Doicov Valerian

Anul Nasterii:1941

Valerian Doicov

15 decembrie, 1941
Chişinău

Titularizare UAP
11 februarie 2013, secţia Sculptură

valerian_doicov_artindex_01

valerian_doicov_artindex_02
Formarea
1958 – 1961Colegiul de Arte Plastice Al. Plămădeală  (fosta: Şcoala Republicană de Arte Plastice),
clasa prof. Larisa Vladimirovna Arnautova, Chişinău, Republica Moldova
1961 – 1964Serviciul militar
1964 – 1969Universitatea de Stat de Artă Decorativă şi Aplicată din Lvov, Ucraina, secţia ceramică.
Apoi, la anul III, îşi continuă studiile în domeniul sculpturii sub curatela sculptoruluiKrvavich Dmitriy Petrovich, (1926-2005)
Susţine cu lăudare diploma sculptura monumentală Maternitate, sub curatelasculptorului Krvavich Dmitriy Petrovich, (1926-2005)valerian_doicov_artindex_03
Consacrarea
1969 – 1970Pictor-şef, întreprinderea de meşteşuguri popular-artistice Meşter-Faur, Chişinău
1971 – 1974Inginer-arhitect, Uzina de construcţie a caselor din panouri mari, or. Cherkasy,
Ucraina, unde introducerea executărea de elementelor architectural-decorative a
compoziţiilor de reliefe şi mozaicuri în panşeele exterioare a caselor tip
1974Revine cu traiul permanent în Republica Moldovavalerian_doicov_artindex_041974 – 1975Este invitat de sculptorii Iosif I. Poneatovschi şi Alexandr F. Maiko pentru a conlucra
la modelarea reliefelor sculpturale de la Memorialul Gloriei Eternitate (pe locul fostului
cimitir al satului Hrusca). A executat şi condus lucrările de transpunere în material
definitiv a reliefelor,  în beton armat, inclusiv, cu stratul exterior decorativ
1975Debutează creator în genul sculpturii monumentale şi monumental-decorative
Expoziţii personale
Expoziţii grup
Concursuri naționale / internaţionalevalerian_doicov_artindex_051990 – 1991Proiecte de monumente:
Poetului Mihai Eminescu pentru or. Chişinău, dintre care au fost menţionate
2 versiuni, – una semnată de Valeriu Doicov,
Mitropolitului Petru Movilă,
Voievodului Mircea cel Bătrân,
Poetului Grigore Vieru,
Tragedia de la Cernobîl-1986,
Jertfele represiunilor comuniste,
Evenimentele din 7-8 aprilie 2009 s.a.valerian_doicov_artindex_06Lucrări în colecții publice
1975 – 1992Elaborează 8 proiecte de monumente dedicate ostaşilor consăteni căzuţi în luptă în cea dea II-lea
conflafraţie mondială, inclusiv, 5 monumente  edificate în localităţile:
com. Zăicana, raionul Criuleni;
com.Vorniceni, Nisporeni;
com. Redi-Cereşnovăţi, Soroca;
com. Chiselia-Mare, Comrat; com. Tigheci, Leova
2006Monumentul lui Ion Ciorescu, fondatorul satului Ciorescu, suburbie a mun. Chişinău
2011Monumentul peputatului chirurg şi om politic Nicolae Testemiţanu  (1927 – 1986)valerian_doicov_artindex_07Lucrări monumentale
1990-2012La comanda Departamentului Cultură al Primăriei mun. Chişinău,  a executat cca 50
de plăci comemorative, dintre care o treime cu portrete şi compoziţii
sculpturale dedicate personalităţilor marcante ale vieţii publice, ştiinţifice
şi culturale din Republica Moldova, ca: scriitorilor Ion Luca-Caragiale, Liviu
Deleanu, Mihail Sadoveanu; actorului şi regizorului Veniamin Apostol,
dirijoruluiTimofei Gurtovoi, compozitorului şi interpretului Mihai Dolgan,
fostului primar al mun. Chişinău Nicolae Costin s.a.valerian_doicov_artindex_08Alte activități culturale
1981 – 1991Execută compoziţii sculptural-monumentale de volum mai mic, inclusiv  pentru faţada
Circului din Chişinău, la Asociaţia ştiinţifică de producere Moldrestavraţia, de pe lângă
Ministerul Culturii al RSSM ş.a.
2000 – 2001Conducător al lucrărilor pentru transpunerea în mărime naturală şi material definitiv –
bronz a statuiei
Bunul pastor de sculptorul Iurie Canaşinvalerian_doicov_artindex_092004 – 2007Răspunde solicitării sculptorului Boris Dubrovin pentru a conlucra la modelarea
elementelor sculpturale
ale Memorialului Feciorilor Patriei – Sfântă amintire şi anume:
statuia Mamă îndurerată,valerian_doicov_artindex_10
Cununa de spini,
Anii 1979-1989.
În acelaş timp, până la dezvelirea memorialului, în luna mai 2007, hipervizeză desfăşurarea lucrărilor de executare a lucrărilor tehnice şi artistice a  sculpturii Memorialului
1975 Până la zi, participă cu regularitate şi activ la viaţa curentă a Secţiei sculptură a UAP
valerian_doicov_artindex_11Sursa: http://doicov.arta.md/ro/cv