Temporal Perceptions Muzeul Voievodal Curtea Veche – Bucureşti / Catacombe

Temporal Perceptions
Muzeul Voievodal Curtea Veche – Bucureşti / Catacombe
18 mai – 12 iunie 2013

Expoziţie internaţională de artă contemporană (pictură, sculptură, obiect, ceramică, instalaţie, work in progress, performace de dans contemporan, workshop fier forjat/ceramică, concert – muzică contemporană).
Artiști: Adela Bonaţ, Adrian Costică, Adrian Moise, Agnieszka Kucharska (Polonia), Alberto Mariani (Italia), Anamaria Avram, Aniela Ovadiuc, Cătalin Oancea, Cosmin Petru Paulescu, Cristian Raduţă, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Irinel Moldoveanu, Krasimir Russev (Bulgaria), Lucian Ţăran, Maria Pop Timaru, Lisandru Neamţu, Mihai Morarescu, Mirela Iordache, Simona Antoniu, Valentin Soare, Eduard Gabia, Alexandru Solonaru, Ansamblul Propuls.
Organizator: Asociaţia Many Colors
Coordonator/curatori: Simona Antoniu, Irinel Molodoveanu
Prezintă criticul de artă Mihai Plămădeală
Iniţiativa urmăreşte dezvoltarea modalităţilor de exprimare artistică în contextul interculturalităţii, cu accentul pus pe experiment. O componentă majoră a proiectului ţine de comunicare, respectiv de strategiile de atragere a publicului spre arta vizuală contemporană. Subiectul de interes comun, inovaţia de expunere, utilizarea unor spaţii de multe ori neconveţionale, sunt doar câteva dintre direcţiile de dezvoltare propuse.
Lucrările expoziţiei sunt inedite şi au fost realizate, conform derulării proiectului, special pentru evenimentul dat. Titlul ales trimite spre relaţiile dintre timpul subiectiv şi de cel aşa-zis obiectiv, dintre mitologiile personale şi convenţiile unanim acceptate privind realitatea. Orice naraţiune posibilă  a fost exclusă din discursul artistic al protagoniştilor, tema fiind doar un pretext pentru punerea în acord a muncii artistice cu idei care ţin de metalimbaj.
Program realizat pentru Noaptea Muzeelor: Artiştii implicaţi în proiect vor fi prezenți la Muzeul Voievodal Curtea Veche, unde vor desfăşura pe durata a patru ore un experiment interactiv educaţional, în cadrul căruia vor interacționa cu publicul în vederea descifrării mesajelor vizuale și descoperirii mijloacelor artistice utilizate.
Dezvoltare: Workshop de sculptură (25 mai 2013) / Concert de muzică contemporană Steve Reich – Different Trains și Kevin Volans – White Man Sleeps (9 iunie) / Performance de dans contemporan ’’Ritual 2013’’(9 iunie)/ Workshop de ceramică/ Lansarea catalogului bilingv Temporal Perceptions, conferinţa de presă şi vizionarea filmului making-of  (Muzeul Vasile Grigore  – 25 august 2013).TP Poster

Temporal Perceptions
Voievodal Museum“CurteaVeche”/ Catacombs – Bucharest
18th May– 12th June2013

International contemporary art exhibition (painting, sculpture, object, ceramics, installation, work in progress, performance workshop, contemporary music concert).
Artists: Adela Bonaţ, Adrian Costică, Adrian Moise, Agnieszka Kucharska (Polonia), Alberto Mariani (Italia), Anamaria Avram, Aniela Ovadiuc, Cătalin Oancea, Cosmin Petru Paulescu, Cristian Raduţă, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Irinel Moldoveanu, Krasimir Russev (Bulgaria), Lucian Ţăran, Maria Pop Timaru, Lisandru Neamţu, Mihai Morarescu, Mirela Iordache, Simona Antoniu, Valentin Soare, Eduard Gabia, Alexandru Solonaru, Ansamblul Propuls.
Organizer: Many Colors Association
Coordinators/curators: Simona Antoniu, Irinel Molodoveanu
Presenting art critic: Mihai Plămădeală
The present initiative pursues the development of artistic expression approaches in the inter-cultural context, emphasizing the use of experimental techniques. A major component of the project deals with communication, respectively with strategies meant to draw and involve the public in contemporary visual art. Subjects of common interest, innovatory display and use of space usually perceived as unconventionally, these are just some of the developmental trends proposed by the event.
The artwork presented in the exhibition is unprecedented; it follows the thematic stream of the project and was specially created for this event. The chosen title is referencing to the existing nexus between subjective time and the so-called objective time, between the personal mythologies and the unanimous accepted conventions regarding reality. Every possible narrative was excluded from the artistic discourse of the protagonists, the theme being only a pretext for tuning the artistic labor with ideas that fall under the heading of meta-language.
During the Night of Museums: Participating artists will be present at the Voievodal Museum “CurteaVeche”, where, during a 4 hour interval, an interactive, educational experiment will take place. The artists and public will actively interact, aiming toward the decoding, exploration and understanding of the artistic approaches used in the creational process.
Development: Sculpture Workshop (May 25th 2013) / Contemporary Music Concert:Steve Reich and Kevin Volans (June 9th) / Performance (June 9th) / Launching the bilingual Temporal Perceptions catalogue, press conference and preview of the making-of movie (VasileGrigore Museum – August 25th).