Romanescu Eleonora

Anul Nasterii:1926

Eleonora Romanescu

Născută, 26 Aprilie 1926, Leuşeni, Judeţul Orhei Romania (astăzi raionul Teleneşti, Republica Moldova)

F o r m a r e a

1937-1940    Învaţă la gimnaziul de fete din Chişinău
1941-1944    Învaţă la Liceul Reuniunea femeilor romane, Chişinău
1944    Se refugiază la Craiova, România
1945    Este repatriată la Chişinău
1945-1949    Colegiul de Arte Plastice Al. Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte Plastice), clasele profesorilor Radion Alexeevici Gabrikov, Ivan Yakovlevici Hazov, Chişinău,
1955-1957    Republica. Moldova
Stagiu la Cursurile de restaurare – pictura, la Centrul ştiinţific şi artistic de restaurare din Rusia Acad. I. E, Grabar <Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр имени И. Э. Грабаря>, Moscova, Fedraţia Rusă

C o n s a c r a r e a

1949-1955    Profesoară de arte plastice la Colegiul Pedagogic «Vasile Lupu» (fost: Şcoala Pedagogică), Orhei, Republica. Moldova
1954    Debutează la Expoziţia Republicană a tinerilor plasticieni, Chişinău
1957-1972    Restaurator Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica. Moldova
1958    Titularizată Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP RM
1965–2006    Cu intermitenţe, membru al Consiliului de conducere UAP RM

E x p o z i ţ i i p e r s o n a l e

1973, 1976,    Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica. Moldova
1986, 1996
1973    Muzeul de Arte Plastice, Odesa, Ucraina
1975    Suhumi, Republica Georgia
1979    Novosibirsc, Fedraţia Rusă
1992    Bucureşti, Constanţa, România
1996    Galeria Constantin Brâncuşi, Parlamentul Romaniei
2006    Centrul Excpoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2006    Şcoala medie, Leuşeni Teleneşti
2009    Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

E x p o z i ţ i i r e p r e z e n t a t i v e

1954, pînă la zi,    Expune la majoritatea manifestărilor de artă plastică – naţionale şi peste hotare – organizate de Ministerul Culturii, UAP şi alte organizaţii abilitate
1968    Montreal, Cnada
1969    Bucureşti, Oradea, Romania
1977    Lvov, Ucraina; Moscova, Federaţia Rusă
1980    Sofia, Bulgaria; Ulan-Bator, Mongolia; Damasc, Siria
1983    Moscova, Fedraţia Rusă
1992–2010    Bacău, România

D o c u m e n t ă r i / t a b e r e d e c r e a ţ i e

1960    Palanga, Lituania
1963    Senej, Federaţia Rusă
1965    Maiolli, Letonia
1972, 1980    Gurzuf, Ucraina
1972    Ulan-Bator, Mongolia
1979    Bucureşti, Sibiu, Romania
1992    Nicula, Romania
1993    Tescani, Romania
1995    Galaţi, Romania

P r e m i i / d i s t i n c ţ i i

1939    Locul I la dans, – fiind membră a ansamblului de dansuri a Gimnaziului de fete din Chişinău – dintre instituţiile de învăţământ din Basarabia
1972    Ordinul Insigna de Onoare, URSS
1976    Titlul onorific Artist Emerit, Republica Moldova
1981    Veteran al Muncii, pentru activitatea pedagogică, Republica Moldova
1982    Premiul de Stat, pentru ciclul Meleag Natal, Republica Moldova
1986    Titlul onorific Artist al Poporului, Republica Moldova
1996    Cavaler al Ordinului Republicii, Republica Moldova
1997    Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
1997    Premiul Eminescu, Republica Moldova
2005    Premiul Iurie Matei, Republica Moldova
2006    Conferit numele Eleonora Romanescu şcolii medii din satul Leuşeni, raionul Teleneşti
2011    Acordat titlul onorific de Cetăţean de Onaoare a raionului Teleneşti

L u c r ă r i î n c o l e c ţ i i p u b l i c e

Ambasada României în Republica Moldova; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău;
Muzeul de Arte Plastice, Constanţa şi din Cluj-Napoca, România; Muzeul de Arte Plastice, Moscova, Federaţia Rusă
Muzeul de Arte Plastice, Chiev, Ucraina; Muzeul de Arte Plastice, Duşanbe, Tadjichistan; Sala de Expoziţii a Camerei Deputaţilor a Parlamentului Romănia
Galeria de artă a şcolii medii Eleonora Romanescu din satul Leuşeni, raionul Teleneşti

L u c r ă r i î n c o l e c ţ i i p r i v a t e

Canada, Federaţia Rusă, Franţa, Germania Grecia, Israel, Norvegia, Repu lica. oldova, Romania, Statele Unite ale Americii, Ucrainan

Sursa: http://www.arta.md/membri/