale nu se nutresc din ştiinţa elitară a amestecului de culori sau a aliajelor de metale, aşa cum nu se nutresc din retorica sau din simbolismul unei atitudini politice ori sociale.
Racordată la o nouă pragmatică a materialelor actuale, Jungwoon Kim produce lucări anti-fetişiste, concomitent post-ideologice şi post-tehnologice. Ele se constituie în ansambluri ambiţioase, riguroase, aparent solide şi orgolioase în abstractizarea lor inspirată din codurile culturale dominante, care asimilează idealul cu structura şi confortul cu asepticul. Ansamblurile sale sînt însă îmbinate manual, cu grijă şi minuţiozitate, din materiale profund contrastante cu rigoarea semeaţă a construcţiilor, realizate din mici plăci de carton, acel foam folosit curent pentru machete şi pentru susţinerea fotografiilor de mari dimensiuni în expoziţii. Ceea ce în mod curent este suport şi machetă devine la ea corpul unic al operei. Cartonul laminat devine surogatul fragil şi vulnerabil al unui „beton” generic, materialul solidităţii (presupuse) a marilor noastre edificii actuale, fie ele reale, apăsătoare, sau pur mentale, edificiile abstracte ale aspiraţiilor absolute sau ale visurilor nelimitate. Mai mult, pentru a accentua discrepanţa şi misterul trăirii în asemenea edificii abstracte, Jungwoon Kim, după ce îmbină cu acurateţe micile suprafeţe curate, albe, lasă să se scurgă peste ele paste colorate, asemenea unor creme ce îngălează cu culori vesele sau triste spaţiile imaginare, aseptice.
Contrastul dintre structura ambiţioasă dar vidă, şi materialul fragil al acesteia, la care se adaugă scurgerile neliniştitoare care le cuprind, mareea roz-bonbon a unor presupuse crime de bucurie, constituie cheia esenţialmente afectivă a seriei de lucrări expuse de Jungwoon Kim în cele două expoziţii succesive din seria Stair away, de la Palatul Mogoşoaia şi de la Galeria Aiurart. Obiectele sale nu sînt doar suspendate, ci indecidabilitatea ca atare este subiectul lor. Dincolo de mijloace şi de idei, axa lucrărilor sale este una direct şi explicit afectivă, emiterea insistentă a unui sentiment de incertitudine şi de insecuritate în chiar miezul unor edificii ideale fondate pe ideea şi pe practica certitudinii, a stabilităţii, a preciziei şi solidităţii. Lucările, fie ele obiecte concrete sau video, ţintesc spre starea de suspendare, cu începuturi şi încheieri puse între paranteze, în care este prinsă tocmai trecerea, pasajul melancolic dintre sigur şi nesigur, dintre bine şi rău, dintre perfect şi ruinat, dintre frumos şi urît, acea situaţie de suspendare ce relevă, în ultimă instanţă, caracterul deschis şi impredictibil al existenţei.

Jungwoon Kim > Stair away
Curator: Erwin Kessler
Mogosoaia Palace, opening: Suturday 17th of August, 2014, at 5 pm.
Aiurart Contemporary Art Space, opening: Monday 18th of August, 2014, at 7 pm.
18-31 August, 2014 | Aiurart Contemporary Art Space | Bucharest, 21 Lirei | Monday-Saturday, 3-7 pm.

Jungwoon Kim is a young graduate from Kunstakademie Duesseldorf, and a bursary of the artists residency exchange between The Cultureal centre Mogosoaia Palace and Kulturamt Duesseldorf, running from eight years by now.
Jungwoon Kim is exemplary for the younger generation of artists: she is Korean by birth, German by education and global by artistic practices, while being temporarily a local host in one of the most idylic places near one of the most dystopic metropoles, Bucharest.
There is nothing directly and explicitly Korean or German in her work. More than an artist in the traditional sense of the work, she is rather a producer of visual entities. They are either concrete objects or virtual, video or animated apparitions. Similarly to her contemporaries, Jungwoon Kim is not captive of an artistic genre or technique, as well as she is not captive of a definite ideology. Her objects do not feed upon an elitist science of mixing colors or carving stones. Neither they grow out of a rhetorical symbolism dependent of a political choice.
Connected to a new pragmatics of the recent materials, Jungwoon Kim produces anti-fetischistic objects, simultaneously post-ideological and post-technological. They develop as ambitious ensembles, rigorous, apparently solid and proud in their abstractness derived from the currently dominating cultural codes which assimilate the ideal with the structures, and the comfort with the cleanliness. Her ensembles are manually glued together, minutely and carefully, from fragile materials, strongly contrasting with the displayed, striking pride of the neutral constructions.She employs foam for her constructions, that kind of cardboard used as support for photographs or for putting together scale models of buildings or stage props. What currently is a mock-up of a future work becomes actual work in her constructions. The cardboard turns into a fragile, vulnerable substitute of the ever-present beton, the concrete matter specific for the (supposed) solidity of the huge buldings of today. Either real, high and heavy, or imaginary, dreamy and mysterious, the buildings are clean, ghostly transparent and absolute. Moreover, after glueing them carefully, piece by piece, Jungwoon Kim unleashes waves of color unto them, like a troubling, creamy leaks with unapparent sources. The colors cheerefully smear the steps and buildings as if real passions glazing some imaginary, abstract and ideal edifices.
The contrast between the ambitious, pure, but vacuous structures and their fragile materials, together with the unsettling, disturbingly colorful leaks that invade them as if some merry crimes, marks the profoundly emotional scope of the series of works shown by Jungwoon Kim in the two succesive exhibitions under the title Stair away, in Mogosoaia Palace and in Aiurart Gallery.
Her objects are not only suspended, but the melancholic suspension is their subject matter. Beyond the artistic means and ideas, the crux of her work is directly affective, as they point to the irrational, to uncertainty and insecurity of rigorous and perfect edifices, founded on the rational, abstract presumption of solidity and perfection. The works, either concrete objects or videos, target the state of suspension, as their beginnings and ends are bracketed. The bracketing comprises precisely the delicate passage from certainty to uncertainty, from good and evil, from perfection and trouble, from beautiful and ugly, all of them being pertinent representations of the open and unpredictable feature of the actual existence.