Roz, Mov & Restul. Strâmbând protestele recente @ Atelier 35

unnamed
Șelari 13, București
www.atelier35.eu

(for English please scroll down)

Roz, Mov & Restul. Strâmbând protestele recente
Dezbatere & atelier, parte din Luna Istoriei LGBT
Concept: Veda Popovici
8-9 Februarie 2014
Atelier 35

În anul ce tocmai s-a încheiat am ieșit deseori în stradă, uneori mai entuziasmat, alteori ca să îngroșăm rândurile. Diversele cauze, de la salvarea Roșiei Montane și oprirea exploatării gazelor de șist până la împiedicarea legii medierii sau a legii așa-zisei eutanasieri a câinilor au arătat că acea solidaritate proferată este o idee mai complicat de pus în practică decât pare. Așa că, după un timp, poate a fost nevoie să ne lăsăm acasă steagul roz (LGBTQIA) sau steagul mov (feminist) pentru că nu prea erau compatibile cu restul steagurilor, fizice sau mentale prezente în stradă. Și poate uneori le-am lăsat acasă fără să ne dăm seama.

A venit momentul unei strâmbări (queering) a protestelor.

Vă invităm la o discuție despre cum identitățile și politicile noastre feministe și LGBTQIA sunt în acord, se intersectează sau sunt în conflict cu aceste ieșiri în stradă. Împărtășindu-ne experiențele recente de la proteste și dezbateri politice putem găsi limitele dar și punctele neexplorate ale unor astfel de solidarități.

Discuția va fi urmată de un atelier destinat tuturor celor ce vor să experimenteze cum ar putea arăta o zonă de intersecție feministă LGBTQIA și ecologică, anti-autoritară, etc. Pentru prima parte a atelierului (vineri), vom porni de la întrebarea: cum ar putea arăta un steag care să reprezinte o asemenea poziție? Ce culori ar avea, ce fundal, ce mesaj?

A doua parte a atelierului va avea loc a doua zi și va consta
într-un performance public în care ne vom coase acest steag.

Program:
Sâmbătă, 8 februarie/Atelier 35
5-6.30 PM – Discuție
7-8.30 PM – Atelier
Duminică, 9 februarie/Atelier 35
5-7 PM – Performance

Pink, Purple & all the Rest. Queering recent protests.
Debate & workshop, part of LGBT Month
Concept: Veda Popovici
8th and 9th of February 2014
Atelier 35

In the past year we have went out to several protests, sometimes enthusiastically, other times just to help raise up the critical mass. Various causes, from saving Rosia Montana ad stopping shell gas exploiting to blocking the mediation law or the law for the so called euthanization of stray dogs have shown that the solidarity they all promote is an idea much more complicated to put in practice than it might seem. Maybe on some occasions we had to purposefully leave behind our pink (LGBTQIA) or purple (feminist) flags because they weren’t that compatible with the rest of the actual or virtual flags to be found in the street. And maybe sometimes we left the flag home without being aware of it.

It’s time for queering the protests.

We invite you to a discussion on how feminist and LGBTQIA identities and politics are in tune, intersect or are at odds with these recent street protests. By sharing our experiences from protests and political debates we can find the limits and also the unmapped intersections of such solidarities.

The discussion will be followed by a workshop addressed to all those who want to experiment how would an intersection of feminist LGBTQIA and ecological, anti-authoritarian politics look like. In the first part of the workshop (Saturday) we will start off with the question: how would a flag representing such a position look like? What colors, background and message would it carry?

The second part of the workshop will take place the next day and will consist of a public performance in which we will sew the flag we agreed upon.

Program:
Saturday, February 8th/Atelier 35
5-6.30 PM – Discussion
7-8.30 PM – Workshop (part I)
Sunday, February 9th/Atelier 35
5–7 PM – Performance