Ignatenco Veasceslav

Anul Nasterii:1954

Veaceslav Ignatenco

Născut 1954, Peredelca (Karpovka), regiunea Gomel, Republica Belarus
1999    Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
1983    Academia de Arte Plastice, Minsk, Belarus
Activează în domeniul picturii şi graficii

Expoziţii personale

1993 – Anotimpurile, MOLDEXPO, Chişinău, R. Moldova
–    Restavraţia pilotiruiemîh (împreună cu V.C. Sinelinicov), Minsk, Belarus

1995 – Tiraspol, R. Moldova

1997 – Odesa, Ucraina

1998 – Pământ natal, Chişinău, R. Moldova

1999 – Krâniţa, Chişinău, R. Moldova

2000 – Departamentul Realţiilor Interetnice, Chişinău, R. Moldova

–    Centrul Scarin, Minsk, Belarus

2001 – Galeria La Sandr, Minsk, Belarus
–    Casa Prieteniei, Minsk, Belarus
–    Zilele Culturii Belaruse in Republica Moldova, Chişinău, R. Moldova

2003 – Pământul pe care trăiesc, Casa Prieteniei, Minsk, Belarus

–    10 ani ai comunităţii belaruse în Moldova, Chişinău, R. Moldova

2004 – Aniversarea a 50 de ani, Chişinău, R. Moldova

2005 – Universitatea Slavonă, Chişinău, R. Moldova

–    Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

Expoziţii în grupă

1984 – Expoziţia republicană a tinerilor plasticieni închinată aniversării a 60 de ani ai comsomolului, Chişinău, R. Moldova

1985 – Expoziţia republicană închinată aniversării a 40 de ani ai Victoriei asupra fascismului, Chişinău, R. Moldova
1986 – Expoziţia republicană Noi construim comunismul, Chişinău, R. Moldova
–    Expoziţia de dare de seamă a grupelor de creaţie, Iurmala
–    Autumnala, ediţia a IX-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie unională, Moscova, Federaţia Rusă

1987 – Expoziţie republicană dedicată aniversării a 175-a de la eliberarea Basarabiei sub jugul otoman, Chişinău, R. Moldova
–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova,

–    Expoziţie Aniversarea a 70-a a Forţelor Armate ale URSS, Chişinău, R. Moldova

1988 – Expoziţia Pictorii – copiilor, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia tinerilor plasticieni din Moldova, Odesa, Ucraina

–    Autumnala, ediţia a XI-a, Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău, R. Moldova

1989 – Expoziţia Calea spre stele a omenirii, URSS – SUA, Moscova, Federaţia Rusă

–    Expoziţia republicană 100 de ani din ziua naşterii lui M. Eminescu, Chişinău

–    Autumnala, ediţia a XII-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia republicană Căutări, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie de grup, Casa Sindicatelor, Chişinău, R. Moldova
1990 – Expoziţia de grup a artiştilor plastici din Moldova, Axen, Germania
–    Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, Moldova

–    Expoziţie, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia de grup a artiştilor plastici din Moldova, Moscova, Federaţia Rusă

–    Autumnala, ediţia a XIII-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, Moldova

–    Expoziţia Arta formelor mici, Toronto, Canada
1991 – Expoziţie internaţională Impreza-91, Ivano-Francovsk, Ucraina
–    Expoziţie, Galeria Sfinx, Muzeul de Arte Plastice, Chişinău, R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

1992 – Expoziţia de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Slavă Belorusiei, Minsk
–    Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Pictori din Moldova, Bucureşti, România

–    Expoziţia dedicată Congresului UAP, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R. Moldova

1993 – Expoziţie internaţională Impreza-93, Ivano-Francovsk, Ucraina
– Autumnala, ediţia a XV-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova
1994 – Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Autumnala, ediţia a XVI-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Arta şi religia, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia regională autumnală, Gomel, Belarus

–    Expoziţia Arta formelor mici, Toronto, Canada. Premiul I, compartimentul Grafică

1995 – Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău

–    Expoziţia Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie 50 de ani ai Victoriei, Tiraspol, R. Moldova

1996 – Expoziţia dedicată poetului M. Eminescu, Chişinău, R. Moldova

–    Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Autumnala, ediţia a XVII-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia 4 + 3, Tighina, R. Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău

–    Expoziţie internaţională Marina- 96, Odesa, Ucraina

1997 – Expoziţia pretendenţilor la titularizare, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R.    Moldova
–    Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R.    Moldova

–    Autumnala, ediţia a XVIII-a, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Omul. Natura. Societatea, Chişinău – Bucureşti
1998 – Expoziţie de artă plastică, Bălţi, R. Moldova
–    Expoziţia Pictori din R. Moldova şi România, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Pătratul, Chişinău, R. Moldova

–    Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie 184 de ani din ziua naşterii lui T. Şevcenco, Chişinău, R. Moldova

– Expoziţie dedicată Zileleor culturii şi scrisului slavon, Chişinău, R. Moldova

1999 – Expoziţia pretendenţilor la titularizare, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R.    Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău

–    Expoziţia Cernobal – 13 ani, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie 185 de ani din ziua naşterii lui T. Şevcenco, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie 200 de ani din ziua naşterii lui A. Puşkin, Chişinău, R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

2000 – Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău
–    Expoziţia Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brancuşi, Chişinău,

R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, ediţia a XX-a, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie 2000 de ani ai Creştinismului, Chişinău, R. Moldova

2001 – Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău

2002 – Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău

–    Expoziţia Limba Noastră cea Română, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău,

R. Moldova

–    Autumnala, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, ediţia a XXI-a, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia artiştilor plastici din Belarus din colecţiile Muzeului Naţional de Art[
al Moldovei, Chişinău, R. Moldova
2003 – Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău, Centrul Expoziţional

C.    Brâncuşi,
–    Expoziţie dedicată Zileleor culturii şi scrisului slavon, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia Nudul:Orizont cultural/Configurări, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia 100 de ani ai UAP, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

2004 – Expoziţie 190 de ani din ziua naşterii lui T. Şevcenco, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţie Congresul I al belaruşilor din Moldova, Chişinău, R.

Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău, Centrul Expoziţional

C.    Brâncuşi,

–    Autumnala, XXII, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

2005 – Expoziţia de primăvară, Centrul Expoziţional C. Brâncuşi, Chişinău, R. Moldova

–    Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Chişinău – Bacău, Centrul Expoziţional

C. Brâncuşi

Opera în colecţii publice/private

Canada, Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Olanda, Polonia, Republica Federală a Germaniei, Republica Ucraina, Republica Belarus, Republica Moldova, Republica Populară Chineză, Statele Unite ale Americii, Turcia.

Sursa: http://www.arta.md/membri/