Onica Stelian

Anul Nasterii:1955

Stelian Onica

Data şi locul naşterii: 14 iunie 1955- Birlad
Lector univ.drd. — Universitatea ,A1.1.Cuza» Facultatea de Teologie Ortodoxă sectia Artă sacră —laşi Membru titular UAP — Filiala laşi – sectia picturăStelian_Onica_artindex_01Membru al Consiliului Intemational al Muzeelor
Specialist-restaurator pictură pe lemn atestat CADMI-Ministerul Culturii şi Cultelor. Referent de specialitate la Centrul „Resurrectio” – laşi

STUDII:
I – Absolvent al Liceului da Arte plastice “Octav Bancila”    promotia 1974, sectia Arte plastice.
-Absolvent al institutului de Arte plastice cu durata de patru ani (Cluj şi laşi), secjia Pictură-restaurare, profesor de desen, promojia 1981, cu examen de diplomă, media 10.
-Specializarein domeniul picturii bisericeşti, prin Comisia de Pictură bisericească a Patriarhiei Române, cu Atestat 1n 1988.
-Specializare 1n domeniul restaurării picturii pe lemn-lemn policrom, prin Centrul de Perfecţionare şi Forrnare a Personalului din lnstituţiile de Cultură- Ministerul Culturii, cu atestat ln 1997.Stelian_Onica_artindex_02-Master in domeniul Restaurărfi, conservărli şi gestionării bunurilor culturale, cu Atestat, în cadrul Universitătii din Bologna-lalia. -Atestat in domeniul Restaurărfi picturii pe lemn şi pinză in cadrul Institutului de Artă şi restaurare Palazzo Spinelli — Florenta —
1.    Doctorand in cadrul Universitătii “AL I. Cuza”-laşi, Facultatea de Filosofie, domeniul de doctorat —Filosofie, subdomeniul de doctorat¬Estetică, cu tema- „Dimensiuni antinomice in creatia imaginii iconografice».
2.    Doctorand in cadrul Universitătii Nationale de Arte — Cluj-Napoca, domeniul de doctorat — Arte vizuale , cu tema    sacrificiului, metamorfoze contemporane.Stelian_Onica_artindex_03ACTIVITATE  PROFESIONALA( DIDACTICA)

1.    1981- 1986- Creator modele la Intreprinderea „Integrata”-Paşcani
2.    1986- 1993- Pictor bisericesc — liber profesionist
3.    1993- 1996- Restaurator pictură la Complexul Muzeal Moldova laşi
4.    1996- 1998- Lector univ. Facultatea de Teologie Ortodoxă —laşi S. 1998- 2002- Restaurator pictură la Complexul Muzeal Moldova laşi
6.    2002 – Lector universitar drd. Universitatea de Arte»G.Enesculaşi
7.    2003 – Lector universitar drd. Universitatea „Al I Cuza» – laşiStelian_Onica_artindex_04Elaborarea de cursuri universitare proprii in domeniul restaurării picturii pe lemn, picturii murale, tehnici pentru pictura murală şi de şevalet. Elaborarea de programe analitice, planuri calendaristice, coordonator de lucrări de licenţă.
Organizarea de expoziţii semestriale ale studenţilor, şi in cadrul susţinerii examenelor de licenţă.
Activităţi şi acţiuni constante de organizare şi dotare corespunzătoare a laboratoarelor de restaurare.Stelian_Onica_artindex_05ACTIVITATE PROFESIONALĂ -ARTISTICĂ-RESTAURARE

EXPOZIŢII PERSONALE ŞI COLECTIVE – ( SINTEZĂ )
1.    1974, 75, 76 — Expoziţii personale de pictură şi grafică la Birlad şi laşi
2.    1981-82 — Mozaic parietal „Context», 120mp, – Paşcani
3.    1981- Proiecte de ambientare artistic-ecologică pentru Grădina Botanică-laşi;Expoziţia Artă şi Ambienr.Participare expoziţională la simpozionul    oraş, naturrlaşi.
4.    1985-2003 — Participări cu lucrări de pictură la Saloanele anuale -laşi
S. 1986 —Tabăra naţională de artă şi critică de artă — Sibiu.
6.    1987 — Grafică-Exp.’Tineri artişti şi contemporaneitatea»
7.    1989-1990- Instalaţie-Expin Memoriam»- laşi
8.    1994 — Instalaţie- Exp.»Experiment XXI» — laşi
9.    1994-95 — Instalaţie — Exp.»Scara»- laşi
10.    1995 — Pictură — Exp.”Arta ieşeană contemporană»- Bucureşti
11.    1995-2003- Pictură — „Saloanele Moldover —Bacău-Chişinău
12.    1999 — Pictură — Exp. UAP — laşi-Bacău.
13.    2000 — Pictură Exp.»Contraste» —laşi.Stelian_Onica_artindex_0614.    2000 — Pictură- Exp»De la icoană la arta contemporană”- Simpozionul „Artă şi sacralitate» I — laşi.
15.    2000, 01, 02, 03, Concursul naţional de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă „N.Tonitza», Birlad.
16.    2001- Pictură — Exp. „Profiluris — Muzeul de Artă laşi
17.    2002 — Pictură — Exp.»Nudur — Muzeul de Artă — laşi
18.    2003 — Pictură — Exp.»Autoportrer — Muzeul de Artă —laşi
19.    2003 — Pictură —Tabăra naţională de creaţie IpoteştiStelian_Onica_artindex_0720.    2004 — Mozaic parietal „EFIGIr(in colaborare) Univ.Petre Andrei.

Sursa:www.uapiasi.ro