Sava Valentin

Anul Nasterii:1953

Valentin Sava

• Data şi locul naşterii: 11 august 1953, Roman, jud. Neamţ

TITLURI • Doctor in Filosofie 2005, Universitatea Cuza” laşi, (Estetica artelor vizuale). FUNCŢII DIDAC110E-• Conferenţiar universitar 2006 – Universitatea de Arte ,George Enescu” laşi, Facultatea de arte plastice, decorative si design, Directia de studiu Pictura. APARTENENŢA LA UNIUNI DE CREAŢIE şl SOCIETAŢII ŞTIINŢIFICE SAU PROFESIONALE DE PRESTIGIU • 1990 – membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Romănia, filiala laşi cu legitimaţia nr. 461/02.04.1998 — secţia pictură. • 1991 – membru al Societăţii Arta Romănă laşi cu legitimaţia nr. 59/1991 — pictură. Valentin_Sava_Artindex_01ACTIVITATE DE CREAŢIE ARTISTICĂ Şl EXPOZMONALĂ • 1983 — iulie — Expoziţia absolvenţilor — laşi sala Victoda • 1984 — iulie — Armonii estivale Salonul de vară al profesorilor de desen — Galeriile Arta Piatra Neamţ • august – Lumini de august expoziţie jubiliară – Muzeul de Artă Piatra Neamţ decembrie — Salonul anual al Filialei Neam] al U.A.P., Galeriile Arta — Piatra Neam] • 1985 — februarie — Annonii cromatice – Galeria ziarului Ceahlăuf Piatra Neamţ martie — Expoziţie personală – Galeriile ALFA — Piatra Neamţ • noiembrie — expoziţie personală – Sala Studio – laşi • noiembrie —Valentin_Sava_Artindex_02 Expoziţia Filialei Neamţ a U.A.P. — Galeria Cupola — laşi • decembrie — Expoziţia anuală a Filialei Neamţ al U.A.P. — Galeriile Arta- Piatra Neamţ • 1986 — februarie — Expoziţie personală – Sala Clubului C.F.R. — laşi • martie — Expoziţia filialei Neamţ al U.A.P.- Galeriile Mun. Bucureşti • aprilie — Expoziţia Atelier 35 —Galerile Arta — Piatra Neamţ • iunie — iulie — Expoziţia Annonli cromatice Galeriile Asta- Piatra Neamţ • decembrie — Salonul anual al Filialei Neamţ al U.A.P. — Galeriile Arta – Piatra Neamţ • 1987 — martie — Republicana llneretului — sala Dalles — BucureştiValentin_Sava_Artindex_03mai — Expoziţia Filialei Neamţ al U.A.P. — galeriile Vatra — Tg. Mureş
•    aprilie — Expoziţia Atelier ’87 a Filialei Neamţ al U.A.P. — galeria Ziarului Ceahlăuf — Piatra
•    noiembrie — Expoziţia taberei de creaţie Viişoara    Galeriile Atta — Piatra Neamţ
•    decembrie — Expoziţia anuală a Filialei Neamţ al U.A.P. — Galeriile Atta —Piatra Neamţ
•    1988 — februarie —41Duplex Sibiu — Piatra Neamţ -Atelier ’35 — galeriile Arta Piatra Neamţ
•    aprilie — Interjudeţeana Atelier 35 — Galeriile Arta Bacău
•    mai —Expoziţia personală – galeriile Arta — Piatra Neamţ
•    mai — Salonul Bienal de Desen — Galeriile de Artă – Arad
•    iunie – Republicana Tmeretului — Colonia Artiştilor — Baia Mare
•    iulie — august — Voroneţiana ediţia a XIII-a — Suceava
•    august — Republicana intinerantă a tineretului, Muzeul de Artă – GalaţiValentin_Sava_Artindex_04•    noiembrie — Expoziţia A’ 35 — Tarcău ’88 — galeriile Atta- Piatra Neamţ
•    decembrie — Anuala filialei Neamţ al U.A.P. — galeriile Arta- Piatra Neamţ
•    1989 — martie — Expoziţia Brateş ’88 — Galeriile Atta — Piatra Neamţ
•    aprilie — Expoziţia Atelier 35 — Galeriile Atta — Piatra Neamţ
•    mai — Interjudeţeana Atelier 35 — Galeriile Atta — Bacău
•    august — Expoziţia inaugurală a Filialei Neamţ al U.A.P.— Noile galerii Atta — Piatra Neamţ
•    noiembrie — Expoziţia Taberei de creaţie Dumbrava ’89 — Galeriile Arta — Piatra Neamţ
•    decembrie — Expoziţia comemorativă – Galeriile Cupola- laşi
•    1990 — martie — Expoziţia pentru primirea in U.A.P. — Muzeul de Artă Bacău
•    aprilie — Expoziţia tinerilor membri ai U.A.P. — Sala Victora — laşiValentin_Sava_Artindex_05•    septembrie – Expoziţia personală – Galeriile Cupola — laşi
•    decembrie — Expoziţia Societăţii Atta Romănă — sala Victoria — laşi
•    1991 — noiembrie — Expoziţia Galeriilor Ştetăn Dimitrescu — laşi
•    1992 — februarie —Expoziţia ARTA ROMANĂ —Galeria St. Dimitrescu — laşi
•    martie — Salonul de primăvară al U.A.P. – lHiala laşi — Galeriile Cupola — laşi
iunie — iulie — Expoziţia filialei laşi al U.A.P. — Muzeul de Artă – Piatra Neamţ
•    august — VORONEVIANK — Muzeul de Artă – Suceava
•    decembrie — Salonul oficial ’92 — Galeriile Cupola şi Ttianon — laşi
•    1993 — ianuarie —Salonul oficial de grafică ’93 — Galeriile Cupola — laşi
•    octombrie — Expoziţia pentru titularizare in U.A.P. — galeriile Atta — Bacău
•    noiembrie — Expoziţia tinerilor membri in U.A.P. — galeriile Cupola — laşi
•    decembrie — Expoziţia Pottretul — ipostaze contemporane Muzeul de Artă – laşi

Sursa: www.uapiasi.ro