Alexandru Senciuc: Activismul transnațional ca precursor al “Orașului de Spumă”

941412_649656501727993_1044453859_nAlexandru Senciuc
Activismul transnațional ca precursor al “Orașului de Spumă”

Joi, 09 mai 2013, 19.00

LECTURE
@PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
Str. C.A. Rosetti 36 (intrarea din str. Jean Louis Calderon)

FB event: www.facebook.com/events/615521461809253/

Evenimentele din 2011 legate de “Printemps Arabe”, de “Occupy Wall Street” și de mișcarea “Indignados” au demonstrat potențialul tehnologiilor online și au ridicat următoarea întrebare: poate Internetul susține coexistența diferitelor sisteme democratice? Pentru a înțelege mai bine această întrebare propun un studiu comparativ între activismul online și conceptul de “Foam City”, enunțat de Peter Sloterdijk în 2004. Acest concept definește spațiul public ca și spațiu colector care permite existența simultană a unor evenimente multiple și adesea contradictorii, care pot face parte din sisteme democratice diferite.

Ipoteza este că forme emergente ale “Orașului de Spumă” se manifestă deja în diferite cazuri, în special în activismul online. În acest sens, obiectivul este de a construi un model teoretic care permite asocierea conceptului de “Oraș de Spumă” cu o serie de practici și de tactici existente prin intermediul tehnologiilor online. În al doilea rând, acest model teoretic al „mobilizării invizibile” acționează ca și sistem ontologic de organizare a spațiului public. Prin diferitele modalități de cooperare și de colaborare definite de activismul online, modelul „mobilizării invizibile” caută să completeze orașul vertical existent cu un oraș efemer, transversal.

Alexandru Senciuc (b. 1988) este arhitect și cercetător în științe cognitive. A făcut trei ani de studii la UAU „Ion Mincu” București și a terminat masterul în arhitectură cu mențiune de cercetare la ENSA Paris La Villette în 2012. Printre realizările sale se numără participarea la Bienala de Arhitectură de la Venezia 2012 în cadrul echipei Atelier d’Architecture Autogeree și nominalizarea la Premiul Mies van der Rohe 2013 pentru proiectul „Uzina de Apă Suceava” în cadrul echipei condusă de arh. Constantin Gorcea. În prezent lucrează în Paris, ca și arhitect în biroul Sensual City Studio/Jacques Ferrier și ca cercetator pre-doctorand în laboratorul MAP-MAAC al CNRS Franța.

Imagine: Burning Man 2005 camp map by Lisa Hoffman from HAILEY, C.Camps – a guide to 21st century space, MIT Press Ltd.
pavilion_razvan_ion_artindex_11

Alexandru Senciuc
Online activism as a precursor to “Foam City”

Thursday, 09 May 2013, 19.00

LECTURE
@PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
Str. C.A. Rosetti 36 (Entrance from str. Jean Louis Calderon)

FB event: www.facebook.com/events/615521461809253/

The events from 2011 connected to the “Arab Spring”, to “Occupy Wall Street” or to the “Indignados” movement have demonstrated the potential of online technologies and have raised the next question: can the Internet support the coexistence of different democratic systems? In order to better understand this question I propose a comparative study between online activism and the “Foam City” concept, developed by Peter Sloterdijk in 2004. This concept defines public space as a collector space that allows the simultaneous existence of multiple and often contradictory events, that may be part of different democratic systems.

The hypothesis is that emerging forms of the “Foam City” already exist, especially within online activism. In this sense, the objective is to build a theoretical model that allows the association between the Foam City concept and a series of existent practices and tactics through online technologies. Secondly, this theoretical model of the “invisible mobilisation” acts as an ontological organising system for public space. Through the different ways of cooperation and collaboration defined by online activism, the “invisible mobilisation” model seeks to complete the existing vertical city with an ephemeral, transversal city.

Alexandru Senciuc (b. 1988) is an architect and a researcher in cognitive science. He did three years of studies at UAU “Ion Mincu” in Bucharest and finished the architecture master’s degree with a research mention at ENSA Paris La Villette in 2012. Among his accomplishments we could state the participation at the 2012 Venice Architecture Biennale within the Atelier d’Architecture Autogeree team and the nomination for the Mies van der Rohe 2013 prize for the “Suceava Water Plant” project within the team lead by arch. Constantin Gorcea. Presently he works in Paris, as an architect within the Sensual City Studio / Jacques Ferrier and as a predoctoral researcher within the MAP-MAACC laboratory of CNRS France.

Image: Burning Man 2005 camp map by Lisa Hoffman from HAILEY, C. Camps – a guide to 21st century space, MIT Press Ltd.


PAVILION center for contemporary art & culture
proudly supported by UniCredit Tiriac Bank

Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon),
Bucharest 020015, Romania