Childescu Emil

Anul Nasterii:1937

Emil Childescu

Artist plastic – manifest în pictură, grafică, ilustraţie, profesor în învăţământul artistic,
organizator al procesului creator contemporan, Maestru al Artelor, Laureat al Premiului Naţional pentru artele plastice, cu operă în colecţii publice şi prívate din ţară şi multe ţări ale lumii, donator

07 mai, 1937, născut, comuna Sculeni, judeţul Bălţi, România, azi, raionul Ungheni, Republica Moldova

REZIDENT

Str. Trandafirilor 29/1, ap. 74, MD-2038, Chişinău, tel.: 555953, 079673467

FORMAREA

1957- 1959- Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (fost: Şcoala Republicană de arte plastice I.E. Repin), -1962 – 1964 clasa profesorilor Ocuşco Rostislav Vladimirovici (1897-19669, Gabricov Radion Alecxeevici

(1887-1965) , Sapalov Nicolai Ivanovici, Vasiliev Alexei Alexandrovici, Chişinău.

A absolvit studiile cu elaborarea lucrării de licenţă Tîrgul moldovenesc, ulei pe pânză, 100 × 145 cm, conducător Vasiliev Alexei Alexandrovici (1907-1975)

OPERA ÎN COLECŢII – PUBLICE

Federaţia Rusă: Moscova, Şuşenskoe, Vologda; Germania– Bonn; Irak; RM: Bender – Pinacoteca Republicană A. Losev, Dolna – Casa-muzeu Rali şi Casa-Muzeu A. S. Puşkin; Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional a Literaturii Române Mihail Kogălniceanu, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei; Ucraina: Ismail, Odesa; Statele Unite ale Americii – Wasington

– PRIVATE

Bulgaria, Federaţia Rusa, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Lituania, Marea Britanie, Polonia, RM, România, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina

BIBLIOGRAFIE (selectiv)

Arta plastică a Moldovei sovietice. Изобразительное искусство Советской Молдавии. Fine Arts of Soviet Moldavia. Autor-alcătuitor. D. D. Golţov.– Ch.: Timpul, 1987

Octombrie – flamură vie. Октябрь –живое Знамя. October’s – everlasting flame. Octobre – arviflamme.

– Ch.:Literatura artistică, 1984
Saloanele Moldovei. Ediţia I. Inaspectoratul pentru Cultură al judeţului Bacău, Muzeul de Artă şi Etnografie Bacău. – Bacău: Galeriile de ată Bacău, 1991
Childescu Emil. Gabricov si perspectiva. // Ch., Moldova Suverană, 1998, Februarie 27 Childescu. Pictură, grafică. Catalog. – Istambul, Galerie Alkent Actuel Art, 1996 Musteaţă, Elena. Emil Childescu. Pictură, grafică. Pliant. – Ch., 2001

Spânu, Constantin. Emil Childescu. Grafică, pictură:evoluţii şi sinteze. Monografie-album. – Ch., Cartea Moldovei, 2005

Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”. Ghid enciclopedic. – Ch.: Ed. Museum, 2008
Brigalda-Barbas, Eleonora. Evoluţia picturii de gen din Republica Moldova (1945 -2000. – Ch., Editura Ştiinţa, 2001 Zbârnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. Ediţia I
Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al RM. Catalog. – Ch., 2005

Казакова, Раиса. Берегите жизнь, она прекрасна… //Ch., Nezavisimaya Moldova, 2008, 12 dec Malcoci, Vitalie. Evoluţia gravurii moldoveneşti în perioada.postbelică. 2011

Мигулина, Татьяна. Родная земля Эмиля Килдеску//Ch., Экономическое обозрение, 2002, 3 mai Мигулина, Татьяна. Эмиль Килдеску: Надо недосказать, как Айвазовский. //Ch., Экономическое обозрение, 2002, 3 mai

Sursa: http://www.arta.md/membri/