Scaueru Teclu Janeta

 

scaueru_teclu_artindex_06 Janeta Scăueru Teclu se naște la 4 februarie 1896 la Turnu Severin, unde va urma școala primară și liceul (1902- 1913).  În 1913 se înscrie la Școala de Arte Frumoase din București, clasa de pictură, avându-i profesori pe Ipolit Strâmbu, G.D. Mirea și C. Cuțescu- Stork, studiind în paralel și pianul la Conservator.
În 1919 participă la cursurile de creație de la Baia Mare iar în 1920 are prima expoziție personală, în orașul natal, Drobeta.  Un an mai târziu va expune în București, studiind în perioada imediat următoare (1921- 1922) pictura la Viena, în atelierul lui Frohlich, și realizând diferite călătorii de studii la Dresda, Leipzig și Berlin.  În 1922 are prima expoziție personală la Ateneul Român iar în 1923 obține diploma de absolvire a Școlii de Arte Frumoase din București. Trei ani mai târziu (1926) expune la Salonul Oficial iar în 1928 participă la expoziția de pictură de la Ateneul Român; urmează expozițiile personale de la Salonul Oficial (1929 și 1933) și Cluj (1935 și 1938). Tot la Cuj, în acest din urmă an, publică – ajutată și de soțul ei, pictorul Liviu Teclu, importantul volum “Studiu asupra covoarelor românești” (primul în domeniu, cu 114 pagini, 33 de planșe).  Anul următor, 1939, participă la “Expoziția de artă plastică ardeleană” organizată în capitala Ardealului, în 1943 expune la sala Dalles, în 1947 din nou la Salonul Oficial iar  în 1960 participă la expoziția “Ziua Internațională a copilului”.
În tot  acest timp a fost profesoară de desen, mai întâi la Severin, Turda și Cluj (1923- 1940), apoi la București (1940- 1953), unde, pe lângă desen, a predat și Istoria Artei, devenind, în 1945, membru al Sindicatelor Artelor Frumoase. Se stinge din viață tot aici, în București, la 2 septembrie 1978.scaueru_teclu_artindex_02

BIBLIOGRAFIE
–  “La Roumanie”, Paris, 1921, articol de Léon Blochin
–  “Universul”, anul XI, nr. 238, București, 1922, p. 6
–  “Curentul Artelor”, anul I, nr. 16, București, 1922, p. 3
–   Cataloagele “Salonul Oficial”, București, 1926, 1929, 1933, 1947
–   Catalogul “Salonul Ateneul Român”, București, 1928, nr. catalog 339
–   “Revue du Vrai et du Beau”, Paris, 1929, p. 7, articol de Tancrède Viala
–   “L’art contemporain”, Paris, 1929
–   “Patria”, nr. 109, Cluj, mai 1935
–   “Joestèt”, Cluj, sept. 1938
–    Catalogul “Expoziția de artă plastică ardeleană”, Cluj 1929, nr, cat. 74
–   “Gând românesc”, anul VII, nr. 7-9 sept. 1939, p. 333scaueru_teclu_artindex_01

” Arta Janetei Scăueru Teclu rămâne permanent sinceră, adevărată și plină de suflet. Preferințele sale tind către moderni, fără a se îndepărta însă de la vechii maeștrii de la care artista culege frumosul pe care-l renaște spectacolul naturii”.
“Contemplativă și înzestrată cu o mare sensibilitate, Janeta Scăueru Teclu ne prezintă o pictură de meditație, de sugestie și intimă poezie. Paleta plină de vibrații și subtilități este a unei artiste în stare de a exprima cu accent personal propria sa viziune, care își găsește expresia în ansamblul compozițional, în modelarea formelor, în orchestrația cromatică. Totul este armonie. (….)  Finețea desenului și distribuția luminii subliniază conținutul dându-i o deosebită forță evocatoare. Imaginile sunt construite pe baza unor meditații asupra naturii lucrurilor pe care un prețios înveliș de sensibilitate le transfigurează.
Dintre toate genurile picturii peisajul a răspuns cel mai direct sensibilității sale. Peisajele au fost pentru artistă surse strălucitoare de lumină și sentimentul liric al naturii îl traduce tocmai în notația acestor efecte de lumină, prin trăsături de penel vii și precise.
O replică a picturii în ulei sunt acuarelele, fluide, transparente, vibrante, care concentrează limpede și cu miez organic realitatea. Peisajele în acuarelă sunt adevărate broderii aeriene iradiind atmosfera locurilor evocate. Substanța imaginilor sale este meditația poetică. Pictura Janetei Scăueru Teclu se impune în întregul ei prin emoția pe care o comunică.”
Sanda- Maria BUTA, la expoziția retrospectivă de la Brașovscaueru_teclu_artindex_07 scaueru_teclu_artindex_05 scaueru_teclu_artindex_04 scaueru_teclu_artindex_03