Mazerschi Sergiu Georgian

mazerschiwww.mazerschi.ro  

amen toate 4
Studii :
–  Liceul de Arta “George Apostu” –  Bacău – Romania.

– Universitatea de Arta si Design “IOAN ANDREESCU” – Cluj Napoca – ROMANIA,
Sectia Grafica – 1998-2003.

– Academia Tehnica din Copenhaga , Calificat in  : Multimedia Design – 2005-2007.

Activitatea curenta :
– Profesor  la Colegiul National de Arta “George APOSTU” , sectia Procesarea Computerizata a Imaginii si sectia desen – Bacau – Romania.

Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, filiala Bacau, din 2009
amen_ tenhica mixta_07amen_ tenhica mixta_06amen_ tenhica mixta_05amen_ tenhica mixta_01

Activitatea artistica

I. Expozitii de grup (selectie)

– 2002            “Et in Venetia Ego” –  Institutul Cultural Roman din Venetia, Italia, Museul National de Arta- Cluj Napoca, Romania.
– 2002            “Nature in nature” -Cluj Napoca- Romania;
– 2003                                   “3” show-room Fiat, Alfa Romeo – Cluj Napoca – Romania.
– 2006            Anuala  U.A.P. Bacău,  Galeria Alfa, Bacau, Romania.
– 2007            “Zoomorfe”, Galeria de Arta Contemporana “Iulian Antonescu” Museul de Arta, Bacău, Romania.
– 2007            Anuala  U.A.P. Bacău,  Galeria Alfa, Bacau, Romania
– 2008            “STUDIO 35 Galeria de Arta Contemporana “Iulian Antonescu” Museul de Arta, Bacău, Romania.
– 2008            “Seven”, Galeria Frunzetti, Bacău, Romania.
– 2008             Eleusis Gallery, Iasi, Romania.
– 2008            “Bienala– Ion Andreescu”, Buzău, Romania.
– 2008            Anuala  U.A.P. Bacău,  Galeria Alfa, Bacau, Romania
– 2009            “Experiment”, Galeria Alfa, Bacău, Romania.
– 2009            “STUDIO 35”, Iasi, Romania.
– 2009            Initiator proiect BBC, expozitie nationala de grup, vernisata la Muzeul de Arta din Cluj Napoca, Romania.
-2010             STUDIO 35 , Bacau, Romania.
– 2008, 2009, 2010        “Zoomorfe”, Galeria Frunzetti, Bacău, Romania.
– 2010, 2011            EROTIC ART, Galeria Frunzetti, Bacau, Romania.
– 2007,2008,2009, 2010, 2011, 2012    Expozitia/Concurs Internationala Saloanele Moldovei, Bacau-Romania, Chisinau – Republica Moldova.
– 2010,2012                               “IOAN ANDREESCU” – BUZAU
– 2010, 2011, 2012                                  anuala UAP Bacau
21.2011, 2012              Salon Atelier 35 Iaşi, Romania
– 2011              SALONUL MIC BUCUREŞTI (SMB5 mixed media), ediţia a V-a, Romania
– 2011              Lucrari vandute in cadrul Galei Art Act – Cluj Napoca
– 2012              Deschiderea spatiului expozitional „nou9” – Bucuresti
– 2012              Expozitie in cadrul Camerei de Comert a Americii
amen_ tenhica mixta_04musca detaliu
II. Expozitii personale

1. 2003            “Self portrait in space and time”, Cluj Napoca, Romania
2. 2006                                    “Just Me”,  – Copenhaga, Danemark

III. Premii

1. 2010             Premiul Juriului “STUDIO 35”  expozitie nationala, Bacau, Romania.

IV. Tabere de creatie

1. 2010            Braila, Romania.

amen_ tenhica mixta_02
În primele etape ale inițierii plastice, Georgian Mazerschi deprinde și stăpînește tehnicile clasice: aquatinta, aquaforte, linogravura, dar nu poposește în imperiul artelor imprimate. Cu consecvența învingătorului probelor de dificultate și durată, este fascinat de nelimitatele posibilități de exprimare a graficii computerizate.
Incomodat de rigorile tehnice caracteristice nobilei bresle, își permite libertatea căutării expresivității în exercițiul ludic scutit de canoane și inevitabile eșuări în obediență.
Desenul devine argumentul de greutate în escapadele sale grafice: organizează suprafața, culoarea, forma. Discretă, linia își desconspiră virtuozitatea în portret, structuri anatomice și mai ales in autoportret. Nu-și trâmbițează aportul consistent la împlinirea estetică, se mărginește să-și asume rolul cărămizii de temelie și liant al ansamblului armonic.
Opțiunea pentru jocul liber al culorii, liniei și formei îl gratulează pe căutătorul expresivității și naturaleții – ipostază emblematică ce-i înnobilează ultimele reușite spre regăsirea propriului destin artistic. (Vasile Crăiță Mândră)
amen 9, A3, tehnica mixtadetaliu 9

In the first stages of his initiation in the field of fine arts, Georgian Mazerschi acquires and masters the classical techniques: aquatinta, aquaforte, woodcut, but does not approach the empire of printed arts. Having consistently passed the tests of difficulty and duration, he is fascinated by the unlimited possibilities of expression generated by computer graphics.
Finding inconvenience in the technical rigours typical of the noble guild, he allows himself the freedom of looking for expression in the ludic exercise, exempt of the canons and inevitable failures of obedience.
Drawing becomes the most powerful argument in his graphic escapades: the artist organises the surface, the colour, the shape. Discretely, the line unveils its virtuosity in portraits, anatomic structures and especially self-portraits. He does not proclaim his contribution to the aesthetic fulfilment, he merely assumes the role of head stone and binder of a harmonious whole.
The option for the free play of colour, line and shape praises the seeker of expressiveness and naturalness – emblematic hypostasis which elevates his latest achievements towards the shaping of his own artistic destiny. (Vasile Crăiță Mândră)
amen 8, A3, tehnica mixtaamen 7, A3, tehnica mixta amen 11, A3, tehnica mixta amen, print amen 6, A3, tehnica mixtaamen 5, A3, tehnica mixta detaliu 5amen 1, A3, tehnica mixta amen 2, A3, tehnica mixta amen 3, A3, tehnica mixta amen 4, A3, tehnica mixta