Florescu Stefan Ion

Anul Nasterii:1934

Ion Stefan Florescu

Mai 13, 1934, născut satul Molodia, Republica Moldova

Formarea
1937    – 2007    Cunoaşte lumea prin intermediul Bibliei
1941    – 1944    Educaţia şcolară de tip    primar îi dezvoltă lui Ştefan una din calităţile necesare unui viitor pictor –  dragostea pentru oameni şi realitatea înconjurătoare. La aceasta contribuie îndeosebi comunicarea    cu doamna Mariţa Vrăbiescu, prima învăţătoare
1949    – 1953 La Cernăuţi, se angajează ca muncitor la o cooperativă de producţie. Este primul său pas de sine stătător, ce îl leagă pe Ştefan de arta decorativă. El toarnă din metal veselă, o acoperă cu emaliu. Apare posibilitatea de a urmări cum
desenează pictorii, care aplicau    uzoare pe suprafaţa    ceştilor, străchinilor şi cratiţelor
1954    – 1959 Îşi    face studiile la    Universitatea Creaţiei    Populare din Moscova, studiind bazele desenului clasic şi ale graficii, ale picturii şi compoziţiei, precum şi alte tehnici ale artei plastice
1956    – 1960 Studioul de Artă din Cernăuţi sub conducerea lui Ivan Holomeniuk, pictor al poporului din Ucraina
1960    – 1965 Colegiul de Pictură şi Artă Decorativă-Aplicată «V. Şkribleak», or. Vijniţa, Ucraina, clasa profesorilor Ia. Oceredko, A. Skiba, V. Kurov, E. Gasiuk
1967    – 1973    Institutul Poligrafic «Ivan Fiodorov», Facultatea Grafică, or. Lvov, Ucraina, clasa profesorilor V. Bunov, A. Popov, V. Savin, Koh, Gaponov, A. Dancenko, V. Dril
Consacrarea
1967        Debut, or. Ghenicesk, regiunea Herson, Ucraina
1973        Institutul Poligrafic «Ivan Fiodorov», or. Lvov, Ucraina
Expoziţiile personale
1984        Pinacoteca orăşenească, or. Bălţi, Republica Moldova
1992        Foaierul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii «A.Russo», mun.Bălţi
2004        Pinacoteca municipală, Bălţi, Republica Moldova
2004        Muzeul Naţional de Istorie a Republicii Moldova, municipiul Chişinău
2005        Foaierul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii «A.Russo», mun.Bălţi
2007        Biblioteca naţională a Republicii Moldova, or. Chişinău
2008        Spitalul Clinic Municipal Bălţi
Expoziţii colective
1974        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
1978        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
1984        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
1988        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
1995        Pinacoteca municipală, Bălţi, Republica Moldova
1997        Sala Filialei Uniunii Artiştilor Plastici, Bălţi, Republica Moldova
1999        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
2006        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
2007        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
2008        Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, or. Chişinău, Moldova
Expoziţii internaţionale
1988        or. Marо, Turkmenia
1990        or. Constanţa, România
1991        or. Bacău, România
1992        or. Bucureşti, România
2004        or. Botoşani, România
2004        or. Bucureşti, România
2008        or. Bacău, România
Deplasări de creaţie / Tabere de creaţie
1969        Crimeea
1970        or. Duşanbe, Tadjikistan
1970        oraşele: Buhara, Hiva, Samarkand, Uzbekistan
1970        or. Erevan, Armenia
1980        or. Senej, regiunea Moscova, Rusia
1987    – 1989    Carpaţi, Bucovina, Ucraina
1988        or. Marо, Turkmenia
1989        or. Kameneţ-Podolski, Ucraina
1989        or. Essentuki, Kislovodsk, Peatigorsk, Caucaz, Rusia
1990        Mănăstiri şi biserici ortodoxe din Moldova
1991        or. Bacău, Iaşi, România
1992        Mănăstirile Moldovei
1993        Caucaz, Rusia
1998        or. Ploieşti, România
2004        or. Botoşani, România
Titluri onorifice / Premii / distincţнi
1978        Membru al Uniunii Artiştilor Plastici a Republicii Moldova
Alte activităţi culturale
1956    – 2007    000    Peste 10 mii de desne, crochiuri, schiţe, circa 250 de lucrări grafice, peste 370 de compoziţii de pictură, două proiecte de sculptură
1966    – 1998 Inovaţii în domeniul artei. Mijloacele de expresie în pictură: «Acţiunea reciprocă invizibilă a obiectelor», peisajul «Cоntecul de leagăn la Marea Neagră. Oraşul Skadovsk»; «Lacul-ochi», compoziţia «Ochiul Bucovinei»; «Alinierea
ţăranilor оnainte de a fi trimişi în Siberia ca subînţeles», peisajul istoric «Dimineaţa la Căpriana»;    «Faţa lui Mihail Sadoveanu    irisul ochiului», compoziţia «Visul lui Mihail Sadoveanu»; «Sacralitatea brănzei de oaie», compoziţia «La
stînă»; «Familia în chip de scoarţă a unui trunchi de copac»,    compoziţia «Tulpina    neamului»; «Ritmul    ţăranilor-prizonieri de război şi mişcarea impetuoasă a rîului sunt îndreptate unul în întîmpinarea celuilalt»; compoziţia
«Trecutul şi prezentul Moldovei», diptic; «Hulubul alb de deasupra mănăstirii    Căpriana», compoziţia «Mănăstirea Căpriana»; «Lipsa    a trei lumоnări care se subоnţeleg», compoziţia «Mănăstirea Căpriana»; «Torentul auriu de lumină în
formă de cruce», compoziţia «Mănăstirea Căpriana»; ««Isus Hristos este un colos», în loc de razele de lumină», compoziţia «Lumina»; ««Sfînta    Treime» lipseşte, iar impresia este transmisă», compoziţia «Lumina»; «Rоndunica în cercul auriu şi
logotipul gazetei «Literatura şi arta»», compoziţia «Cîntecul    buneilor»; «Copacul-fată», compoziţia    «Moldova оnfloritoare . Primăvara», partea stîngă a dipticului
1990    – Inovaţii în domeniul artei. Tema în pictură: «Proclamarea la sfîrşitul secolului al XX-lea a independenţei şi a suveranităţii Republicii Moldova – etapă de reper în Renaşterea conştiinţei naţionale a băştinaşilor şi a etniilor conlocuitoare»,
compoziţia «Visul lui Mihail Sadoveanu»
1990    – Inovaţii    în domeniul artei. Amprenta picturală:    «Efectul abstract-fotografic al amprentei», portretul «Visul tatălui meu la vînătoare în Codrul Cosminului»
1995    – 1996 După schiţele lui Ştefan Florescu, gravorii Monetăriei Naţionale din Bucureşti vor bate în metal o sută de seturi (fiecare set incluzind patru piese rotunde) ale medaliei «Eminescu integral»
1996    – 2000 In cei cinci ani de activitate în calitate de conducător al Filialei Bălţi a Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Ştefan Florescu reuşeşte să obţină de la autorităţile locale transferarea clădirii-Salon «Arta» de 100 m.p. (str.
Independenţei, 58) pictorilor
2005    – La 24 iunie 2005 are loc festivitatea dezvelirii plăcii comemorative, consacrată academicianului Ilie Untilă, instalată pe faţada clădirii Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Culturilor de Cîmp «Selecţia» din Bălţi. Autorul
basoreliefului în piatră este Ştefan Florescu
Lucrări în colecţii publice
1980    – 1984    Biblioteca Municipală pentru Copii «Ion Creangă», or. Bălţi, Moldova
1984, 1989    Muzeul Naţional de Artă, or. Chişinău, Republica Moldova
2004, 2005    Muzeul Naţional de Artă, or. Chişinău, Republica Moldova
1985        Muzeul satului Pelenia, Rîşcani, Moldova
1988,        Institutul de Cercetări Ştiinţifice a Culturilor de Cîmp «Selecţia», or. Bălţi, Moldova
2001-2006    Institutul de Cercetări Ştiinţifice a Culturilor de Cîmp «Selecţia», or. Bălţi, Moldova
1995        Universitatea de Stat «Alecu Russo» din or. Bălţi, Republica Moldova
1998        Redacţia «Literatura şi arta», săptămînal al scriitorilor din Republica Moldova, or. Chişinău, Moldova
2004        Casa Creaţiei Populare, s. Palanca, raionul Călăraşi, Republica Moldova
2004        Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, or. Chişinău
2005        Muzeul de Istorie şi Etnografie, or. Bălţi, R. Moldova
2005        Academia Agricolă «Kliment Arkadievici Timireazev», or. Moscova, Rusia
2005        Şcoala de Arte «Ciprian Porumbescu», or. Bălţi, R. Moldova
2005        Biblioteca Municipală «Eugeniu Coşeriu», or. Bălţi, Republica Moldova
2008        Spitalul Clinic Municipal Bălţi
Lucrări în colecţii private
Moldova, Ucraina, Rusia, România, Bulgaria, Grecia, Germania, Franţa, Lituania, Turkmenia, Mongolia, Israel, SUA, Canada

Sursa: http://www.arta.md/membri/