Juxtapuneri textile

Juxtapuneri textile

de Raluca Băloiu

Tinerii studenți și masteranzi de la Facultatea de Arte Textile & Design Textil vor expune pe simezele galeriei Dana Art Gallery lucrările de final de an. Sub atenta îndrumare a doamnei conferenţiar universitar doctor Daniela Frumușeanu, absolvenții ne călăuzesc prin acordurile textile către simbioza dintre corp și suflet (Cristian Mengheși), spre arabescurile marine (Loredana Curtu), către tehnologie și design textil (Delia Dobrescu), spre tainele Universului și geometria sacră (Vlad Fodor), către caligrafia timpului (Dana Dincă) și sincretismul dintre natură și pânzele textile (Andreea Stăncălie).

1Dana Dincă, Caligrafia timpului

În proiectul Loredanei Curtu, compoziții de lumină, culoare și formă evidențiază structura și cromatica mediului acvatic. O serie de arabescuri marine și sinuozități cromatice definesc pânzele tinerei textiliste, toate omogenizate într-un melanj coloristic dionisiac. Rugozități și explozii ritmice de consistență a materialului catalizează bidimensionalul, anvizajând timid cea de-a treia dimensiune.
Trupuri metamorfozate în structuri biologice se înmănunchează în forme geometrice, iar panourile imprimate cu forme vegetale viețuiesc înlăuntrul siluetelor umane. Delia Dobrescu despovărează corpul de consistențele viscerale, atribuindu-i organicitatea plantelor. Personificări ale emoțiilor profunde, plantele din Sonetul al XVII-lea de Pablo Neruda reprezintă sursa de inspirație din instalația cu siluete la dimensiune umană a Deliei Dobrescu. Cu trăsături sinuoase, armonioase, efemere, personajele ei se confundă cu mediul natural și sunt parte din acesta; dar se disting de mediu prin procesul de evoluție spirituală, desăvârșit prin rațiune și cunoaștere. Structuri geometrice tridimensionale inspirate din designul suedezilor de la Fulo sugerează metamorfozarea rațională. Compozițiile pendulează între tehnologie și design textil, cu un dozaj perfect între bidimensional și tridimensional.

2.Cristian Mengheși, Corp și suflet

Dana Dincă radiografiază timpul, ale cărui însușiri ca schimbarea și mișcarea le urmărește pe rocile sedimentare. Acest parcurs temporal este transpus într-un material nețesut, lâna, prin tehnica împâslirii. Sub formă de sculptură-obiect, rocile sedimentare sunt dispuse circular, iar pe suprafața peretului, o copoziție formată din cinci panouri, acordă consistență subiectului Caligrafia Timpului.
Cristian Mengheși imaginează osmoza dintre corp și suflet, prin personajele tridimensionale din polistiren, înveșmântate în material textil. În lucrările sale, corpul și sufletul sunt într-un raport de egalitate, de superioritate, sau dimpotrivă, de inferioritate. Artistul prilejuiește crearea unor jocuri de putere între cele două elemente, astfel încât unul îl subjugă pe celălalt. Rare sunt situațiile în care acestea relaționează de pe aceeași poziție, punându-se în acord, într-un raport interdependent (poate doar în teologhisirea anahoretă).

3Vlad Fodor, Geometria sacră, tiparul creației (detaliu)

Andreea Stăncălie înglobează în compozițiile sale structuri naturale, asemeni lemnului sau pietrei. Tânăra artistă aduce laolaltă elementele care simbolizează natura și acele elemente antropice, asemeni intervențiilor de culoare.
Sămânța, copacul, floarea, fructul vieții sunt ipostaze simbolice pe care Vlad Fodor le scoate la lumină, asemeni unui alchimist. Toate aceste patru etape constituie modelul inițial ce a stat la baza creării Universului. Înțesate de simboluri, pânzele sale textile sunt descifrări ale misterului universal. Vlad încearcă să deslușească Tiparul creației pornind de la generatorul celulelor – Oul, trecând printr-un parcurs ciclic, înțesat de trepte inițiatice. Una dintre aceste etape este Pomul vieții asemănat sacrificiului hristic. Crucea Răstignirii de pe Golgota este liantul dintre noul și vechiul om, dintre Noul și Vechiul Testament, prin care se trece de la vechea lege a talionului la noua lege a iubirii. Hristos coboară la Iad (Anastasis) pentru a readuce în atenția dumnezeirii iertarea și iubirea, și pentru a restabili ordinea pierdută. Foarte sincretic, Vlad aduce în discuție elementele alchimice și geometria sacră prin cele cinci solide platonice al căror melanj poate descifra până și abstracțiunile (gândurile, emoțiile etc).
Expoziția Tiparele lumii curatoriată de Doamna Daniela Frumușeanu va putea fi vizitată în perioada 24 iunie – 4 iulie 2014.

4Delia Dobrescu, Metamorfoză (ansamblu)

5Delia Dobrescu, Metamorfoză (detaliu) 6Loredana Curtu, Subacvatic 7Andreea Stăncălie, 4 elemente