Ghetu Arcadie

Anul Nasterii:1962

Arcadie Ghetu

Artist plastic cu operă în colecţii publice şi private din multe ţări, învingător la concursuri de artă,
cadru didactic în învăţământul artistic
07 ianuarie 1962, născut în comuna Terebna, raionul Edineţ

Formarea
1973 – 1977    Şcoala de Arte Plastice pentru copii, clasa Prof. Ion Popov, orăşelul Rîşcani, r-nul Edineţ, locuind la gazdă şi
la internat
1979 – 1980    Cursuri de pictori-decoratori, cu profesorii A. Alentiev, A. Zimin, la Combinatul de pe lângă Ministerul Culturii
al RM, Chişinău
1983 – 1988    Facultatea de grafică şi pictură la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, clasa prof. Adriana I.
Ianovici, Tudor Golenco, Chişinău
Consacrarea
1988    Profesor de arte plastice (cca 2 luni), com. Corlăteni, r-nul Râşcani
1988 – 1989    Conferenţiar la Facultatea Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă, Chişinău
1989    Debutează în cadrul Expoziţiei profesorilor din Şcolile de Arte Plastice pentru copii din Republica Moldova,
or. Tighina – Chişinău – Bălţi
1989 – 2002    Pofesor de arte plastice la Liceul Teoretic nr. 1, Briceni
1998    Titularizat membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
2002 – 2011    Liber profesionist
2011, până la zi,    Cadru didactic la Casa de creaţie, Briceniarcadie_ghetu_artindex_01Expoziţii personale

1992, 1998    Pinacoteca municipală Bălţi
2003, 2007    Pinacoteca municipală Bălţi
2001, 2002, 2008    Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, Chişinău
2002, 2007, 2012    Centrul expoziţional Constantin Brâncuşi UAP RM, Chişinău

Expoziţii de grup

1989, până la zi,  Participant la majoritatea expoziţiilor de grup cu pictură şi grafică, organizate în RM, precum, şi expoziţiile –

schimburi interculturale

Concursuri de artă

1987    Locul I, cu studiul ştiinţific: Realizmul în creaţia lui Tiziano Vecello (1488-1576), la Concursul lucrărilor
ştiinţifice a studenţilor, Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă, Chişinău

Alte activităţi, inclusiv, culturale

1965    Familia îşi schimbă domiciliul, comuna Pociumbăuţi, r-nul Edineţ
1967 – 1968    Familia schimbă încă o dată reşedinţa: Toldy-Kurgan, Republica Kazahstan
1968    Familia revine cu domiciliul la Pociumbăuţi
1977 – 1979    Urmează studiile la şcoala medie-internat, comuna Zăicani, r-nul Edineţ
1980    Pictor-decorator în colhozul Drujba comuna Pociumbăuţi, r-nul Edineţ
1980 – 1982    Incorporat militar, Bacu, Republica Azerbaijan
1982 – 1983    Pictor-decorator în colhozul Drujba comuna Pociumbăuţi, r-nul Edineţ
1998    Este gradulat profesor de Gradul Unu

Căsătorit cu Rodica Bârlădeanu, pictoriţă, cadru didactic, 1988. Cresc şi educă o fiică

Sursa: http://www.arta.md/membri/