Sutu Florin

Florin Şuţu

Nãscut : 24.04.1959, Ploieşti
Licenţiat în artã, secţia picturã,
Academia de Artã Bucureşti, clasa prof.Ion Sãlişteanusutu_florin_artindex_003

Membru titular al U.A.P. din Romania,
Filiala Ploieşti
Profesor, catedra picturã –  desen,
Liceul de Artã “Carmen Sylva”  Ploieştisutu_florin_artindex_002

Expoziţii personale : 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
2002,2005, 2007, 2009, 2010
Expoziţii de grup: Moscova, Salonic  Grecia,
Lom  Bulgaria
Tabere de creaţie : Lom , Balcic – Bulgaria , Slãnic , Seciu
Brebu ,Valea Doftanei , Cornu – Prahova ,
Rãhãu – Alba

Lucrãri în colecţii de stat şi particulare, în ţarã şi în strãinãtate

Publicã tablete, eseuri, cronici de artã plasticã în ziare şi reviste din Ploieşti, Braşov, Constanţa, Tulcea.

A susţinut mai multe work-shop-uri în domeniul artelor plastice şi vizuale : Teatrul Equinox Ploieşti, proiectul “Artele şi lumea contemporanã” şi Teatrul Toma Caragiu Ploieşti proiectul Fundaţiei AIESEC “Living library”.sutu_florin_artindex_001

Lucrările expuse conţin virtuţi ale unui talent remarcabil de desenator şi simţ compoziţional, o figuraţie echilibrată care denotă o reală capacitate de stăpânire a formei şi servirea ei prin culoare.
O organică folosire a sistemelor de semn plastic trece de temã şi afirmă o putere enunţială şi vigoare împinse uneori spre patetic.

Ion Sălişteanu, 1997sutu_florin_artindex_004

Din orice punct de vedere ai privi, persoana şi pictura lui Florin Şuţu par că sunt în contradicţie.
Prezenţă de o discreţie aparte, oarecum denaturată de ochii de om tenace, pictura lui Florin Şuţu este însă exact contrariul discreţiei, în sensul în care transmite, dar nu clamează, bucuria reală de a fi viu, de a privi, de a-şi formula gândurile, reacţiile prin limbajul culorii şi formelor.

Ruxandra Ionescu , 2001sutu_florin_artindex_005

Avem de-a face cu o putere evocatoare ce pare să aparţină cuvântului nerostit, sublimat în aceste imagini dominate de un ingenios ecleraj şi o subtilă muzicalitate.

Una dintre particularităţile picturii acestui artist, definitorie şi ea pentru calitatea lucrărilor şi pentru forţa lor evocatoare, este iscusinţa de a înnobila detaliul, fragmentul de realitate cu minunate valori expresive, din zona narativului şi a liricului, ce impulsionează capacităţile interpretative ale privitorului.

Ion Parhon , 2008sutu_florin_artindex_006

Florin Şuţu e pictorul care la 54 de ani nu mai schimbă, ci perfecţionează, un continuator al creaţiei interbelice de referinţă, un interbelic şi el rătăcit într-un început de mileniu confuz şi dedat la negaţii. Măiestriile sale la şevalet ţin o linie înaltă venind dinspre Eustaţiu Stoenescu, Băeşu, Bălţatu şi alţi câţiva asemenea acestora. O linie cu efecte sesizabile, cu impact estetic în pictura unor contemporani având vocaţia măestriilor, precum Grigore Vasile şi Sălişteanu.

Tudor Octavian sutu_florin_artindex_007

Conştiinţa poetică, Florin Şuţu surprinde prin sinceritatea adresării, printr-o simplificare a motivelor abordate, aşa cum o cunoaştem din experienţa luminii stampelor de odinioară.
G. R. Serafim , 2013sutu_florin_artindex_008 sutu_florin_artindex_009 sutu_florin_artindex_011 sutu_florin_artindex_012 sutu_florin_artindex_013 sutu_florin_artindex_014 sutu_florin_artindex_015 sutu_florin_artindex_010