Cuciuc Sergiu

Anul Nasterii:1940

Sergiu Cuciuc

Artist plastic şi critic de arte, cu operă in multiple colecţii publice şi private din multe ţări, organizator al procesului creator in artele plastice, muzeograf, cercetător 5tiinţific, Cavaler al Ordinului Republicii
14 noiembrie 1940, născut, satul Doibani I, Dubăsari, Republica Moldova

Formarea
1956-1961    Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de Arte Plastice), Chişinău
1962-1969    Facultatea Critica de artă, Institutul Academic de Stat de Pictură, Sculptură şi Arhitectură I.E. Repin din Sankt Petersburg (fost: Institutul de Pictură, Sculptură şi Arhitectură 1. E. Repin din Leningrad)
Consacrarea
1961-1973    Muzeograf, şeful Secţiei Artă Moldovenească, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
1962    Debutează creator cu pictură
1965    Titularizat membru al UAP din Republica Moldova
1991    ln calitatea-I de Preşedinte UAP RM, impreună cu Ministrul Culturii şi Cultelor lon Ungureanu,
Cu Primarul General al Municipiului Cişinău Nicolae Costin sisţin iniţiativa artistului plastic Ilie Boca din Bacău şi a lui Andrei Pleşu, Ministrul Culturii România de a se organiza in comun Expoziţia-concurs de artă contemporană Saloanele Moldovei
1992-1995    Cercetător ştiinţific la Institutul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău
1997    Elaborează seriile de lucrări: Maramureş şi Locuri natale
Expozitii personale
1995, 2000    Pictură, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2005    Pictură, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
2011    Destăinuire colorată, Centrul Expoziţional Constantin Brăncuşi, Chişinău
Exbozitii de grup
1962, până la zi, participant la cvasitotalitatea expoziţiilor naţionale, expoziţiilor ambulante
in Republica Moldova, in URSS- până in 1991, precum şi 1n alte ţări: Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Danennarca, Franţa, Germania, Japonia, Kasahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Ucraina
Tabere de ,L.eaţie
1965, până la zi, Tri Bulgaria, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Cehoslovacia, Danemarca, Polonia, Republica Moldova, Romania
Alte activităţi cilituraie
1979-1983    Director, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
1987-1992    Preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
1995-1999    Şef al Direcţiei Principale Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii al Republicii Moldova
2001-2002    Şef al Direcţiei Patrimoniu Cultural, Arte Plastice a Ministerului Culturii al Republicii Moldova
2002-2003    Viceministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova
ijistinctii
1985    Maestru Emerit in Artă
1996    Cavaler al Ordinului Gloria muncfi
2000    Premiul Naţional in Domeniul Artei
2001    Cavaler al Ordinului Republicii
2009    Premiul Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe Romania, la Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XIX, pentru lucrarea Deal-vale
Lucrări in colectii

Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Japonia, Kasahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, Romania, Rusia, Ucraina
– Private
In multe ţări ale lumii
Bibliografie — Autor
Cuciuc, Sergiu, Livşiţ, Matus, Coperta şi macheta de M. Brucman, Gleb Saincluc. Album. Ch.: Cartea Moldovenească, 1975. – 41 p., 31 il.
Cuciuc, Sergiu, De la răscrucea căutărilorfiRevista Moldova, Chişinău, 1987, Nr. 10
Cuciuc, Sergiu: incerc să descopăr ceea ce Dumnezeu şi părintii mi-au tumat in suflet…: Interviu cu pictorul .// Ch. Atelier, 1998, Nr. 3-4, P. 18-19 Cuciuc, Sergiu. Linişte (1984). Tmbru poştal din Republica Moldova, 1995 Cuciuc, Sergiu. Primăvara 1944 (1978). Tmbru poştal din Republica Moldova, 1995
— Monogragii/enciclopedii/cataloage/albume
Baraşcov, Evghenii. Sergiu Cuciuc. Pictură. Monografie. — Ch.: Ed. Literatura artistică, 1989. — 92 p. : il. 75.03(478)(092)
Sergiu Cuciuc. Pictură. Ch., 2000
Sergiu Cuciuc pictură Moldova. Ministerul Culturii, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova. — Ch.: Ed. AGEPI, 2000. 8 p.
Arta contemporană din Republica Moldova. Catalog. Curator: Zbarnea, Tudor. — Ch.: Ed. Ateller, 2006
Bienala Intematională de Pictură — 2009 Chişinău. Catalog, curator: Tudor Zbarnea. — Ch.: Editor: Blenala Intematională de Pictură — 2009, 2009 Colesnic, lurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid encyclopedic. — Ch.: Ed. Museum, 2008
Prut, Constantin. Dictionar de artă modemă i contemporană. [Conţine entiatarea: Sergiu Cuciuc]. — Buc.: Univers enciclopedic, 2002
Saloanele Moldovel, editia a Ă-a• Catalog. — Bacău, 1991 Saloanele Moldovel, editia a V-a. Catalog. — Bacău, 1995
Saloanele Moldovel, editia a VIII-a. Chişinău-Bacău-Bucureşti. Catalog. — Ch., 1998
Saloanele Moldovei, editia a XIV-a. Catalog. — Bacău, 2004 Saloanele Moldovei, editia a XV-a. Catalog. — Ch., 2005 Saloanele Moldovei, editia a XVI-a. Catalog. — Bacău, 2006 Saloanele Moldovel, editia a XVII-a. Catalog. — Ch., 2007 Saloanele Moldovel, editia a XVIII-a. Catalog. — Bacău, 2008 Saloanele Moldovei, editia a XIX-a. Catalog. — Ch., 2009 Saloanele Moldovei, editia a XX-a. Catalog. — Bacău, 2010 Saloanele Moldovei, editia a XX-a. Catalog. — Ch., 2011
Sergiu Cuciuc. Calendar Naţional. — Ch.: BNRM, 2000. – pg. 307-310
Zbarnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul National în domeniul Artelor plastice. Editia I

Sursa: http://www.arta.md/membri/