Constantin TOFAN – Chipuri fără umbră @ Galeria de Artă DANA din Iaşi

tofan_constantin_ax_01Constantin TOFAN – Chipuri fără umbră

Galeria de Artă DANA din Iaşi găzduieşte în perioada 1 – 25 octombrie expoziţia de grafică semnată de către artistul plastic ieșean Constantin Tofan. Odată cu vernisajul expoziției care va avea loc luni, 7 octombrie, orele 18.00 la sediul de pe str. Prof. Cujbă, nr. 17 se va lansa si albumul de artă „TOFAN – Chipuri fără umbra” semnat de către artist iar în deschiderea evenimentului va vorbi criticul de artă Valentin Ciucă.
În spațiul artelor vizuale românești, dincolo de spectacolul flamboiant al nemăsuratelor orgolii, publicul, istoricii și criticii de artă stabilesc ierarhiile breslei, subiectivismul fiind, deseori, poate întotdeauna, o metodă de lucru. Gustul, un concept mereu disputat, intră și el în economia gestionării nemuririi. Pictorul și profesorul Constantin Tofan, universitar și coleg apreciat constant și firesc de zugravii de subțire și de public, exprimă permanent un fel discret de a trăi în lumină, generos, harnic, al cărui vechi principiu primus inter pares, primul dintre egali, ține de democrația celor care își evaluează corect, obiectiv, locul între ceilalți. Ascensiunea profesională până la cel mai înalt nivel, doctoratul, numeroasele expoziții interne și internaționale, taberele de creație estivale unde este permanent invitat, capacitatea de a dialoga de la egal la egal cu confrații se finalizează  la nivel colectiv în conturarea unui climat de normalitate și de loială concurență. Bonomia personajului, generozitatea față de cei care-l solicită  la nevoie i-a configurat dimensiunea de lider, de reper stabil în orizontul mereu frământat al cotidianului.
Viziunea plastică a lucrărilor de grafică de acum fac, de fapt, elogiul  liniei și al compoziției, a traiectului dominat rațional unde ideea de fantezie și libertate potențează expresia unei structuri arhitectural articulată, surprinzătoare și bazată pe fluiditatea formei și a fanteziei. tofan_constantin_ax_05
Desenul lui Constantin Tofan are claritate franceză și rigoare germană în sensul în care ceea ce este bine conceput devine limpede exprimat. Nu cultivă suspansul sau inechivocul, ci traseele grafice au uneori fluența unei idei spontane sau, alternativ, îndelung cumpănite prin relația aparentă a contrariilor. Artistul izbutește firesc, convingător,  un tot compozițional  unde vagul fior poetic potențează strategia grafică a ansamblului. Termenul strategiei trebuie nuanțat și privit în relație cu dimensiunea intelectuală a artei. Piramidele izbucnesc în cuprinsul paginii albe și susțin bolțile imaginare ale cerului, ca un fel de despărțire prin act creator a limitelor de orice fel. Proporțiile generate de raporturi libere dintre parte și întreg îi permit lui Constantin Tofan să situeze centrul optic al imaginii, mai sus sau mai jos, în funcție de elementele ansamblului grafic. Suprafețele dense sau transparente ale culorii fragile, diafane, permit generarea unor spații ritmate unde linia angulară sau modelată conduce la veritabile surprize optice.

Valentin Ciucă, critic de artătofan_constantin_ax_03

Expoziţia va fi deschisă publicului în cursul săptămânii între orele 10.00-18.00 iar sâmbăta între orele 10.00- 13.00.tofan_constantin_ax_02 tofan_constantin_ax_04