AFLUENȚA CLASEI MUNCITOARE DE LA DIFERENȚIERE LA COLECTIVISM (DESPRE MODĂ ȘI POLITICA ESTETICII) @ PAVILION

AFLUENȚA CLASEI MUNCITOARE DE LA DIFERENȚIERE LA COLECTIVISM (DESPRE MODĂ ȘI POLITICA ESTETICII)

EXPOZIȚIE
10 octombrie 2013 – 14 februarie 2014
@PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
www.pavilioncenter.ro
FB event: www.facebook.com/events/482650058491905/

DESCHIDEREA
Joi 10 octombrie 2013, ora 19.00
Urmată de un eveniment Reforma, în curte, ora 22.00.
https://www.facebook.com/events/654613527896521/

Curator: Răzvan Ion

Participanți: Marina Albu (RO), Maria Balea (RO), Cosmin Grădinariu (RO), Gergő Horváth (RO), Vladislav Mamyshev(RU), Radu Nițescu (RO), Adrian Paci (AL), Corneliu Porumboiu (RO), Andu Simion (RO), Felix Gonzales Torres (USA), Wu Tsang (USA)

“Codurile sociale moderne permit grupului imediat inferior să imite gusturile și preferințele celui de deasupra. Conform acestui model, grupurile ce au un statut înalt sunt forțate să adopte stiluri noi pentru a-și menține superioritatea/diferența, gusturile filtrându-se în jos pe scara socială. Asta se întâmplă periodic, deci un proces ciclic este creat, generând mutațiile aparent misterioase pe care le numim modă.

Afluența financiară a clasei mijlocii, și consumul masiv sunt văzute ca mijloace de excludere – neidentificarea cu alte grupuri; afluența clasei mijlocii este văzută ca un mijloc de imitare – identificarea cu alte grupuri. Se presupune că producția de masă amenință să erodeze, să absoarbă sau să facă neimportante diferențele de clasă, făcând prezervarea “distincției” prerogativul privilegiaților și al grupurilor de elită. Rezultatul este că cei din grupurile subordonate, mai degrabă decât să aibă propriile metode de excludere, râvnesc către cei din grupurile de statut mai înalt.

O istorie a nostalgiei nu este încă scrisă, dar această relație la timpul trecut a conștiinței cu comportamentul explică o diferență crucială. Trecutul este evocat nostalgic ca un timp al inocenței și al trăirilor modeste. În trecut, cineva era realmente în viață, numai dacă cineva a fost capabil a da sens trecutului, astfel confuzia prezentului ar putea fi facilitată. Acesta este adevărul prin retrospecție. Terapia psihanalitică vine din acest simț al nostalgiei victoriene, la fel cultul modern al tinereții.” (Fragment din: Răzvan Ion, “Afluența clasei muncitoare de la diferențiere la colectivism”, 2013).

Expoziție susținută de
PAVILION – journal for politics and culture
www.pavilionjournal.org
REFORMA
www.re-forma.ro
BUCHAREST BIENNALE
www.bucharestbiennale.org

Muțumiri artiștilor care au acceptat să participe în expoziție, precum și Eugen Rădescu, Andreea Pătru, Alexandra Enache, Anca Nuță, Michael Clifton/Clifton Benevento Gallery New York, Elena Selina/XL Gallery Moscow, John Connelly/Felix Gonzalez-Torres Foundation, Andrei Alexandrescu, Florin Oslobanu, Andrei Crăciun.

Imagine: Still from Wu Tsang, Wildness, film, 75 min., 2012.
Courtesy: The artist and Clifton Benevento, New York.

AFFLUENCE OF THE WORKING CLASS FROM DIFFERENTIATION TO COLLECTIVISM (ON FASHION AND POLITICS OF AESTHETICS)

EXHIBITION
October 10, 2013 – February 14, 2014
@PAVILION | center for contemporary art & culture | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
www.pavilioncenter.ro
FB event: www.facebook.com/events/482650058491905/

OPENING
Thursday, October 10, 2013, 19.00 hours
Followed by a special event organized by Reforma, in the courtyard, 22.00 hours.
https://www.facebook.com/events/654613527896521/

Curator: Răzvan Ion

Participanți: Marina Albu (RO), Maria Balea (RO), Cosmin Grădinariu (RO), Gergő Horváth (RO), Vladislav Mamyshev(RU), Radu Nițescu (RO), Adrian Paci (AL), Corneliu Porumboiu (RO), Andu Simion (RO), Felix Gonzales Torres (USA), Wu Tsang (USA)

“Modern social codes allow the immediately inferior group to imitate the gestures and preferences of their superiors. According to this pattern, groups which have a higher status are forced to adopt new styles in order to maintain their superiority/difference, tastes being filtered downwards along social status. This happens periodically, so a circular process is created, generating the apparently strange mutations which we call fashion.

The financial affluence of the middle-class and the large consumption are viewed as means for exclusion – not being able to identify with other groups; the affluence of the middle-class is seen as means for imitation – being able to identify with other groups. It is said that mass production is threatened by erosion, by absorption or by making the differences between classes seem unimportant, by making the preservation of “distinction” prerogative for the privileged and the elite. The result is that those from the subordinate groups, rather than having their own methods of exclusion, they crave towards those belonging to a higher group.

A history of nostalgia hasn’t been yet established, but the conscience in the past tense in relation with the behaviour explains a crucial difference. The past is conjured up nostalgically, as a time of innocence and of modest experiences. In the past, somebody was really alive and if somebody was able to make sense of the past, the confusion of the present could be eased. This is the truth in retrospect. Psychoanalytic therapy comes from this feeling of Victorian nostalgia, as does the modern cult of youth.” (Extras from: Răzvan Ion, “Affluence of the working class from differentiation to collectivism”)

Supported by
PAVILION – journal for politics and culture www.pavilionjournal.org
REFORMA
www.re-forma.ro
BUCHAREST BIENNALE
www.bucharestbiennale.org

Special thanks to all artists for being part of the project and to Eugen Rădescu, Andreea Pătru, Alexandra Enache, Anca Nuță, Michael Clifton/Clifton Benevento Gallery New York, Elena Selina/XL Gallery Moscow, John Connelly/Felix Gonzalez-Torres Foundation, Andrei Alexandrescu, Florin Oslobanu, Andrei Crăciun.

Image: Still from Wu Tsang, Wildness, film, 75 min., 2012.
Courtesy: The artist and Clifton Benevento, New York.


PAVILION center for contemporary art & culture
proudly supported by UniCredit Tiriac Bank

Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon),
Bucharest 020015, Romania

T: + 4 021 310 5469
E: pavilion@pavilionmagazine.org
www.pavilioncentre.ro

Facebook: www.facebook.com/pavilionjournal


PAVILION (proudly supported by UniCredit Tiriac Bank) este un centru pentru arta si cultura contemporana, un spatiu independent work-in-progress, spatiu de productie si cercetare a vizualului, a discursivului si a performativului. Este un spatiu al gandirii critice  care promoveaza o întelegere implicata socio-politic a artei si a institutiilor culturale.

PAVILION (proudly supported by UniCredit Tiriac Bank) is a center for contemporary art & culture, a work-in-progress independent space, a space for the production and research in the fields of audiovisual, discursive and performative. It is a space of critical thinking, and it promotes an artistic perspective implying the social and political involvement of art and of cultural institutions.

This is a project by PAVILION – journal for politics and culture.
www.pavilionjournal.org