Ramona Poenaru & Gaël Chaillat DES CHÂTEAUX EN L’AIR @ SPAȚIU INTACT Fabrica de pensule Cluj-Napoca

unnamedRamona Poenaru & Gaël Chaillat
DES CHÂTEAUX EN L’AIR

O CABANĂ ÎN CENTRU
UNE CABANE EN VILLE
instalație multimedia – performance
inspirată de Walden sau Viaţa în pădure de H. D. Thoreau

29 mai 2014 / 19:00
30-31 mai 2014 / 10:00-20:00

18-20 iunie 2014
expoziție – performance – dezbatere
exposition – performance – débat

șantier deschis în cadrul evenimentului Trei Schimburi @ Fabrica de Pensule
chantier ouvert dans le cadre de l’ évènement Les 3 huit @ Fabrique de pinceaux

SPAȚIU INTACT
Fabrica de pensule
59-61 Henri Barbusse, Cluj-Napoca 400616
România

ARTIȘTII
Ramona Poenaru (*1972) este o artistă mix-media (instalaţie, film, multimedia, performance, videodans, scenografie). Absolventă a Facultăţii de Litere Cluj-Napoca, ea urmează în paralel cursurile Academiei de Arte Vizuale în acelaşi oraş. În 1995 se instalează în Franţa şi îşi termină studiile la Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg şi Fresnoy-Studio National des arts contemporains. Este membră a colectivului Interim-équipe d’artistes (www.interim-artistes.info) şi a grupului internaţional Sweet & Tender Collaborations.

Gaël Chaillat (*1975) este actor, regizor de teatru şi dramaturg francez. Absolvent al
Şcolii Teatrului Naţional din Strasbourg, îşi revendică practica artistică drept un demers
politic. A scris şi regizat o comedie despre conflictul israelo-palestinian – MurMure şi
pregăteşte un vodevil despre rasism – Le mouton (Oaia).

În 2012 cei doi se reunesc sub numele Des châteaux en l’air şi lansează proiectul
Ma cabane, inspirat de Walden sau Viaţa în pădure, carte a filosofului american Henry
David Thoreau. În cursul unei rezidenţe la Filature – Scena Naţională la Mulhouse, Franţa,
ei creează un spectacol-instalaţie multimedia construit pe baza unui schimb de idei cu
un public adolescent în jurul gândirii lui Thoreau. Piesa este compusă de o scenografie
geometrică din cutii de carton, un joc de manipulare al cutiilor, un mapping video şi o
compoziţie sonoră. Acest proiect se vrea începutul unei serii.

În 2014 cei doi sunt în rezidenţă la SPAȚIU INTACT / Fabrica de pensule pentru a realiza a
doua etapă a proiectului Ma cabane, intitulat O cabană în centru, instalaţie-performance,
în urma unei imersiuni de două luni în oraşul Cluj-Napoca.

În septembrie 2014, această nouă piesă va fi prezentată și la Clujotronic, festival de artă
electronică la Cluj-Napoca.

SURSA DE INSPIRAȚIE
Henry David Thoreau (1817-1862) este un filosof american. Opera sa majoră, Walden
sau Viaţa în pădure, născută într-un context de mari mutaţii economice, este un clasic
al literaturii americane.
Thoreau este şi un fervent opozant al sclavagismului şi autor al eseului Civil Desobedience (Despre nesupunerea civică), scris ca urmare a refuzului său de a plăti impozitul destinat finanţării războiului împotriva Mexicului, text care i-a inspirat pe Martin Luther King şi Gandhi.

O CABANĂ ÎN CENTRU
Walden sau Viața în pădure este povestea experienței pe care o face Thoreau pentru a-și acorda ideile filosofice la propria viață. Timp de doi ani trăiește singur în pădure, pe malul lacului Walden, într-o cabană pe care și-a construit-o cu mâinile lui. Își simplifică viața pentru a simți ceea ce îi este într-adevăr necesar. Își ia răgazul de a se gândi la condiția sa de om. Studiază natura care-l înconjoară și încearcă să definească Legile universale. Observă cum trăiesc contemporanii săi.
După doi ani oprește experiența la fel de simplu cum a și început-o. Conclude că a fost simplu să trăiască așa cum a dorit și se felicită pentru că a facut ceea ce ar fi regretat să nu încerce.
În primele pagini din Walden își sfătuiește cititorul a-i imita experiența ca principiu: să îndrăznească a-și clădi cabana viselor sale.
Dar cum arată cabana viselor noastre? Și unde am construi-o? Din ce ar fi făcută?
Cabana e acel loc care ne este drag, în care ne putem odihni o clipă de zgomotul lumii.
Cabana e acel loc în care ne simțim atât de bine încât abia plecați, încercăm să revenim.
Cabana e acel loc în care gândirea se poate lărgi.
Cabana e ceea ce punem în joc pentru a fabrica o cabană.

Ne-am instalat la Fabrica de Pensule pentru a construi cabana noastra la Cluj: nu o cabană în inima pădurii, ci o cabană în centru. Mai mult decât natura, noi observăm natura umană, observăm cum trăiesc contemporanii noștri. Întrebarea principală care animă rezidența noastră este: la ce fel de cabana visează oamenii de aici?

Unul sosind dintr-o altă țară, cu mirare și curiozitate, celălalt venind din țara trecutului, căutând repere în această țară a prezentului care nu pare să păstreze nicio urmă din vechile răni, înaintăm împreună în construcția noastră.

“If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.”

“Dacă ai construit castele de nisip, munca ta nu va fi în zadar; așa a trebuit să fie. Acum pune temeliile la ele”.
(H.D. Thoreau – Walden)

[Ramona Poenaru și Gaël Chaillat]
_________________________________________________________________________

LES ARTISTES
Ramona Poenaru, Roumaine (*1972) est une artiste mix-média (installation, film, multimédia, performance, vidéo-danse, scénographie). Diplômée de la Faculté des Lettres de Cluj-Napoca, elle suit en parallèle les cours de l’Académie d’arts visuels de la même
ville. En 1995 elle s’installe en France et sort diplômée de l’Ecole supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg et du Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Elle est
membre du collectif Intérim-équipe d’artistes (www.interim-artistes.info) et du groupe
international Sweet & tender Collaborations.

Gaël Chaillat, Français (*1975) est un comédien, metteur en scène et dramaturge. Il
est diplômé de l’école du Théâtre National de Strasbourg. Il revendique sa pratique
artistique comme une démarche politique. Il a écrit et mis en scène une comédie sur le conflit israélo-palestinien, MurMure et prépare actuellement un vaudeville sur le racisme, Le mouton.

En 2012, ils se réunissent sous le nom Des châteaux en l’air et mettent en oeuvre le projet
Ma cabane, inspiré de Walden ou La vie dans les bois, livre du philosophe américain Henry
David Thoreau. Au cours d’une résidence à La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, ils
créent un spectacle – installation multimédia construit à partir d’une réflexion avec un
public d’adolescents autour de la pensée de Thoreau. La mise en scène est basée sur une
scénographie géométrique faite de boîtes en carton, un jeu de manipulation des boîtes,
un mapping vidéo et une composition sonore. Ce projet se veut le début d’une série.

En 2014, ils sont en résidence à SPAȚIU INTACT / Fabrica de pensule pour créer la
deuxième étape de leur projet Ma cabane, intitulée O cabana in centru (Une cabane en ville), installation-performance, suite à leur immersion de deux mois dans la ville
de Cluj-Napoca.

En septembre 2014, leur nouvelle création sera également présentée à Clujotronic, festival international d’arts électroniques à Cluj-Napoca.

LA SOURCE D’INSPIRATION
Henry David Thoreau (1817 – 1862) est un philosophe américain. Son oeuvre majeure,
Walden ou La vie dans les bois, née dans un contexte de mutations économiques, est un
classique de la littérature américaine.
Thoreau est également un fervent opposant à l’esclavagisme et auteur de l’essai De la
désobéissance civile, un texte écrit suite à son refus de payer les impôts destinés à financer
la guerre contre le Mexique, qui inspira Martin Luther King et Gandhi.

UNE CABANE EN VILLE
Walden ou La vie dans les bois est le récit de l’expérience que fait Thoreau pour accorder ses idées philosophiques à sa vie. Durant deux années, il vit seul dans les bois, au bord de l’étang de Walden, dans une cabane qu’il a construit de ses propres mains. Il simplifie sa vie pour éprouver ce qui lui est réellement nécessaire. Il prend le temps de réfléchir à sa condition d’homme. Il étudie la nature qui l’entoure et tente de définir des Lois universelles. Il regarde comment vivent ses contemporains.
Après deux ans, il arrête son expérience aussi simplement qu’il l’a commencée.
Il conclut à la facilité d’avoir vécu comme il l’a voulu, et se félicite d’avoir fait ce qu’il aurait regretté de ne pas avoir tenté.
Dans les premières pages de Walden, il conseille au lecteur d’imiter son expérience dans son principe : oser construire la cabane de ses rêves.
Mais à quoi ressemble la cabane de nos rêves ? Et où la construirions-nous? De quoi elle serait faite ?
La cabane est cet endroit qui nous est cher, où nous pouvons un instant nous reposer du bruit du monde.
La cabane, cet endroit où l’on se sent si bien, qu’à peine l’avoir quitté, on cherche à y revenir.
La cabane, là où la pensée peut s’élargir.
La cabane est ce que l’on met en oeuvre pour fabriquer une cabane.

Nous sommes installés à la Fabrica de pensule (Fabrique de pinceaux) pour construire notre cabane à Cluj : non pas une cabane au fond des bois mais une cabane en ville. Plus que la nature, nous observons la nature des hommes, nous regardons vivre nos contemporains. La question principale qui anime notre résidence est : à quoi ressemble la cabane dont rêvent les gens d’ici ?

L’un arrivant d’un autre pays, avec les yeux curieux et étonnés, l’autre venant du pays du passé, cherchant des repères dans ce pays du présent qui ne semble garder aucune trace des anciennes blessures, nous avançons ensemble dans notre construction.

“If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.”

«Si vous avez bâti des châteaux en l’air, votre travail n’en sera pas forcément perdu : c’est bien là qu’ils doivent être. Maintenant, il n’y a plus qu’à placer les fondations par dessous».
(H.D. Thoreau – Walden)