Expozitie PETRU DAMIR: „Clipa ce zboară, Lady in Red” @ Caminul Artei

damir_petru_artindex_02

Prin expoziția cu titlul „Clipa ce zboară, Lady in Red” pictorul Damir prezintă acum nu doar o tematică nouă, dar și o continuare a discursurilor picturale anterioare, ilustrând prin folosirea obsedantă a roșului purpúric, patimile și iubirile vieții.

După  bacante, măiestre și inorogi intre 2009 și 2011, după un jurnal al urcării spre Athos în 2012, acum, cu un limbaj liric, cu nuanțe de un roșu cardinal, cu umor și accente auto-ironice, pictorul se descrie ca martor al unei himere, a unei efemeride, o nălucă “in red”, care își etalează eleganta prezență alături de instrumente muzicale, simboluri bahice, imagini ale cochetăriei, și metafore ale unei prezențe masculine, în vecinătatea declarată a clipei.

Martor câteodată evident, ca autoportret ascuns sau descoperit de falduri și umbre, alteori mai puțin vizibil, prin imagini ale cucilor care zboară în duet cu păsările măiestre, el este întotdeauna acolo atunci când faldurile zboară, configurând spațiul în compoziții pline de emoție. Artistul martor este tot atât de transparent și de supus trecerii timpului pe cât este de nonșalantă grația afișată de doamna în roșu.

Expoziția deschisă intre 27 august și 9 septembrie 2013 la Galeriile Uniunii Artistilor Plastici Căminul Artei din București, la etaj, va avea vernisajul pe data de 27 August la ora 18:00, având parte de comentariile criticului Corneliu Ostahie.

damir_petru_artindex_03

The exhibition titled “Moment flying, Lady in Red” artist Damir now features not only  a new theme, and a continuation of previous pictorial rhetoric, depicting the haunting use of red crimson, passions and loves life.

After maenad, craftsmanship and unicorns between 2009 and 2011 after a journal of ascent to Athos in 2012, now with a lyrical language with cardinal red shades with touches of humor and self-irony, the artist describes as a witness chimeras, an ephemeris, a ghost “in the red”, which displays its elegant presence with musical instruments, symbols drunken images of coquetry, and metaphors of a male presence in the neighborhood  declared a moment.

Witness the sometimes  obvious or hidden portrait discovered that folds and shadows, sometimes less visible, the images of cuckoos  flying birds duet with craftsmanship, he is always there when flying folds configuring space emotive compositions. Artist witness is as transparent and subject to passage of time is as nonchalant grace displayed by the lady in red.

The exhibition opened between August 27 and September 9, 2013 at the Artists Union Gallery Home Art in Bucharest, upstairs, will be opening on August 27 at 18:00, with part of the critic Cornelius Ostahie comments.
damir_petru_artindex_01 damir_petru_artindex_04