Morarescu Ion

Anul Nasterii:1956

Ion Morarescu

Născut la 12 martie 1956,comuna Butuceni, județul Orhei, Republica Moldova

Formarea
1967-1971    Școala de Arte Plastice pentru copii, clasa prof. Constantin Matei, or.Orhei                Moldova. Arta contemporană. Curator: Zbârnea, Tudor. Catalog.– Ch.: Ed.
1971-1976    Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (fosta : Şcola Republicană de                Atelier, 2006
arte Plastice „Ilia Repin”), Chisinău                Bienala Internaţională de Pictură – 2009 Chişinău. Catalog, curator: Tudor
1980-1985    Facultatea Grafică si Pictură, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă ”,                Zbârnea. – Ch.: Editor: Bienala Internaţională de Pictură – 2009
clasa prof. Kuzmin Alexandr Nicolaevici (1939-2001), Chisinău                Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid
encyclopedic. – Ch.: Ed. Museum, 2008
Consacrarea                    Prut, Constantin. Dicţionar de artă modernă şi contemporană. [Conţine
1989, prezent,    participant la cvasitotalitatea expozițiilor organizate de UAP şi Ministerul Culturii al                entiatarea: Sergiu Cuciuc]. – Buc.: Univers enciclopedic, 2002
RM, în ţară şi peste hotare.                Saloanele Moldovei, ediţia a I-a. Catalog. – Bacău, 1991
1989    Lector superior la Catedra de Pictură a Facultăţii de Arte Plastice și Design a UPS                Saloanele Moldovei, ediţia a V-a. Catalog. – Bacău, 1995
„Ion Creangă”, Chişinău                Saloanele Moldovei, ediţia a VIII-a. Chişinău-Bacău-Bucureşti. Catalog. – Ch.,
1991    Membru titular al UAP din Moldova                1998
Saloanele Moldovei, ediţia a XIV-a. Catalog. – Bacău, 2004
Expoziții personale                Saloanele Moldovei, ediţia a XV-a. Catalog. – Ch., 2005
2009    Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuși”, Chișinau                Saloanele Moldovei, ediţia a XVI-a. Catalog. – Bacău, 2006
Saloanele Moldovei, ediţia a XVII-a. Catalog. – Ch., 2007   ion_morarescu_artindex_01
Distincţii                    Saloanele Moldovei, ediţia a XVIII-a. Catalog. – Bacău, 2008
Saloanele Moldovei, ediţia a XIX-a. Catalog. – Ch., 2009
2004    Premiul Mare acordat de Ministerului Culturii România, la expoziția-concurs
Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a. Catalog. – Bacău, 2010
De artă contemporană “Saloanele Moldovei”
Saloanele Moldovei, ediţia a XX-a. Catalog. – Ch., 2011

Lucrări în colecţii                Saloanele Moldovei XXI. Catalog. –Ch., 2011
Saloanele Moldovei XXII. Catalog. – Bacău, 2012
– publice
Sergiu Cuciuc. Calendar Naţional. – Ch.: BNRM, 2000. – pg. 307-310
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei;
Zbarnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul
Finlanda; Italia
Artelor plastice. Ediţia I. Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al RM.
– publice
Catalog. – Ch.: Ed. 2005
Canada, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Republica

Moldova, România, SUA

Sursa: Sursa: http://www.arta.md/membri/