Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded by Allegra Nomad Gallery

unnamedVisiting Hours: M – Fr: 10.00 – 18.00. Sa: – by appointement.
Allegra Nomad Gallery, Str. Băiculești 29, Combinatul Fondului Plastic, Sala Tipografia
Public transport: BUS 112, 149, 331, 331bis
http://allegranomad.com/

The space of the hall is turned into a rupturing forum by placing a wooden structure with a platform and benches for the visitors. The platform is cut into two symmetrical half-spaces that aim to re-stage two dimensions of the contemporary arts field: art which is accompanied by an explicatory discourse or with a shape owing to verbal conceptualisation; and art with a non-verbal and primarily material discourse. On the one side are artists who, generically speaking, sit and paint on an easel, but they can practice any other classical form of art (sculpture, drawing, object installation, photography), on the other, artist who explain their works, conceptualising (performance, speech, dance, happening). On the one hand are visual arts, and of the other, performative arts. The audience is urged to assist and turn into an art critic and make critical judgements.

[Scheduled performances]

09/05, 4 pm – 9 pm:
4 pm: Alexandru Ciubotariu / Pisica Pătrată (Pavilion 1): Self-portraits, painting, 9-18/05.
4 pm: Mihail Coșulețu (Pavilion 1): Building site, painting.
7 pm: Sandra Mavhima (Pavilion 2): The Fall of Eve, performance, installation by Radu Aldea, 30 min.

12/05:
Lea Rasovzsky (Pavilion 1): Nocturnal Tropikana, glass painting.

19-25/05:
Ana Maria Micu (Pavilion 1): Image installation, site specific installation, reenactement, painting, photographs, M – Su: 10.00 – 18.00.

Future featurings:
Claudiu Cobilanschi, Ciprian Ariciu, Simona Deaconescu, David Schwartz, Vlad Nancă

[Call for future participation]

Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded is a dynamic critical platform creating a neutral space for the release of tension triggered by the clashing forms of art coming together: on the one hand, forms of art directly and unmediatedly sharing its content and practice with the audience, and on the other visual art that can only express its content in mediated forms, by verbal discourse or other inevitably performative forms of expression. It therefore comes as a call for future collaborations and questioning of art expression. Allegra Nomad Gallery is looking for straight, prompt, inconvenient proposals that – in brief – are attractive and intellectually stimulating. Find  below our e-mail and/ or Facebook contacts.

[Gallery description]

Allegra Nomad Gallery (founded in 2012) does not belong to a particular architectural or geographical space and is always in search of new forms of dialogue with the already existent exhibition spaces for contemporary art and not only, forwarding its efforts towards the offering of support and promotion for the gallery artists. The gallery conceived and organized several exhibitions in Bucharest and Vienna to present the artists: Philippa von Bastha, Horia Mina, Paul Neagu, Sorin Dumitrescu, Nikolai Ghika, Carla Damian and Dario Caratta.

Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded
9-25 mai 2014.
Vernisaj: 9 mai 2012, între orele 16h00 și 21h00
Coordinator: Allegra Nomad Gallery
Artiști: : Alexandru Ciubotariu / Pisica Pătrată, Sandra Mavhima, Lea Rasovzsky, Ana Maria Micu, Mihail Coșulețu, Claudiu Cobilanschi, Ciprian Ariciu, Simona Deaconescu, David Schwartz, Vlad Nancă
Curator: Igor Mocanu
unnamed
Program: L – V: 10.00 – 18.00. S: – cu programare prin telefon
Allegra Nomad Gallery, Str. Băiculești 29, Combinatul Fondului Plastic, Sala Tipografia
Transport public: BUS 112, 149, 331, 331bis
http://allegranomad.com/

Spațiul sălii este transformat într-un forum schismatic, prin amplasarea unei structuri din lemn, cu podium și bănci pentru public. Podiumul este secționat în două semispații simetrice, care au funcția de a reînscena două dimensiuni ale câmpului artei contemporane: arta însoțită de mult discurs explicativ sau a cărei formă este tributară conceptualizării verbale; și arta al cărei discurs este nonverbal și preponderent material. Într-o parte, stau artiștii care, generic vorbind, stau și pictează la șevalet, însă ei pot practica oricare artă clasică preferă (sculptură, desen, obiect, instalație, fotografie); de cealaltă, artiștii care-și explică lucrările, conceptualizând (preformance, speech, dans, happening). De o parte, artele vizuale, de cealalta – artele performative. Publicul este somat să asiste, să se transforme în critic de artă și să dea verdicte.

[Programul performanceurilor]

09/05, 16h00 – 21h00:
16h00: Alexandru Ciubotariu / Pisica Pătrată (Pavilion 1): Autoportrete, pictură, 09-18/05.
16h00: Mihail Coșulețu (Pavilion 1): Șantier, pictură.
19h00: Sandra Mavhima (Pavilion 2): Căderea Evei, performance, instalație de Radu Aldea, 30 min.

12/05:
Lea Rasovzsky (Pavilion 1): Nocturnal Tropikana, pictură pe sticlă, 09-18/05.

19-25/05:
Ana Maria Micu (Pavilion 1): Instalarea imaginii, instalație site specific, reenactment, pictură, fotografie, M – Su: 10.00 – 18.00.

Artiști anunțați: Claudiu Cobilanschi, Ciprian Ariciu, Simona Deaconescu, David Schwartz, Vlad Nancă

[Apel pentru viitoare proiecte și propuneri]

Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded se dorește a fi o platformă critică dinamică ce creează un cadru propice dezvăluirii tensiunii care survine între alăturarea artelor vizuale care își împărtășesc conținutul și practica în mod direct, nemediat, cu publicul, de artele vizuale care nu își pot exprima conținutul decât mediat, prin discurs verbal sau alte forme inevitabil performative. Ea se instituie de aceea și ca un apel pentru viitoare colaborări și problematizări. Allegra Nomad Gallery acceptă propuneri prompte, abrupte, incomode, scurt spus – care plac și pun pe gânduri. Vedeți mai jos metodele de contact pe e-mail și / sau Facebook.

[Descrierea galeriei]

Allegra Nomad Gallery (fondată în 2012) nu ține de un spațiu arhitectural sau geografic particular, căutând mereu noi forme de dialog cu spațiile bune deja existente în câmpul artelor contemporane și redirecționându-și eforturile către susținerea și promovare artiștilor din colecția galeriei. A conceput și organizat mai multe expoziții la București și la Viena, prezentând artiștii: Philippa von Bastha, Horia Mina, Paul Neagu, Sorin Dumitrescu, Nikolai Ghika, Carla Damian și Dario Caratta.

Eveniment paralel al Bucharest Biennale 6.