BUCHAREST BIENNALE APPOINTS NIELS VAN TOMME AS CURATOR FOR 2016 EDITION

/ pentru limba română scroll down

BUCHAREST BIENNALE APPOINTS NIELS VAN TOMME AS CURATOR FOR 2016 EDITION

July 28, 2014 – the 7th BUCHAREST BIENNALE (Bucharest International Biennial for Contemporary Art), generated by Pavilion – journal for politics & culture – is set for May 26th – July 17th, 2016, under the curatorship of Niels Van Tomme (BE).
bb7 n bb7

The Bucharest Biennale International Advisory Board met in Berlin on July 14, 2014 and awarded the curatorship for the 7th Bucharest Biennale unanimously to Niels Van Tomme (BE).

The Bucharest Biennale is interested in exploring links between creative practice and social progress, as well as correspondences between local and global contexts. Now in its tenth year, the Biennale continues to build a strong partnership between Bucharest—a geocultural space where the political is reflected in all aspects of life—and the rest of the World. In transcending specific geographical, historical, or political frameworks, it connects to a broader complexity, namely the one of “resistance” within the quotidian realm.

As a biannual cultural event, BB’s temporary structure allows a deconstruction of the systems supporting and underlying what has been called the “experience economy”. The Bucharest Biennale goes beyond merely orchestrating memorable “events” that aim for prescribed notions of customizable transformation, which are characteristic of this economic model and importantly reflected in the global biennial format as well. Instead, the Biennale offers a platform to analyse, and potentially redirect, current social, political and economic imaginaries. It intends to make visible the power structures supporting such spheres of control, addressing the ways in which they are organized and coordinated, as well as implemented across broad segments of society. The Biennale is an attempt to turn these scripted “experiences” upside down, to re-think and re-imagine processes of domination, while positioning the city of Bucharest as a fiel d of cultural action and exchange.

With its innovative model refined throughout the previous six editions, the Bucharest Biennale is now regarded as one of the most vital biennials in Europe, holding a widely respected position within the international art scene.

For BB7, curator Niels Van Tomme is interested in exploring the unique position Romania—and more specifically: Bucharest—holds within a vastly expanding global network of standardized, economic exchanges. In exploring these structures, he aims to complicate notions of marginality and isolatedness historically assigned to Romania and the broader Eastern European region. Van Tomme states: “As our collective desire for change seems to be replaced by capitalist illusions such as individual choice and the relentless arrival of the new, what can we learn from considering such developments from the distinguishing perspective of Bucharest? Does it merely represent one of many connecting points in the ever-expanding economic infrastructures it inevitably cannot escape? Or, to the contrary, does it truly signify a site of ‘resistance’ and ‘action’, as the Biennale sets forth to explore?”

Niels Van Tomme (BE, 1977) is a New York-based curator, researcher, and critic working on the intersections of contemporary culture, politics, and aesthetics. He holds an M.A. in Cultural Studies from the University of Leuven, Belgium. Currently associated with the Center for Art, Design and Visual Culture at UMBC in Baltimore, he merges academic research with accessible, and often confrontational exhibition making. His exhibitions and public programs are shown at venues such as The Kitchen (New York), Värmlands Museum (Karlstad), National Gallery of Art (Washington, DC), Contemporary Arts Center (New Orleans), Gallery 400 (Chicago), and Akademie der Künste (Berlin). His most recent exhibition project Visibility Machines: Harun Farocki and Trevor Paglen opened at the Center for Art, Design and Visual Culture in late 2013 and is currently touring internationally, while an edited volume is available through D.A.P., Distributed Art Publishers. His cu ratorial endeavours have received grant awards from The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, The Elizabeth Firestone Graham Foundation, Lambent Foundation, and The Nathan Cummings Foundation, as well as critical press in publications such as Afterall, Artforum, Art in America, Afterimage, and The Wall Street Journal. Van Tomme is a Contributing Editor at Art Papers magazine, while his writings in a wide variety of publications explore contemporary art, literature, and music in relationship to broader societal and cultural developments. His latest book, Aesthetic Justice, Intersecting Artistic and Moral Perspectives, co-edited with Pascal Gielen, is forthcoming as part of the Antennae Series, Arts in Society by Valiz, Amsterdam.

FB event: www.facebook.com/events/1445840762346143/

BUCHAREST BIENNALE LA NUMIT PE NIELS VAN TOMME CURATOR AL EDIȚIEI DIN 2016

28 iulie 2014 – BUCHAREST BIENNALE 7 (Bienala Internațională pentru Artă Contemporană București), generată de Pavilion – journal for politics & culture – va avea loc între 26 mai – 17 iulie 2016 și va fi curatoriată de Niels Van Tomme (BE).

Bucharest Biennale International Advisory Board, întrunit pe 14 iulie 2014 la Berlin, l-a desemnat în unanimitate pe Niels Van Tomme (BE) curator al celei de-a 7-a ediții a Bucharest Biennale.

BUCHAREST BIENNALE continuă să construiască o legătură puternică între București – spațiu geocultural unde politica se reflectă în toate aspectele vieții – și restul lumii. În transcederea specificului geografic și istoric, a contextelor politice, bienala este se conectează la un domeniu complex, cel al rezistenței (rezistance) in mediul cotidian.

Structura temporară a BB, eveniment bienal, oferă posibilitatea unei analize radicale a sistemelor care întrețin și sunt resposabile pentru crearea a ceea numim “experience economy’’ (economia experienței).  Bucharest Biennale merge dincolo de orchestrarea unor “evenimente memorabile”, care vizează noțiuni fixe si predeterminate despre transformăril personalizabile, caracteristice atât pentru acest model economic, cât și reflectate în formatul global al bienalelor. În schimb, BB creează o platformă pentru analiza și posibila redirecționare a imaginarului social, politic și economic. Bucharest Biennale își dorește să facă vizibile structurile de putere care susțin aceste sfere de control, dezvăluind modul în care acestea sunt organizate, coordonate și implementate în cadrul unor segmente largi ale societății. BB reprezintă o incercare de răsturnare a experiențelor &icir c;nscenate, dorește să regândească și să reimagineze procesele hegemonice, poziționând în același timp Bucureștiul ca mediu de schimb și acțiune culturală.

Cu modelul său inovativ rafinat si perfecționat de-a lungul celor șase ediții anterioare, Bucharest Biennale este considerată in momentul de față una dintre bienalele cu rol vital în Europa, câștigând o poziție respectată pe scena internațională de artă.

Pentru BB7, curatorul Niels Van Tomme este interesat în a explora poziția unică pe care România – și mai exact al Bucureștiul – o deține într-o rețea globală tot mai largă de schimburi economice normate. Prin cercetarea acestor structuri, el încearcă să complice noțiunile marginalizării și izolării care au fost atribuite istoric României și regiunii din Europa de Est. Van Tomme spune că „așa cum această dorință colectivă pentru schimbare pare a fi înlocuită de iluziile capitaliste, cum ar fi alegerea individuală și apariția asiduă a noului, ce putem învăța dacă luăm în considerare asemenea orientări din perspectiva distinctă a Bucureștiului? Reprezintă mai degrabă unul dintre multiplele puncte de conexiune în interiorul  infrastructurilor economice expansioniste de care nu poate scăpa? Sau, dimpotrivă, este cu adevărat o zonă de “rezistențÄ ƒ” și “acțiune” așa cum Bienala stabilește punctul de plecare pentru explora?”

Niels Van Tomme (BE, 1977) este curator, cercetător și critic stabilit în New York, care lucrează la intersecția dintre cultură, politică și estetica contemporană. Are un masterat în studii culturale de la Universitatea din Leuven, Belgia. În prezent este asociat cu Center for Art, Design and Visual Culture la UMBC în Baltimore, unde îmbină cercetarea academică cu expoziții accesibile și de multe ori confruntaționale. Expozițiile și programele sale publice au fost prezentate în spații precum The Kitchen (New York), Värmlands Museum (Karlstad), National Gallery of Art (Washington, DC), Contemporary Arts Center (New Orleans), Gallery 400 (Chicago), and Akademie der Künste (Berlin). Cea mai recentă expoziție, “Visibility Machines: Harun Farocki and Trevor Paglen” s-a deschis la Center for Art, Design and Visual Culture în cea de a doua parte din 2013 și momentan e într-un turneu internațion al, în timp cartea rezultată din expoziție a fost publicată de D.A.P., Distributed Art Publishers. Demersurile sale curatoriale au beneficiat de  burse acordate de diferite instituții precum The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, The Elizabeth Firestone Graham Foundation, Lambent Foundation și The Nathan Cummings Foundation, fiind remarcate de publicații precum Afterall, Artforum, Art in America, Afterimage și The Wall Street Journal. Van Tomme este Contributing Editor la revista Art Papers, ți publică constant texte care explorează arta, literatura și muzica contemporană în relație cu dezvoltările culturale și sociale mai largi. Cea mai nouă carte a sa, “Aesthetic Justice, Intersecting Artistic and Moral Perspectives”, co-editată împreună cu Pascal Gielen, va apărea în curând ca parte din Antennae Series, Arts in Society de Valiz, Amsterdam.

FB event: www.facebook.com/events/1445840762346143/