Stranded Travelers @ Atelier 35

Imagine_Stranded_Travelers.jpegȘelari 13, București
www.atelier35.eu
(for English please scroll down)

Stranded Travelers
10 Octombrie 2012 – 8 Noiembrie 2013
Vernisaj: JOI, 10 Octombrie, ora 19.00

Artiști:
David Horvitz (SUA)
Martin Llavaneras (ES, DE)
Dave Ball (UK, DE)
Raluca Croitoru (RO)
Bruno di Lecce (IT, DE)

Curator: Adriana Blidaru (RO, DE)

Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/445763635533251/

Expoziția Stranded Travelers explorează conceptul călătoriei și felul în care această noțiune relevă transcedența din planul individual în cel universal.
Conceptul de a călători a avut dintotdeauna conotații simbolice asociate cu ideea de aventură, explorare, maturizare și progres. Încă din timpul copilăriei am fost constant expuși prin folclor și media la ideea că a călători înseamna progres; atât din punct de vedere financiar dar și din punct de vedere personal. Astfel, conceptul de a călători a evoluat de la necesitate, la o comoditate care promite să contribuie la dezvoltarea noastră ca indivizi.
Având ca punct de plecare experiențe personale și introspecții, atât conceptul expoziției cât și lucrările prezentate în cadrul ei caută moduri de a investiga ce înseamnă să-ți prezervi individualitatea și să-ti protejezi propria istorie într-o societate tranzientă. Prin înțelegerea și reflectarea asupra contextelor din care provenim, putem să recunoaștem mai ușor limitele de care ne lovim dar și să improvizăm moduri de a le confrunta și de a le dizolva.
Lucrările artiștilor de față își propun, fără a-și asuma o poziție exemplară, să accentueze atitudinea reflectivă pe care călătorul contemporan ar trebui să o aibă și în același timp să evidențieze dinamica proceselor care se nasc în individ când peisajul din jurul său se metamorfozează.
Expoziția se va deschide cu un performance al artistei Raluca Croitoru, invitată de Bruno di Lecce.

* Imagine: David Horvitz, 2013, Courtesy to the artist
________________________________________________________

Șelari 13, București
www.atelier35.eu

Stranded Travelers
October 10th 2012 – November 8th 2013
Opening: Thursday, 10 Octombrie, ora 19.00

Artists:
David Horvitz  (USA)
Martin Llavaneras (ES, DE)
Dave Ball (UK, DE)
Raluca Croitoru (RO)
Bruno di Lecce (IT, DE)

Curator: Adriana Blidaru (RO, DE)

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/445763635533251/

The exhibition Stranded Travelers explores what traveling means and how it expands from the individual to the universal.
The concept of traveling always has had symbolic connotations associated with adventure, research, adulthood and progress. Since childhood we are constantly exposed through local folklore and media to the idea that traveling equals progress; both on financial and on personal terms. In recent times traveling has evolved from a necessity to a commodity that promises to enrich our own unique development.
Starting off from personal experiences and introspections, both the concept of the exhibition and the works presented within it seek to investigate what it means to keep one’s individuality and preserve his/her personal history in a constantly transient society. By trying to better understand and reflect on the contexts that we originate from, we can understand the limitations we are facing as well as create improved ways of confronting and dissolving them.
The works brought together underline a reflective attitude of the contemporary traveler, while also raising awareness of the slow processes that are born within the individual while their landscapes evolve.
The opening will include a performance featuring Raluca Croitoru, invited by Bruno di Lecce.

* Image: David Horvitz, 2013, Courtesy to the artist