Canasin Iurie

Anul Nasterii:1939

Iurie Canasin
27 Septembrie, 1939
Staţia Raceica, Sâzrani, Rusia

Titularizare UAP
20 Octombrie 1969, secţia Sculptură

iurie_canasin_artindex_01iurie_canasin_artindex_02Formarea
1949  1953 Şcoală coreografică, N. Novgorod, Rusia
1954  1955 Şcoală de construcţie, Chişinău, R. Moldova
1955  1957 Constructor la uzină de conserve din  or. Camenca, R. Moldova
1957  1962 Şcoală Superioară sportivă, (candidat în maestri de sport)Chişinău, R. Moldova
1999  2003 Doctorand, conducător ştiinţific: Dr. prof. acad. Nicolae Drobnohod, Academia
Internaţională de Cadre al CE/UNESCO,  Universitatea  Internaţională  deschisă,  SUAiurie_canasin_artindex_03
Consacrarea
1957 1962  Colegiul Republican de Arte Plastice «A. Plămădeală», Chişinău,  R. Moldova
1962 1968 Scoală Superioară  de Arte Plastice,(fosta Stroganov) facultatea «Sculptură», Moscova, Rusia
(profesor – Saul Rabinovici, ucenic al marelui sculptor  francez  Antuan Bourdelle, Paris, Franţa),
clasa profesorilor: prof. A. Motovilov, prof. G. Şulţ, prof. A. Burganov, prof. S. Volcov), Moscova, Rusia
1996 2002  Universitatea  Vedică  Internaţională de Mamagement,  Chişinău,  Moldova – Olanda
Activitatea profesionalăiurie_canasin_artindex_04
1962   Prima participare în expoziţiile de Arte Plastice,
1964 p/p  participant la mai multe Conferinţe, Simpozioane, Convenţii  Internaţionale în  problemele
Artelor Plastice, Ştiinţei,  Educaţiei si Culturii în ţările: R. Moldova, România, Ucraina,
Rusia, Latvia, Estonia, SUA, China, Cehia, Ungaria, Macedonia  etc.
1969 Membru al UAP din  R. Moldovaiurie_canasin_artindex_05
1972 1974  Preşedinte al Comitetului sindical al UAP din Moldova
1974 1979  Director al Colegiului Republican de Arte Plastice «A. Plămădeală» , Chişinău, R. Moldova
1989 1973  Secretar al Comitetului de conducere al UAP din Moldova
1993 1995 Rector al  Academiei pentru copii, Chişinău, R. Moldova
1997 2001 Conselier  şi  Membru al Consiliului Prezidenţial al  R. Moldova
2001 2004  Membru al Colegiului al Ministerului de Cultură din R. Moldova
2003 p/p  I Vice Preşedintele «Chişinău Vilium»  Lions Club Association în R. Moldova
2004 p/ p  Conferenţiar Universitar  al  ATMAP din R. Moldova
2004 p/ p  Manager Naţional al Programelor Europene «Master Class»  în R. Moldova
2005 p/p  Preşedintele Naţional al Uniunii a Savanţilor pentru Pace în R. Moldova,
(cu Statut la New York, SUA)iurie_canasin_artindex_062007  p/p Rector  al Universităţii Vedice Internaţionale  de  Management,  SUA  – Moldova
2009  p/ p Vice Preşedinte al  Asociaţiei Republicane a Oamenilor de Cultură şi Artă,
pe lîngă PLDM, (Preşedinte – Maestro Dl. Ghenadie Ciobanu, )Chişinău, R. Moldova
201 p/p Profesor Universitar al Universităţii Slavone, Chişinău, R. Moldovaiurie_canasin_artindex_07Expoziţii personale
1992 Expoziţia jubiliară de sculptură si grafică, (50 de ani de la naştere), Centrul Expoziţional „C. Brâncuşi”, Chişinău
1994 Expoziţia personală de sculptuăa si grafică, (Muzeul Naţional de Artă al Moldovei), Chişinău, R. Moldova
1994 Expoziţia personală de sculptură si grafică, (galeria privată), Paris, Franta
1995 Expoziţia jubiliară (55 de ani de la naştere). Centrul Expoziţional „Constatin Brâncuşi”, Chişinău, R. Moldova
1996 Expoziţia  personală de sculptură si grafică («Biblioteca «Ovidius», Chisinău, R. Moldova)
1997 Expoziţia  personală de sculptură, (Biblioteca «Tirgu Mures»), Chisinău, R. Moldova
1997 Expoziţia personală de sculptură (Muzeul Literaturii Române „Casa Vasile Pogor”), Iaşi, România
1997 Expoziţia personală de sculptură si grafică, (Centrul Internaţional de Studii „Mihai Eminescu”)
Botoşani, Româniaiurie_canasin_artindex_081999 Expoziţia jubiliară (60 de ani de la naştere), Centrul Expoziţional „Constatin Brâncuşi”, Chişinău, R. Moldova
1999 Expoziţia personală  jubiliară de sculptură, (Sediul al Consiliului Europei), Strasbourg,  Franţa.
2010 Expoziţia jubiliară (70 de ani de la naştere), Centrul Expoziţional „Constatin Brâncuşi”, Chişinău, R. Moldovaiurie_canasin_artindex_09Achiziţii în colecţii de stat
Muzeul Naţional de Arte Plastice, Chişinău, R. Moldova
Muzeul Naţional de Isorie, Chsinău, R. Moldova
Casa muzeu « Vasile Pogor», Iaşi, România
Galeria ONU, New York, SUA
Galeria UNESCO, Paris, Franţa
Galeria a Patriarhatuli  din Ierusalem, Ierusalem,  Israel
Galeria a Patriarhatuli  din Rusia, Moscova, Rusia
Centrul Naţional de studii «M. Eminescu», Botoşani, România
Centrul Ecologic din Pensilvania, Pensilvania, SUAiurie_canasin_artindex_10Muzeul Maţional de Artă, Istambul, Turcia
Centrul Municipal de Cultură din Ungaria, Nadiotad, Ungaria
Muzeul Revoluţiei din Macedonia, Scopie, Macedonia
Galeria  a UAP din Rusia, Moscova, Rusia
Galeria a Consiliului Naţional Superior de  Acreditare, Chişinău, R. Moldova
Galeria a Academiei Internaţionale de Cadre a CE/UNESCO, Kiev, Ucraina.iurie_canasin_artindex_11Achizitii în colectii particulare
R. Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Polonia, Germania, Franţa, Rusia, SUA, Anglia, China, R. Cehia, Turcia, India, Spania, Olanda, etc
Premii / distincții / titluri onorificeiurie_canasin_artindex_12Distinctii, titluri:
2012  Artist al Poporului
1997  Maestru Emerit in Artă,  Preşedintele R. Moldova
2000  Academician, Academia  Internaţională de Cadre al CE/UNESCO, Kiev, Ucraina
2003 Doctor în folozofie ,  Universitatea Internaţională  deschisă , New York, SUA
2003 Profesor Universitar,  Academia Internaţională de Cadre al CE/UNESCO, Kiev, Ucraina
2004  Conferentiar Universitar,  Academia  a Teatrului, Muzicii şi Artelor Plastice, Chişinău, R. Moldova
2000  Ctitor al Bisericii Orhodoxe din  R. Moldovaiurie_canasin_artindex_13Ordine:
2001 Ordinul «Odinul Republicii», Preşedintele R. Moldova
2002  Ordinul «Steaua Romaniei» în grad de Comandor, Preşedintele României
2003  Ordinul «The Order of Honor», Preşedintele Academiei Internaţionale de Cadre al CE/UNESCO, Kiev, Ucraina
2004  Ordinul «Sf. Principele Dmitrii Solunschii», Inalt Preasfinţitul Vladimir, Mitropolitul  Ucrainei
2009 Ordinul  «Crucea  Pentru Merit», Ministerul  Afacerilor  Interne  al R. Moldova.iurie_canasin_artindex_14Medalii:
1985  Medalia de argint «B. Grecov», Ministerul de  Cultură , Uniunea  Artiştilor Plastici din Rusia, Academia Artelor  Plastice  din  Rusia
2001  Medalia comemorativă «M. Eminescu»,  Preşedintele României
2000  Medalia comemorativă a Patriarhatului Ierusalemului, Ierusalim, Israel
2001  Medalia de aur «Pentru meritele in educaţie», Preşedintele Academiei Academiei Internaţionale de Cadre al CE/UNESCO, Kiev, Ucraina
2000 Medalia de aur a Patriarhului Rusiei «Sf. Principele Daniil  Moscovschii», Patriarhia  Rusieiiurie_canasin_artindex_15
Premii:
1973  Laureat al Premiului Republican de Tineret, Chişinău, R. Moldova
1981  Laureat al Premiului Naţional de Tineret «Boris Glavan», Chişinău, R. Moldova
Premiul I, II, III, (Concursuri  Republicane), 1989, 1991, 1992, 1994,  2008
Laureat al Premiilor Internaţionale ( Premiul I,  R. Moldova, 1992,  Premiul I, Macedonia, 1975,
Premiul I, Ungaria, 1979)iurie_canasin_artindex_16 iurie_canasin_artindex_17 iurie_canasin_artindex_18 iurie_canasin_artindex_19 iurie_canasin_artindex_20 iurie_canasin_artindex_21 iurie_canasin_artindex_22 iurie_canasin_artindex_23 iurie_canasin_artindex_24 iurie_canasin_artindex_25
Sursa: http://canasin.arta.md/ro/cv