Chitoroaga Ion

Anul Nasterii:1940

Ion Chitoroaga

Artist plastic, designer vestimentar, sculptor,
profesor de arte plastice în învăţămîntul artistic superior ,
Cetăţean de Onoare a comunei Parcova, raionul Edineţ
August 27, 1940, născut, satul Condrăteşti, raionul Ungheni, Republica Moldova
S t a r e a  c i v i l ă : căsătorit, doi copii
F o r m a r e a
1958    Absolvent al Şcolii medii din Hîrceşti, raionul Ungheni
1958 – 1963    A studiat la Colegiul de Arte plastice Alexandru Plămădeală ( fosta: Şcoala Republicană de Arte Plastice),
clasa prosesorilor Stepan Tuhari (1928-1977) şi Valentina Tufescu-Polacov (1906-1979 ), Chişinău
1963 – 1973    Facultatea Design vestimentar, Academia de Stat din Sankt Petresburg de arte şi industrie
A.<lexander> L.<yudvigovich> Stiglitz (fosta: Şcoală Superioară de Arte şi Industrie V. I. Muhin, din Leningrad), clasa
profesorilor Gheras G. Gheokicean ;I Vladimir. T. Markovskii, Sanct Petersaburg, Federaţia Rusă
C o n s a c r a r e a
1963    Debutează în calitate de pictor decorator la turnarea filmului artistic Evadarea din Rai, sub bagheta scenografului R. Mater,
Studioul Moldova-film
1973    Debutează creator, cu Tradiţii actualizate, proiect  de design vestimentar, la expoziţia Autumnala, Muzeul de Artă al
Moldovei, Chişinău
1974    Profesor de arte plastice, Facultatea Arhitectura, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău
1978    Titularizat membru UAP URSS
1995    Titularizat membru  IAA AIAP UNESCO, Paris
E x p o z i ţ i i  p e r s o n a l e
Biblioteca Naţională, Chişinău
Casa Cărţii, Chişinău
Palatul de Cultură, Ungheni, Republica Moldova
Condrăteşti, raionul Ungheni, Republica Moldova
Jubiliară, EREN, Chişinău
UNESCO, Bucureşti
1999    Jubiliară la 60ani, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1999    Muzeul de architectură al UTM din Moldova, Chişinău
2000    Palatul de Cultură, Ungheni
2005    Palatul de Cultură, Ungheni
E x p o z i ţ i i  d e  g r u p
Din 1974, participă la cvasitotalitatea expoziţiilor organizate de UAP, Ministerul Culturii ş.a. abilitate
pentru a promova artele plastic, inclusive, în particular:
Kurgan, Moscova-Senej, – Federaţia Rusă
Cluj-Napoca, laşi, Ploieşti,  Reşiţa, Târgu-Mureş – România
2005    Pinacoteca orăşănească, Bălţi, Republica Moldova
2005    Cimişlia, Republica Moldova

L u c r ă r i  m o n u m e n t a l e  î n  f o r  p u b l i c

Parcova, Edineţ, Republica Moldova

L u c r ă r i  î n  c o l e c ţ i i

– p u b l i c e

Muzeul Naţional de Arte Plastice al Moldovei, Pinacoteca din Cimişlia, Pinacoteca din Parcova, Edineţ; Galeria de Arte Publice, Kurgan, Federaţia Rusă
– p r i v a t e

Federaţia Rusă (Moscova, St.Petersburg), Franţa, Israel Italia, SUA, Republica Moldova, România, Turcia

B i b l i o g r a f i e

–  c a t a l o a g e / p l i a n t e

Barbas, Eleonora, Ciobanu, Constantin şi Toma, Ludmila, Ion Chtoroagă. Pictura 60. Pliant. Chişinău, 2000
Ion Chtoroagă. Expoziţie 70 de ani. Pliant. Chişinău, 2010
Ion Chtoroagă, Ecaterina Chitoroagă. Expoziţie de pictură. Pliant.<Chişinău, 2005>
Saloanele Moldovei  I. Catalog. Chişinău, 1991
Saloanele Moldovei  VIII. Catalog. Bacău, 1995
Saloanele Moldovei  IX. Catalog. Bacău, 1999

Saloanele Moldovei  X. Catalog. Chişinău, 2000
Saloanele Moldovei  XI. Catalog. Bacău, 2001
Saloanele Moldovei  XII. Catalog. Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei  XIV. Catalog. Bacău, 2004
Saloanele Moldovei  XV. Catalog. Chişinău, 2005

Saloanele Moldovei  XVI. Catalog. Bacău, 2006

Saloanele Moldovei  XVII. Catalog., Chişinău , 2007

Saloanele Moldovei  XVIII. Catalog. Bacău, 2008

Saloanele Moldovei  XIX. Catalog. Chişinău, 2009

Colesnic, Iurie, Colegiul Republican de Arte Plastice „Al.Plămădeală”.

Chişinău, Editura “Museum”, Ghid enciclopedic, 2008

Sursa: www.arta. md