Vizitati gratuit expozitia Art Nouveau. 15 ianuarie @ Muzeul National Peles

 

unnamed muzeul
national
peles
va invita sa vizitati gratuit expozitia
Art Nouveau
110 ani in Romania
cu ocazia zilei nationale a culturii,
miercuri 15 ianuarie 2014 de la ora 9:00 la 16:15.weakPrezentarea expozitiei

În 2013 se împlinesc 110 ani de la inaugurarea reşedinţei princiare şi regale, Castelul Pelişor şi 20 de ani de când şi- a deschis porţile pentru publicul larg, devenind muzeu.

Castelul Pelişor a fost construit între anii 1899-1902, din dorinţa regelui Carol I, ca reşedinţă a principilor moştenitori, Ferdinand şi Maria, de către arhitectul ceh, Karel Liman (1855-1929). Inaugurat un an mai târziu, la 24 mai 1903 castelul păstrează amintirea pregnantă a celei care avea să devină regina tuturor românilor, regina Maria, a regelui Ferdinand “întregitorul de neam” şi a copiilor acestora.

În Actul inaugural al castelului, pictat de Maria pe pergament se consemnează:

“Noi, Carol I, rege al României, clădit-am această casă alăturea de falnicul castel Peleş pentru iubiţii noştri nepoţi. Sfinţită de biserică spre a aduce binecuvântarea cerului, noi, Ferdinand, principe al României cu Maria, principesă primit-am în această nouă clădire, cu inima recunoscătoare şi plină de dragoste. Intrat-am cu ai noştri copii, Carol, Elisaveta şi Maria, în anul mântuirii 1903, iar al domniei regelui Carol al 37-lea, în ziua de 24 maiu. Dat-i-am nume, Pelişor.”

La sărbătoarea inaugurării au fost prezenţi alături de monarhi şi principii mostenitori, arhimandritul Nifon, ofiţeri superiori ai armatei române, personalităţi din lumea politică şi culturală, numeroşi localnici.

Anii 1900 au constituit pentru Europa artistică o transformare de mentalitate şi o cotitură importantă prin apariţia unei concepţii stilistice novatoare, stilul Art Nouveau. Principesa Maria îşi asumă stilul, în esenţa sa nonconformistă şi spectaculoasă până la a-şi crea aura unui personaj Art Nouveau: ea comandă arhitectului Liman şi decoratorului vienez, Bernhard Ludwig interioare luminoase, primitoare, decorate după gustul său, cu elemente de stil bizantin, motive celtice, motive tradiţionale româneşti şi o distribuţie a spaţiilor subordonată arhitecturii moderne.

După anul 1948, castelul Pelişor este preluat de către statul român devenind Casă de creaţie a scriitorilor, compozitorilor şi artiştilor plastici din România.

Urmare a unei îndelungate cercetări de arhivă, după anul 1989, grupul de specialişti ai M.N. Peleş a reuşit să reconstituie un spaţiu princiar şi regal, respectând în bună măsură şi inventarul acestuia, redând astfel patrimoniului cultural national o reşedinţă de importanţă istorică, vechiul Castel Pelişor. Astfel spaţiul muzeal românesc s-a îmbogaţit cu un monument unic în România prin interioarele sale decorate în stilul specific Reginei Maria. Vicisitudinile istoriei au făcut ca multe piese valoroase ale vechii colecţii de artă decorativă să fie dispersate la alte reşedinte regale, astfel încât, pe parcursul anilor, în urma studiilor de cercetare întreprinse s-au reamenajat şi deschis încăperi noi spre vizitare. Muzeul a fost inaugurat în luna februarie 1993.

De două decenii, muzeul justifică pe deplin speranţele semenilor şi încrederea pe care societatea românească i-a acordat-o: aici s-au organizat expoziţii temporare, manifestări ştiinţifice care au îmbogăţit prin valoarea lor datele istorice despre perechea regală Ferdinand şi Maria şi despre colecţia de artă, subliniind astfel menirea muzeului de la sluji adevărul, binele şi frumosul. Douăzeci de ani reprezintă doar un început, adevărat foarte promiţător, concludent însă pentru un muzeu care s-a creat şi s-a afirmat, dovedindu-şi din plin rolul său pentru renaşterea spirituală.
Cu prilejul acestei aniversări, M.N. Peleş organizează la castelul Peleş expoziţia “Art Nouveau- 110 ani în România”, o sărbătoare a acestui curent artistic de la 1900.

Un salon de ceai format din piese de mobilier Secession, realizate la Viena de către decoratorul Bernhard Ludwig va defini acest stil inspirat din natură, caracterizat prin forme detaliate conţinând, în cea mai mare parte linii curbe, unduitoare.

Artiştii sticlei multiplică experimentele tehnice, realizând prin creaţiile lor combinaţii subtile, în culori translucide.Vor fi prezenţi în expoziţie prin vase şi lămpi de o mare frumuseţe :Emil Gallé, maestrul sticlar inovator de la Nancy, fraţii August şi Antonin Daum, René Lalique s.a.

Talentul coloristului s-a relevat la americanul Louis Comfort Tiffany în garniturile de pahare din sticlă „Favrile”. O sticlă opalescentă ce oferă aspectul bronzului şi al altor metale. Concepând splendide tablouri în vitralii de sticlă cu aspect de calcedoniu, Tiffany a rămas celebru pentru lămpile sale cu motive naturaliste. Lampa Wisteria, datată 1906, unică în România va constitui lucrarea din sticlă de mare spectaculozitate a expoziţiei.

Arta 1900 repune în valoare ceramica. Printre piesele expuse se va afla şi bustul «Daphne», o capodoperă din porţelan semnată de creatorul belgian Isidor de Rudder.

Lucrările din argint şi bronz ale artiştilor Max Strőbl din Műnchen şi Gustav Gurschner din Viena vor întregi gala importantei colecţii Art Nouvea a reginei Maria.

În întreaga producţie grafică şi picturală a artiştilor de la 1900 vom reîntâlni invariabil tipul feminin, ca simbol al vieţii, frumuseţii şi al fecundităţii în lucrările semnate de Alphonse Mucha, Karl Storck sau reprezentanţii Tinerimii Artistice, prezenţi în expoziţie.

Stilul Art Nouveau a definit deopotrivă sfârşitul şi începutul unui secol, conferind personalitate unei epoci şi cuprinzând toate genurile artistice legate de ambientul exterior sau interior.

Regina Elisabeta şi mai ales regina Maria a României au completat colecţia Casei regale, constituită iniţial de regele Carol I, cu achiziţii importante de piese Art Nouveau, reunite în mod fericit la castelul Pelişor din Sinaia.
afis4