Atodiresei Cezar

Născut la Drăguşeni – Suceava, 6 august 1954.
Absolvent al Institutului de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu’’, Specializarea Pictură, Bucureşti, 1986.
Membru al U.A.P. din 1990.
Din 2009 Conf. univ., Secţia Pictură, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
Din 2012 Decan al Facultăţii de Arte Plasctice, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
Din 2006 doctor în arte vizuale. Titlul tezei: ,,Stadiu şi finalitate în opera plastică”
Selecţie participări la expoziţii în România
2012 – Expoziţia „11 +”, Pictură (expoziţia Corpului profesoral Catedra Pictură),
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti; Centrul Internaţional al Artelor
Vizuale, Galeria Căminul Artei, Bucureşti (27 ianuarie – 8 februarie 2012).
2011 – Expoziţia „ARTE în BUCUREŞTI”, Centrul Internaţional al Artelor
Vizuale, Galeria Căminul Artei, Bucureşti (septembrie 2011).
2010 – Expoziţia „Secvenţe de atelier [II]”, Centrul Internaţional al Artelor Vizuale,
Filiala de Pictură a UAPR, Galeria Căminul Artei, Bucureşti (19 – 29
ianuarie 2010).
2009 – Expoziţia “AEGYSSUS 2009”, U.N.A.B./Galeria “Galeria”, Bucureşti
– Bienala Naţională de Artă Contemporană “AEGYSSUS”, Muzeul de Artă
Tulcea (Ediţia I, iunie 2009).
2006 – Salonul Naţional de Artă, Sala „Constantin Brâncuşi” – Palatul
Parlamentului, Bucureşti.
2004 – Salonul de Pictură – Bucureşti – Galeriile “Apollo”.
2003 – Expoziţia Taberei de creaţie “Putna – 2003” – Putna.
2002 – Salonul Municipal de Pictură şi Sculptură – Bucureşti, Galeria Simeza.
2001 – Expoziţie de grup “Promoţia ‘73”, Galeria “Cupola” – Iaşi.
2000 – Salonul de Artă Contemporană – 2000, Parlamentul României, Sala
“Constantin Brâncuşi”, Bucureşti.
1996 – Expoziţia Centenarului naşterii lui Tristan Tzara, Muzeul Judeţean Bacău
1993 – Expoziţia “Însemnări pentru o nostalgie” – Bucovina, Muzeul de Artă
Timişoara.
1992 – Expoziţia itinerantă a taberei Vatra Dornei: Suceava, Iaşi, Chişinău,
Bucureşti.
1990 – Expoziţia “Voroneţeana” – Suceava.
1989 – Salonul Naţional de Artă al Tineretului, Sălile Dalles, Bucureşti.
1988 – Bienala Tineretului (A – 35) – Baia-Mare, Bacău.
1987 – Salonul Naţional de Artă al Tineretului, Sălile Dalles, Bucureşti.
Participări la expoziţii în străinătate
1992 – Expoziţia Centenarului Panait Istrati, Biblioteca Română, Paris.
1991 – Salonul Internaţional “Jeune Peinture”, Grand Pallais, Paris.
1990 – Expoziţia (cu donaţii) “România salută Europa”, ISELP, Bruxelles.
1990 – Expoziţia (cu donaţii) “România salută Europa”, Biblioteca Română Paris.
1990 – Expoziţia (cu donaţii) “Satele româneşti”, Bruxelles.
1990 – Expoziţie (cu donaţii), AFRA , Neuilly, Franţa.Prof_pictura_CezarAtodiresei_i4
Premii:
1990 – Premiul I “Voroneţeana”, Suceava.
1988 – 1990 Bursa UAP – Atelier “Costin Petrescu”.
1986 – Premiul Fundaţiei “Sârghie”, ediţia a X-a.
1985 – Premiul I al IAP “Nicolae Grigorescu” pentru
desen, în cadrul Anului Internaţional al Tineretului.Prof_pictura_CezarAtodiresei_i1