Barbas Valeria

Anul Nasterii:1984

Valeria Barbas
26 februarie, 1984
Chişinău
Titularizare UAP
30 ianuarie 2009, secţia Picturăvaleria_barbas_artindex_01

Formarea
1990 – Liceul Republican de muzica Ciprian Porumbescu,Chisinau
2001- 2006   Acadmia de Muzica,Teatru si Arte Plastice,Chisinau
2004 – 2008  Facultatea de Arte plastice şi Desing, UPS “I.Creangă”
2006 – 2008  Masterat la AMTAP
2008 – Doctoranda la AŞM
2010 – Cercetator stiintific, Secţia Artă Muzicală, IPC al AŞMvaleria_barbas_artindex_02
Consacrarea
2008 Membra a Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Moldova
2008 Membra a Uniunii Artiştilor Plastici din MoldovaExpozitii solo
2008  Biblioteca Ovidius, Chisinau RM
2008  Biblioteca Naţională, Chisinau RM
2009  Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2010  Genesis, Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici , în cadrul Festivalului Zilele Muzicii Noi,Chisinau RM
2010  Poduri, Galeria U.A.P.”Tonitza” Iasi, Romania
2010  Spaţiu şi Timp, Casa Corpului Didactic, Iasi, Romania
2010  Genius Loci,Centrul de Studii Europene, Iasi, Romania
2011  Rasodii in alb, Ambasada Romaniei, Sectia Consulara, Chisinau RMvaleria_barbas_artindex_03

Expozitii grup

2000  Seminar–atelier Umbra coloanei lui Brâncuşi-umbra infinitului,Chisinau RM
2001  Concursul republican Design  lansat de Univers –Moldova, Chisinau RM
2001  Seminar–atelier hirtie manuala WORKRSHOP,Chisinau RM
2002  Expozitia Parcova -2003,Biblioteca O.Ghibu, Chisinau RM
2003  Parcova -2003, Palatul Culturii Ştefan cel Mare, Iaşi România
2004 Expoziţia Acasă, Institutul Cultural Român, Bucureşti Romania
2004  Expozitia M.Eminescu in incinta bibliotecii M.Eminescu, Chisinău RM
2005  Eminescu orizonturi.Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2005  Concursul international de arta plastica N.Tonitza,ed.VI,Iasi Romania
2006-2009 Noi:Tineretul creator.Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2006  Expozitia  Sărut femeie mâina ta.Teatru de Operă şi Balet,RM
2006  Expoziţia de artă modernă.Academia de arte.Iaşi Romania
2006  Expoziţia Creanga rusă, Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RMvaleria_barbas_artindex_04
2006  Saloanele Moldovei.Centrul Expozitional C. Brâncuşi UAP RM
2007  Expoziţia Creatoare contemporane din Polonia si Moldova CE C.Brâncuşi UAP RM
2007  Expoziţia Creanga rusă al arborelui creativităţii din Moldova II, CE C.Brâncuşi UAP RM
2007  Expoziţia A Night of Art organizată de Ambasada SUA,MoldExpo, RM
2007  Expozitia Internaţionala in Paint a Future gallery, Amsterdam, Olanda
2008  Expoziţia reprezentativă sub cerul liber- Omagiu Plastic, Centru,Chisinau RM
2008  Expoziţia Creaţia 2008 Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2009  Portretul in arta plastică, Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2010 Salon ARTIS 2010, ed.XIII, U.A.P. World Trade Center Galleries, Iasi Romania
2010  Expoziţia din cadrul Simpozionului Internaţional ”Dimitrie Cantemir şi vocaţia Europeană a gândirii
Românesti”, sub înaltul patronaj al alteţei sale regale Principelui Radu al Romaniei, Iasi Romania
2010 Simpozionul International de Creatie-Arte Vizuale”Iasul-citadela artei si culturii”, ed.1, Iasi Romania
2010 Expozitia Art Akademos, Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chisinău RM
2010 – 2011 Vizualizand muzica, Prelegere, atelier, performance, Centrul pentru Arta Contemporana  [KSA:K], Chisinău RMvaleria_barbas_artindex_05
Concursuri nationale / internationale
2003-2009 Expoziţia-concurs Saloanele Moldovei, Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2006-2011 Expoziţia-concurs de artă contemporană Noi tineretul creator.Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2009 – Expoziţia-concurs Saloanele de Primăvară, Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2009 – Bienala internaţională de pictura, expozitie-concurs Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM
2010-Bienala internaţională de arta plastica  „Gheorghe Petrascu”, ed.X,Targoviste,Romania
2010- Portfolio Review workshop- Biennial of Young Artists 4, Bucarest, Romaniavaleria_barbas_artindex_06

Tabere de creatie / documentări
1998  Tabăra Valea Uzului,Bacau România
1999  Tabăra Valea Uzului,Bacau România
2003  Tabăra Parcova-2003,Edinet RM
2004  Tabăra Poiana Sarata, Bacau România
2004  Tabăra Parcova-2004,Corjauti RM
2004  Tabăra Bârnova,Iasi România
2006  Tabăra  Internaţională de creaţie,simpozion-atelier,workshop,Chişinău RM
2006  Tabăra Tescani, Bacău România
2007  Tabăra Universitatea Internaţională de vară Castelul Corvineştilor,Petroşani România
2007  Proiectul International Paint a Future, Chişinău RM
2008  Summart International Campus for painters, Leogrand hotel, Chişinău RM
2010 Tabăra Internaţională de Pictură şi Sculptură ” Vasile Grigore”, ed.IX, Rotary Club Ploiesti, Romania
2010 Tabăra Internaţională de Pictură şi Sculptură, ed.II, Plopeni, jud. Prahova, Romaniavaleria_barbas_artindex_07

Alte activităti culturale
1998 Concursul vocalistilor organizat de Alianta Franceza, Chisinau RM
1999 Concursul- atelier de creatie CYBERSONGOSSE, muzica electronica, Chisinau RM
1999  Concursul al XIX- lea republican al tinerilor compozitori, Chisinau
2000 Concursul republican al tinerilor compozitori editia XXI, Chisinau
2005  Concertul tinerilor compozitori, sala Union Fenosa,AMTAP, Chisinau RM
2005  Concertul de romante compuse de Zlata Tкaci, Filarmonica Nationala Chisinău RM
2005  Concursul de compozitie A.Rubinstein, Tiraspol RMvaleria_barbas_artindex_08
2005  Concert cameral din creatii ale tinerilor compozitori, Festivalul International Zilele Muzicii noi, Chisinau RM
2006  Festival Internaţional de Muzică Mărţişor, Ediţia 40, Chişinau RM
2006 Prezentarea Poemului Simfonic PORTILE, expozitia omagiala M.Grecu 90 ani, Muzeul istoric, Chisinau RM
2007  Concursul Steaua Autoradio, secţiunea canto academic Chişinau RM
2008  Conferinţa Ştiinţifică anuală a Universităţii Pedagogice de Stat ”I.Creangă “, prezentînd   cercetarea mono-opera “Ateh, sau revelaţiile prinţesei Khazare” de Ghenadie Ciobanu
(consideraţii generale) Chişinau, Moldovavaleria_barbas_artindex_092009  Conferinţa Ştiinţifică la Academia de Ştiinţe din Moldova, prezentînd subiectul
Symbolisation and musicality of Mihail Grecu’s paintings, Chişinău, Moldova
2009  Conferinţa Ştiinţifică „ Probleme actuale ale etnologiei, arheologiei şi studiul artelor ”
a Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe din Moldova, prezentînd
cercetarea Reflexe interculturale în mono-opera “Ateh, sau revelaţiile prinţesei Khazare”
de Ghenadie Ciobanu, Chişinău, Moldova
2008-2010  ECF Training,The enforcing Moldova’s development capacities by strengthening it cultural  sector, SOROS Foundation, Chişinău, Moldova
2010 Concert simfonic:poemul simfonic Genesis, Festivalul International Zilele Muzicii noi.Ed.XIX,Filarmonica Natională S.Lunchevici, Chisinau RM
2010 Simpozionul internaţional Arta şi Tradiţia în Europa, Ed.I, Iaşi, Româniavaleria_barbas_artindex_10

Premii / distinctii / titluri onorifice
1999  Diploma,gradul II,Concursul Republican al tinerilor compozitori, UCMM Chisinau
2000  Diploma,gradul I, Concursul Republican al tinerilor compozitori,UCMM Chisinau
2004 Diploma gradul I,Tabara internationala de arta “George Apostu” Bacau Romania
2005 Diploma gradul I,Concursul international N.Tonitza,Iasi Romania
2007 Diploma Juriului, expoziţia-concurs de artă contemporană Noi tineretul creator.Centrul Expoziţional C.Brâncuşi UAP RM
2007  Diploma finalistei la concursul Steaua Autoradio, secţiunea canto academic
2008 Premiul III, Secţiunea pictură, expoziţia-concurs de artă contemporană Noi tineretul creator.Centrul Expoziţional C.Brâncuşi UAP RM
2008 Premiul II, Secţiunea pictură, Concursul de arte Ion Irimescu, ediţia a V-a Suceava România
2010 Diplomă de excelenţă pentru tehnică mixtă în pictură,expoziţia din cadrul Simpozionului Internaţional”Dimitrie Cantemir şi vocaţia Europeană a gândirii
Românesti”, sub înaltul patronaj al alteţei sale regale Principelui Radu al Romaniei
2010  Inregistrarea Poemului Simfonic GENESIS in fondul companiei TELERADIO Moldova, inter.Orchestra Simfonica TELERADIO Moldova, dirijor Oleg Palymski, prim dirijor Gheorghe Mustea
2011  Diploma Uniunii Compozitorilor si muzicologilor, Chisinau RMvaleria_barbas_artindex_11

Lucrări în colectii publice / private
Romania, Ucraina, Germania, Anglia, Olanda
Bibliografie
Acasă, Expoziţie de artă contemporană.Poster.Institutul Cultural Român, Bucureşti, România, 2004
Orizonturi Eminesсiene.Pliant..Centrul Expoziţional C.Brâncuşi UAP RM, 2004
Orizonturi Eminesсiene.Pliant..Centrul Expoziţional C.Brâncuşi UAP RM, 2005
Sărut femeie mâina ta.Teatru de Operă şi Balet,Chişinău Pliant.RM,2006
Creatoare contemporane din Polonia şi Moldova.Pliant.Chişinău 2007
Creaţia 2008.Poster.Centrul Expozitional C.Brâncuşi UAP RM 2008valeria_barbas_artindex_12
Simpozium International SummArt Painters Campus.Catalog, Chişinău 2008
Proiectul Internaţional de caritate Paint a Future,Catalog/Agenda fifty-three dreams Amsterdam, Olanda,2008
Saloanele Moldovei XIV.Catalog. Bacău, 2004
Saloanele Moldovei XV.Catalog. Chişinău, 2005
Saloanele Moldovei XVI.Catalog. Bacău, 2006
Saloanele Moldovei XVII.Catalog. Chişinău, 2007
Saloanele Moldovei XVIII.Catalog. Bacău, 2008
Saloanele Moldovei XIX.Catalog. Chişinău, 2009
Bienala internaţională de pictura, expozitie-concurs.Ed. I.Catalog Chişinău 2009valeria_barbas_artindex_13

Sursa: http://barbas.arta.md/ro/cv