Salonul de Primăvară al Filialei U.A.P. Slobozia

527049_187623751386128_1156601928_n[1]Pe 3 aprilie 2013, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” s-a deschis Salonul de Primăvară al Filialei U.A.P. Slobozia-Ialomiţa

Se împlinesc aproape 20 de ani de când  Tache Nicolae consemna la gazetă un eveniment expoziţional ce reunea artiştii plastici din Ialomiţa. Era în anul 1994 când Nicolae Croitoru şi Mircea Nistorescu, Maria Unţanu şi Liliana Ionescu, Maria Ionescu şi Dan Stăneasă, Gheorghe Petre şi Viorica Petre, Vasile Aionesei şi Alexandra Meiloiu, -ca să păstrăm ordinea enumerării, aşa cum a făcut-o atunci ziaristul în Tribuna Ialomiţei-, alcătuiau grupul al căror lucrări constituau obiectul „Salonului de toamnă”. Chiar dacă acum este primăvară, am îndrăznit să fac această referire pentru că, pe parcursul celor două decenii, artiştii plastici ialomiţeni au rămas o forţă în fenomenul cultural al zonei nu numai prin număr,  ci şi prin valoarea estetică a lucrărilor aduse în faţa publicului. În data de 3 aprilie va debuta Salonul de Primăvară al Filialei U.A.P. Slobozia-Ialomiţa. La actualul salon expun 21 de artişti plastici , unii având cariere de remarcat, ceilalţi aflaţi la început de drum.488339_187623468052823_1503078719_n[1]
Gheorghe Petre, cel care a grupat în Filiala U.AP. Slobozia Ialomiţa, atât pe colegii săi de generaţie cât şi pe tinerii discipoli care si-au desăvârşit ucenicia artistică sub îndrumarea profesorilor de specialitate, este preşedintele filialei. Ca pictor a demonstrat de fiecare dată că prima calitate a tabloului este picturalitatea. Culoarea, cu traseele sale osmotice, se desfăşoară în tablouri după schema unui raţionament supus studiului condiţiei naturii umane şi vegetale. Lumina este căutată de artist în orice nuanţă, raporturile armonice dintre culori creează impresia unei linişti anunţate şi de efectul de spaţialitate în compoziţia unde contrastele cromatice sunt reperate după o dominantă .
Exponentă a picturii feministe, Viorica Petre reevaluează spiritul naturii în forme şi detalii vegetale, cu o aplecare spre decorativul pus în evidenţă de o cromatică vie în viziunea sintetică a stilizărilor propuse care se contrabalansează cu multitudinea de linii ce formează reţele de dantelă prezente în vestimentaţia femeilor sau în spaţiul vegetal pe care îl recunoaştem în episoadele sale efemere, legate de explozia germinativă. Rădăcinile orientării grafice a artistei se află în tapiserie şi în plăcerea de a construi cu ajutorul desenului.    Tablourile lui George Cătălin Petre sunt dominate de linişte aşa cum este şi autorul lor, cel care reface un parcurs al sinelui adoptând maniera expresionistă în investigarea limbajului plastic.  Este artistul expozant cel mai ancorat în experimente având curajul de a spune lucrurilor pe nume şi de a prezenta o realitate alternativă prin compoziţiile relaţionate cu parcursul social al omului. Lumină şi transparenţă, lirism cromatic şi acorduri fauve, zone tensionate plastic, suprafeţe şi forme purtătoare de mesaje şi expresivităţi, portrete în alb-negru, descriu compoziţiile ample ce se pretează la discursul plastic actual. Pentru Maria Unţanu chipul construit este un volum cu însuşirea statică a materiei monolitice relevând fiinţa cu problemele sale existenţiale. Redescoperim din nou  introspecţia sinelui şi simplitatea monumentală a concepţiei artistice. „Pana” este realizată în aceeaşi structură volatilizantă specifică portretelor unde sunt aduse în prim plan discursul mijloacelor de expresie plastică şi elementele de limbaj plastic. Ideea comuniunii fiinţei cu aproapele său devine la Mircea Gabriel Nistorescu o preocupare transpusă în dublul portret numit „Un nou început” reprezentându-l pe artist şi pe soţia acestuia stând faţă în faţă în spiritual compoziţiilor renascentiste. Cei doi se află într-o nouă etapă a viaţii. Este o lucrare reprezentativă prin cumulările care s-au structurat pe parcursul anilor de creaţie şi o introspecţie în spiritualitatea familiei la vârsta actuală, ceea ce a determinat o gândire în limitele armoniilor sobre. Relevarea „Sfintei Treimi” din fundal, gama galben-violet şi albastru-oranj, zona indigo se constituie în accentele ce pun în evidenţă caracterele. Este o figurare tipic renascentistă.  „Marginea de sat ialomiţean în februarie” ni-l recomandă pe plastician acelaşi iubitor al naturii aşa cum ne-a obişnuit întotdeauna. Ciulniţa este vizualizată dinspre gârlă. Structurile geologice ale malurilor dărâmate sunt elemente ce creează ritmuri telurice, o construcţie pe geometrii foarte bine măsurate, căutările oprindu-se la găsirea unui echilibru între cald şi rece.
58939_188589387956231_69682077_n[1]Normele compoziţiei plastice şi rigorile impuse de şcoala românească modernă de pictură sunt pentru Vasile Aionesei reperele de abordare  ale peisajului şi portretului. Principiile de creaţie plastică sunt adaptate preferinţelor de interpretare ale lumii reale care de multe ori înseamnă un colţ de natură mirific pe lângă care noi trecem nepăsători şi pe care Vasile Aionesei îl observă şi îl transformă în subiect pentru pânzele sale. Artistul face în fiecare compoziţie un exerciţiu de transformare a frumuseţii naturii într-un simbol al divinităţii.     La Nicolae Croitoru Capbun, feericul rezultă din tendinţa expresionismului abstract înţeles ca gest şi culoare, determinând o analiză pe latura senzitivă a demersului conceptual. Polifonia coloristică ţine de corespondenţele tonale sau de directa relevare a unei culori simbolice legată de parcursul conceptual al compoziţiei.Din necesitatea perpetuă de a comunica cu orizontul vegetal, Maria Ionescu îşi contiună drumul în cercetarea naturii înţeleasă în limitele geografice ale Bărăganului şi în dimensiunea microcosmosului existenţial. Fie că atenţia pictoriţei este reţinută de „Muşcatele din balcon” redefinite în atributele contrastului de complementare, fie că  „Iarna la Amara”  devine o poezie imagistică ce accentuează atmosfera griurilor de albastru, Maria Ionescu rămâne o iubitoare a plein-air-lui, dar şi a tehnicilor în pensulă şi cuţit.  Rigorismul compoziţional şi libertatea curenteleor moderne fac din arta lui Dan Stănease o continuitate a structurii imagistice bine gândite. Planurile perspectivale, personajele fantastice aflate într-o lume a întrebărilor şi a nesiguranţei evocă cea dintâi taină, aceea a începutului lumii, când atmosfera mişcării cosmosului după legile fizicii îl determină pe pictor să reflecteze asupra dimensiunii supranaturale şi asupra visului folosind mijloace de evidenţiere a intenţiei sale precum centrele de interes şi asimetria, dar şi structurile tonale aşezate geometric.   Peisajele Simonei Lepădătescu evocă prin contrastele cromatice contradicţia dintre miezul zilei şi al nopţii, „Ora doisprezece” şi „Ora zero” dispută disonanţa dintre doi termeni opuşi în aparenţă, care se desfăşoară succesiv şi unitar. Iarba este expresivizată cu ajutorul texturii din câlţi, verdele fosforescent vrea să lumineze întunericul nopţii, contrastul dintre roşu şi albastru sau subtila alăturare a galbenului şi roşului de nuanţe calde formează un discurs plastic gândit în termenii impulsurilor lăuntrice. 77156_187623478052822_633689732_n[1]
Pentru Anita Marin lumea se află într-o renaşterea contiună. Materia în mişcare şi metamorfoza sunt sugerate tehnic prin dirijarea petei de culoare care se evidenţiază din fondurile închise.  Personajul care iese dintr-o rădăcină este emblematic pentru ideea regenerării.
Elena Boiangiu, deşi este o profesionistă a tapiseriei vine în expoziţie cu o fotografie alb- negru, de fapt un colaj cu elemente aparţinând culturii lemnului, iar  Loredana Găină adaugă operei sale desfăşurată pe un traseu hiperealist, noi dimensiuni existenţiale. Generaţiei tinere i se adaugă şi Roxana Căluţă cu melancolia aspectelor din natura urbană.
Marian Cioban expune un peisaj cu o cromatică de griuri colorate. Marginile de padure alese ca subiect readuc în preocuările sale vegetaţia şi apa prin care scoate în evidenţă substanţa picturală. Întotdeauna s-a observat faptul că Marcela Smeianu este condusă de firul ideatic al vegetalului ale cărei structuri stau sub semnul  integrării fiinţei în natură. „Structurarea suprafeţei plastice prin ramificaţii şi inflorescente” este denumirea unui proiect plastic din care se desprind compoziţiile etalate la acest salon, peisajele cu păduri şi copacul curcubeu devenind locuri cu energii pozitive descrise într-o cromatică echilibrată.  La Camelia Ion „Conversaţia” este un subiect bun de pictat atâta vreme cât raportul dintre oamenii poate fi unul generic sau poate ţine de o intimizarea a actului comunicării. Concepută pe perechea de complementare oranj- albastru şi aflată la limita figurativului cu o tendinţă de trecere  spre abstract, cele două personaje prezente în compoziţie sunt aşezate sub semnul echilibrului şi al simetriei, dar deopotrivă picturalitatea determinată de culoarea vibrantă, este o însuşire a lucrării. Răgazul pe care Ştefan Şerban şi-l acordă pentru a medita asupra vârstelor omului în tripticul numit „Umbre” aparţine  unei problematici care îl include în seria plasticienilor interesaţi de filosofia existenţei. Cei trei bărbaţi  fără cap sunt incluşi din punct de vedere stilistic în orietarea de efecte abstracte create cu ajutorul colajului, picturii şi a texturii de plasă şi  ipsos, gamă cromatică preferată fiind cea de cald- rece. Pentru Silviu Ioan Soare forma ceramică este volum sculptural, suprafeţele netede şi rotunjimile lucrărilor alternează cu cele ritmate.  Compoziţia „Trilogie” nu mai este limitată la funcţionalitate, ci caută soluţii de a traversa pragul tradiţiei şi a-i conferi o direcţie estetică meşteşugului ceramic. Cele trei piese sunt create de plăcerea de a modela şi de a simţi căldura materialului natural. Una dintre componente prezintă o mai vizibilă elansare pe verticală, celelalte două având o accentuată aderenţă cu orizontalitatea. Portretele lui Victor Grigore sunt atitudini şi gesturi ale fiinţei feminine în stările ei de graţie deplină sau într-o atitudine de descoperire obiectivă a realităţii. Realizate griuri colorate ori din „griuri rămase” cum îi place pictorului să numească nuanţele folosite, fascinaţia pentru chip şi pentru umerii lăsaţi la vedere peste care cade o lumină spectrală şi misterioasă, rămân reperele integratoare ale plasticianului.
Lumea din compoziţiile lui Costin George Pătru ţine de psihologia mulţimii, aparţinând unui comportament de grup. Structurarea lucrărilor pune în evidenţă forme bazate pe      . linie cu forţa de expresivizare a formei grafice. Artistul este licenţiat în grafică şi este absolvent al Liceului de Artă „Ionel Perlea” din Slobozia, urmând cariera de grafician a tatălui său.
Ana Amelia Dincă
critic de arta73193_187623598052810_117672057_n[1]